Úloha č. 1

Ktoré pomery sa rovnajú s pomerom 3 : 4?

A
B
C
D

A: 0,3 : 0,04

B: 9: 16

C: 12:16

D: 3,3 : 4,3

Úloha č. 2

Upravte 600 v pomere 2 : 5 a rozhodnite, či ide o zmenšenie alebo zväčšenie

A
B
C
D

A: 1500, zmenšenie

B: 240, zväčšenie

C: 1500, zväčšenie

D: 240, zmenšenie

Úloha č. 3

Rozdeľte : 876 v pomere 1 : 2

A
B
C
D

A: 292 : 584

B: 584 : 292

C: 292 : 292

D: 438 : 292


Úloha č. 4

Zapíšte pomerom: 3 kg a 40 g

A
B
C
D

A: 0,003 : 40

B: 3 : 40

C: 3 : 40000

D: 3000 : 40

Úloha č. 5

Obvod trojuholníka je 32 cm. Pričom strany sú v pomere 1 : 3 : 4. Koľko centimetrov meria najdlhšia strana trojuholníka?

A
B
C
D

A: 256

B: 8

C: 16

D: 128

Úloha č. 6

Rodina Pekných mala ročnú spotrebu mlieka 300 litrov mlieka, rozhodla sa ju zvýšiť v pomere 6 : 5. O koľko litrov ju chcú zvýšiť?

A
B
C
D

A: o 660 litrov

B: o 60 litrov

C: Nezvýšia, ale znížia ju

D: o 360 litrov


Úloha č. 7

Zliatina medi, zinku a olova je v pomere 40 : 26 : 1 sa nazýva mosadz. Koľko zinku je v 0,2345 kg mosadze?

A
B
C
D

A: 91 g

B: 0,0035 kg

C: 0,14 kg

D: 0,0035 g

Úloha č. 8

V triede je 20 žiakov z toho 5 chlapcov. V akom pomere sú a) chlapci : dievčatám , b) chlapci : všetci

A
B
C
D

A: a) 1 : 3 ;b) 1 : 4

B: a) 1 : 5 , b) 1 : 6

C: a) 5 : 20; b) 20 : 4

D: a) 1 : 2 ; b) 1 : 3

Úloha č. 9

Zastavaná plocha dvoch supermarketov Tesco a Hypernova je v pomere 5 : 6 zastavaná plocha supermarketov Hypernova a Billa je v pomere 4 : 3. V akom pomere je zastavaná plocha supermarketov Billa : Tesco : Hypernova?

A
B
C
D

A: 9 : 10 : 12

B: 9 : 5 : 6

C: 3 : 10 : 4

D: 3 : 5 : 4


Úloha č. 10

Strany trojuholníka majú dĺžky v pomere 2 : 4 : 5. Najdlhšia z nich má 4,5 cm. Aké dlhé sú zvyšné strany trojuholníka?

A
B
C
D

A: 0,81 cm a 1,63 cm

B: 1,8 dm a 3,6 dm

C: 1,8 cm a 3,6 cm

D: 1,8 cm a 3,6 cm a 4,5cm

Úloha č. 11

Je tento pomer 187 : 132 v základnom tvare?

A
B
C
D

A: áno

B: toto nie je pomer

C: nie

D: neviem