Úloha č. 1 (variant 1)

Dobrodružný román charakterizujú tieto body:

A
B
C
D

A: lyrické dielo, dej, príbeh, obohacovanie poznatkov

B: dramatické dielo, príbeh, dej, postavy, javisko

C: epické dielo. príbeh, dej, poznávacia hodnota

D: epické dielo, veršovaný text, opis prírody

Úloha č. 2 (variant 1)

Druh románu, v ktorom sa spája dobrodružstvo s históriou, nazývame:

A
B
C
D

A: historicko-dobrodružný román

B: historicko-dobrodružná poviedka

C: historický román

D: romantický román

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré dielo patrí medzi historicko-dobrodružné romány?

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Anna zo Zeleného domu

C: Historické lode

D: Čierne koráby


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré postavy vystupovali v diele Čierne koráby:

A
B
C
D

A: Vidvojos, Bielovlasý, Vasan, Terteus

B: Bielovlasý, Elliot, Michael, Ford

C: Vasan, Nicholl , Barbican, Gertie

D: Arthur Dent, Ford Prefect, Vidvojos

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je to koráb?

A
B
C
D

A: zvyšok jedla

B: veľká drevená loď

C: veľký vysoký strom

D: veľká drevená kaďa

Úloha č. 6 (variant 1)

Čo necharakterizuje vedecko-fantastický román?

A
B
C
D

A: Jules Verne

B: Udalosti, ktoré sa nestali, ale v budúcnosti sa môžu stať

C: Spája sa v ňom dobrodružstvo s históriou

D: Odborné slová používané z vedy a technik


Úloha č. 7 (variant 1)

Aká bola idea diela Cesta na Mesiac?

A
B
C
D

A: Záchrana Arthura (pozemšťana) mimozemšťanmi

B: Mimozemšťan zmeškal odchod rakety a deti mu pomohli.

C: Hľadanie jantáru pri plavbe po neznámych moriach

D: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.

Úloha č. 8 (variant 1)

Dielo Cesta na Mesiac bolo napísané v roku 1866, ale odohráva sa v roku 1969 a v tomto roku sa v skutočnosti ľudia dostali na Mesiac. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza správne meno kozmonauta, ktorý bol na Mesiaci a názov kozmického letu.

A
B
C
D

A: Michael A. Armstrong, kozmický let Apollo 12

B: Neil A. Armstrong, kozmický let Apollo 11

C: Hector A. Armstrong, kozmický let Apollo 21

D: Edward A. Armstrong, kozmický let Apollo 10

Úloha č. 9 (variant 1)

Aká bola idea diela E.T. mimozemšťan:

A
B
C
D

A: Deti oboznamujú E.T. s našou planétou a pomáhajú mu

B: Záchrana Arthura mimozemšťanmi

C: Mimozemšťan prišiel a zostal na našej Zemi

D: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.


Úloha č. 10 (variant 1)

Aké postavy vystupovali v diele E.T. mimozemšťan?

A
B
C
D

A: Elliot, Michael, Gertie

B: Arthur Dent, Ford Prefect, Michael,

C: Nicholl, Barbican, Michel Ardan,

D: Elliot, Michael, Ford, Vasan

Úloha č. 11 (variant 1)

Ako je charakterizovaná rasa Vogónov v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: miešajú najlepšie kokteily, vždy berú stopárov

B: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia

C: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

D: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

Úloha č. 12 (variant 1)

Akí boli Dentrasiovia v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

B: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia

C: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

D: miešajú odporné kokteily, vždy berú stopárov


Úloha č. 13 (variant 1)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka: "Brali do rúk každý kamienok, čo ležal na pobreží. Podarilo sa im nájsť mnoho jantárových kameňov."

A
B
C
D

A: Margita Figuli: Jantárová pláž

B: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

C: Joe Alex: Čierne koráby

D: Jules Verne: Cesta na Mesiac

Úloha č. 14 (variant 1)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka:"Výstrel z Columbiady sprevádzalo naozajstné zemetrasenie. Florida pocútila otras až v útrobách. Plyny zo strelnej bavlny prerazili vzduchové vrtsvy."

A
B
C
D

A: Joe Alex: Čierne koráby

B: Jules Verne. Cesta na Mesiac

C: Jules Verne: Cesta do stredu Zeme

D: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

Úloha č. 15 (variant 1)

Priraď ukážku k literárnemu smeru 20. storočia: "Stromy sa klaňali až po zem, hora pukala a stenala. Naraz akoby meč rozťal záclonu tmy. Blyslo sa! Hrom! Zarevalo úbočie, striasla sa koliba a ozval sa príšerný zvuk, akoby dva kamene narazili na seba." - typickými znakmi sú poetický rytmus viet, rozprávkové motívy,...

A
B
C
D

A: romantizmus

B: lyrizovaná próza

C: opis prírody

D: klasicizmus


Úloha č. 16 (variant 1)

Indície - podomový obchodník, ryšavé vlasy, kvetnaté reči - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Anna zo Zeleného domu

B: Cesta na Mesiac

C: Tri gaštanové kone

D: Malý princ

Úloha č. 17 (variant 1)

Indície - ovečka, ruža,núdzové pristátie na Sahare - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Pilot na Sahare

C: Malý princ

D: Výstrel z Columbiady

Úloha č. 18 (variant 1)

Dielo s pútavým dejom, prekvapujúcimi situáciami a motívom nebezpečenstva, sa nazýva...

A
B
C
D

A: epos

B: dobrodružné dielo

C: detektívne dielo

D: historický román


Úloha č. 19 (variant 1)

Indície - stavba domu, kone, sľub - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Malý princ

B: Anna zo Zeleného domu

C: Cesta na Mesiac

D: Tri gaštanové kone

Úloha č. 20 (variant 1)

K akému básnickému prostriedku priraďujeme spojenia: jagavé more, velebné ticho?

A
B
C
D

A: metafora

B: metonymia

C: prirovnanie

D: epiteton

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka: "Chlácholivé tóny vyššej inteligencie ho upokojili. To je jazyk, ako sa patrí. Hovorí aj o najtajnejších zákutiach srdca. Akonáhle chlapci potiahnu v železiarstve potrebné veci, osloví ním noc nekonečným monológom." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Vyššia inteligencia

C: E.T. mimozemšťan

D: Stopárov sprievodca galaxiou


Úloha č. 22 (variant 1)

Čo je monológ?

A
B
C
D

A: prehovor jednej osoby

B: rozhovor dvoch a viacerých osôb

C: rozhovor jednej osoby

D: rozhovor dvoch osôb

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: "Ja som ho nepustila do domu. Spomenula som si, že ste mi to zakázali, a preto som vyšla von, starostlivo som zatvorila dvere, a len na schodoch som si prezrela jeho tovar. A okrem toho, nebol to Talian, ale starý Nemec." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Podomový obchodník

C: Anna zo Zeleného domu

D: Anna z Bieleho domu

Úloha č. 24 (variant 1)

Dielo Tri gaštanové kone je napísané formou...

A
B
C
D

A: poézie

B: lyrickej básne

C: prózy

D: epickej básne


Úloha č. 25 (variant 1)

Ktoré slovo chýba v týchto veršoch? "Hoj, mor ho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, voľ ty len nebyť ako byť ......... "

A
B
C
D

A: otrokom

B: mor ho

C: divokom

D: pánom

Úloha č. 1 (variant 2)

Dobrodružný román charakterizujú tieto body:

A
B
C
D

A: epické dielo. príbeh, dej, poznávacia hodnota

B: dramatické dielo, príbeh, dej, postavy, javisko

C: lyrické dielo, dej, príbeh, obohacovanie poznatkov

D: epické dielo, veršovaný text, opis prírody

Úloha č. 2 (variant 2)

Druh románu, v ktorom sa spája dobrodružstvo s históriou, nazývame:

A
B
C
D

A: historický román

B: historicko-dobrodružný román

C: romantický román

D: historicko-dobrodružná poviedka

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré dielo patrí medzi historicko-dobrodružné romány?

A
B
C
D

A: Historické lode

B: Cesta na Mesiac

C: Anna zo Zeleného domu

D: Čierne koráby


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré postavy vystupovali v diele Čierne koráby:

A
B
C
D

A: Vidvojos, Bielovlasý, Vasan, Terteus

B: Arthur Dent, Ford Prefect, Vidvojos

C: Vasan, Nicholl , Barbican, Gertie

D: Bielovlasý, Elliot, Michael, Ford

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je to koráb?

A
B
C
D

A: veľká drevená kaďa

B: veľký vysoký strom

C: zvyšok jedla

D: veľká drevená loď

Úloha č. 6 (variant 2)

Čo necharakterizuje vedecko-fantastický román?

A
B
C
D

A: Spája sa v ňom dobrodružstvo s históriou

B: Udalosti, ktoré sa nestali, ale v budúcnosti sa môžu stať

C: Odborné slová používané z vedy a technik

D: Jules Verne


Úloha č. 7 (variant 2)

Aká bola idea diela Cesta na Mesiac?

A
B
C
D

A: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.

B: Mimozemšťan zmeškal odchod rakety a deti mu pomohli.

C: Záchrana Arthura (pozemšťana) mimozemšťanmi

D: Hľadanie jantáru pri plavbe po neznámych moriach

Úloha č. 8 (variant 2)

Dielo Cesta na Mesiac bolo napísané v roku 1866, ale odohráva sa v roku 1969 a v tomto roku sa v skutočnosti ľudia dostali na Mesiac. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza správne meno kozmonauta, ktorý bol na Mesiaci a názov kozmického letu.

A
B
C
D

A: Neil A. Armstrong, kozmický let Apollo 11

B: Hector A. Armstrong, kozmický let Apollo 21

C: Edward A. Armstrong, kozmický let Apollo 10

D: Michael A. Armstrong, kozmický let Apollo 12

Úloha č. 9 (variant 2)

Aká bola idea diela E.T. mimozemšťan:

A
B
C
D

A: Záchrana Arthura mimozemšťanmi

B: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.

C: Mimozemšťan prišiel a zostal na našej Zemi

D: Deti oboznamujú E.T. s našou planétou a pomáhajú mu


Úloha č. 10 (variant 2)

Aké postavy vystupovali v diele E.T. mimozemšťan?

A
B
C
D

A: Arthur Dent, Ford Prefect, Michael,

B: Nicholl, Barbican, Michel Ardan,

C: Elliot, Michael, Ford, Vasan

D: Elliot, Michael, Gertie

Úloha č. 11 (variant 2)

Ako je charakterizovaná rasa Vogónov v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia

B: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

C: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

D: miešajú najlepšie kokteily, vždy berú stopárov

Úloha č. 12 (variant 2)

Akí boli Dentrasiovia v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: miešajú odporné kokteily, vždy berú stopárov

B: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

C: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

D: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia


Úloha č. 13 (variant 2)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka: "Brali do rúk každý kamienok, čo ležal na pobreží. Podarilo sa im nájsť mnoho jantárových kameňov."

A
B
C
D

A: Margita Figuli: Jantárová pláž

B: Joe Alex: Čierne koráby

C: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

D: Jules Verne: Cesta na Mesiac

Úloha č. 14 (variant 2)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka:"Výstrel z Columbiady sprevádzalo naozajstné zemetrasenie. Florida pocútila otras až v útrobách. Plyny zo strelnej bavlny prerazili vzduchové vrtsvy."

A
B
C
D

A: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

B: Jules Verne. Cesta na Mesiac

C: Jules Verne: Cesta do stredu Zeme

D: Joe Alex: Čierne koráby

Úloha č. 15 (variant 2)

Priraď ukážku k literárnemu smeru 20. storočia: "Stromy sa klaňali až po zem, hora pukala a stenala. Naraz akoby meč rozťal záclonu tmy. Blyslo sa! Hrom! Zarevalo úbočie, striasla sa koliba a ozval sa príšerný zvuk, akoby dva kamene narazili na seba." - typickými znakmi sú poetický rytmus viet, rozprávkové motívy,...

A
B
C
D

A: opis prírody

B: romantizmus

C: lyrizovaná próza

D: klasicizmus


Úloha č. 16 (variant 2)

Indície - podomový obchodník, ryšavé vlasy, kvetnaté reči - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Anna zo Zeleného domu

B: Cesta na Mesiac

C: Malý princ

D: Tri gaštanové kone

Úloha č. 17 (variant 2)

Indície - ovečka, ruža,núdzové pristátie na Sahare - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Pilot na Sahare

C: Výstrel z Columbiady

D: Malý princ

Úloha č. 18 (variant 2)

Dielo s pútavým dejom, prekvapujúcimi situáciami a motívom nebezpečenstva, sa nazýva...

A
B
C
D

A: epos

B: historický román

C: detektívne dielo

D: dobrodružné dielo


Úloha č. 19 (variant 2)

Indície - stavba domu, kone, sľub - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Tri gaštanové kone

B: Cesta na Mesiac

C: Malý princ

D: Anna zo Zeleného domu

Úloha č. 20 (variant 2)

K akému básnickému prostriedku priraďujeme spojenia: jagavé more, velebné ticho?

A
B
C
D

A: metonymia

B: metafora

C: epiteton

D: prirovnanie

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka: "Chlácholivé tóny vyššej inteligencie ho upokojili. To je jazyk, ako sa patrí. Hovorí aj o najtajnejších zákutiach srdca. Akonáhle chlapci potiahnu v železiarstve potrebné veci, osloví ním noc nekonečným monológom." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Stopárov sprievodca galaxiou

B: Vyššia inteligencia

C: E.T. mimozemšťan

D: Cesta na Mesiac


Úloha č. 22 (variant 2)

Čo je monológ?

A
B
C
D

A: rozhovor dvoch a viacerých osôb

B: rozhovor dvoch osôb

C: rozhovor jednej osoby

D: prehovor jednej osoby

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: "Ja som ho nepustila do domu. Spomenula som si, že ste mi to zakázali, a preto som vyšla von, starostlivo som zatvorila dvere, a len na schodoch som si prezrela jeho tovar. A okrem toho, nebol to Talian, ale starý Nemec." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Anna z Bieleho domu

C: Anna zo Zeleného domu

D: Podomový obchodník

Úloha č. 24 (variant 2)

Dielo Tri gaštanové kone je napísané formou...

A
B
C
D

A: lyrickej básne

B: poézie

C: epickej básne

D: prózy


Úloha č. 25 (variant 2)

Ktoré slovo chýba v týchto veršoch? "Hoj, mor ho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, voľ ty len nebyť ako byť ......... "

A
B
C
D

A: pánom

B: mor ho

C: divokom

D: otrokom