Úloha č. 1

Výťah stál na 3. poschodí. O chvíľu sa presunul nahor o 8 poschodí, potom dolu o 6 poschodí a znovu nadol o 7 poschodí. Na ktorom poschodí stojí teraz?

A
B
C
D

A: 1

B: -2

C: 3

D: -1

Úloha č. 2

Teplota večer bola 7,2 °C. Do rána klesla o 12,5°C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: - 19,7 °C

B: - 5,3 °C

C: 19,7 °C

D: 5,3 °C

Úloha č. 3

Súčet absolútnych hodnôt čísel -14 a -25 je

A
B
C
D

A: 39

B: -39

C: 11

D: -11


Úloha č. 4

Rozdiel absolútnych hodnôt čísel -15 a -23 je

A
B
C
D

A: 38

B: -8

C: 8

D: -38

Úloha č. 5

Vyber správne porovnanú dvojicu čísel

A
B
C
D

A: -45 > -40

B: -27 < -29

C: -18 < -23

D: -25 > -45

Úloha č. 6

Výsledok (hodnota číselného výrazu) 6 - 9 - 8 + 5 =

A
B
C
D

A: -15

B: -6

C: -11

D: -7


Úloha č. 7

Chýbajúce čísla v číselnom rade 11, 7, , -1, -5,  sú

A
B
C
D

A: -2 -7

B: 0 -10

C: 3 -9

D: 1 -8

Úloha č. 8

Výsledok (hodnota číselného výrazu) -3 - 9 - 11 + 8 =

A
B
C
D

A: -14

B: -15

C: -16

D: -17

Úloha č. 9

Vyber nesprávny výrok

A
B
C
D

A: Súčet opačných čísel je vždy nula.

B: Menšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

C: Absolútna hodnota čísla je vždy kladné číslo.

D: Väčšie číslo na číselnej osi leží vpravo.


Úloha č. 10

Ktoré číslo je o 13 menšie ako (-39)?

A
B
C
D

A: -42

B: -26

C: -16

D: -52