Úloha č. 1

Výťah stál na 3. poschodí. O chvíľu sa presunul nahor o 8 poschodí, potom dolu o 6 poschodí a znovu nadol o 7 poschodí. Na ktorom poschodí stojí teraz?

A
B
C
D

A: -2

B: -1

C: 3

D: 1

Úloha č. 2

Teplota večer bola 7,2 °C. Do rána klesla o 12,5°C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: - 5,3 °C

B: - 19,7 °C

C: 5,3 °C

D: 19,7 °C

Úloha č. 3

Súčet absolútnych hodnôt čísel -14 a -25 je

A
B
C
D

A: 39

B: 11

C: -11

D: -39

Úloha č. 4

Rozdiel absolútnych hodnôt čísel -15 a -23 je

A
B
C
D

A: 38

B: -38

C: 8

D: -8

Úloha č. 5

Vyber správne porovnanú dvojicu čísel

A
B
C
D

A: -45 > -40

B: -27 < -29

C: -25 > -45

D: -18 < -23

Úloha č. 6

Výsledok (hodnota číselného výrazu) 6 - 9 - 8 + 5 =

A
B
C
D

A: -6

B: -15

C: -11

D: -7

Úloha č. 7

Chýbajúce čísla v číselnom rade 11, 7, , -1, -5,  sú

A
B
C
D

A: 1 -8

B: 0 -10

C: 3 -9

D: -2 -7

Úloha č. 8

Výsledok (hodnota číselného výrazu) -3 - 9 - 11 + 8 =

A
B
C
D

A: -15

B: -17

C: -14

D: -16

Úloha č. 9

Vyber nesprávny výrok

A
B
C
D

A: Absolútna hodnota čísla je vždy kladné číslo.

B: Súčet opačných čísel je vždy nula.

C: Menšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

D: Väčšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

Úloha č. 10

Ktoré číslo je o 13 menšie ako (-39)?

A
B
C
D

A: -26

B: -16

C: -42

D: -52