Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Zlaté Moravce

B: Trnava

C: Topoľčany

D: Topoľčianky

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Gombasecká jaskyňa

B: Domica

C: Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Driny

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Detva

B: Poľana

C: Banská Štiavnica

D: Východná


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: vrch Hrb

C: Vrch Sitno

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Slaná

B: Hornád

C: Rimava

D: Ipeľ

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Modrý Kameň

C: Červený Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Nižehronie

C: Dolehronie

D: Horehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sklené Teplice

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Smrdáky

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: zlato

C: uhlie

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Banskú Štiavnicu

C: Zvolen

D: Banskú Bystricu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Štiavnických baniach

B: pri Novej Bani

C: pri Zvolene

D: pri Kremnických Baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: zlatá Kremnica

C: Železná Kremnica

D: Bronzová Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Zvolene

B: v Žarnovici

C: vo Svätom Antone

D: v Banskej Štiavnice

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: soľná

B: vodná

C: tepelná

D: jadrová


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Zvolen

C: Kováčová

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Stolické vrchy

C: Slovenský Kras

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: husle

B: cimbal

C: gajdy

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: polodivé kone

C: medvede

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

B: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

C: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

D: Harmanecká, Driny, Krasnohorská