Úloha č. 1

Podiel čísel 80 a 5 zmenšený o 3,25 je

A
B
C
D

A: 23,08

B: 4,93

C: 72,25

D: 12,75

Úloha č. 2

Hodnota výrazu 5x - 7 pre x = – 2 je:

A
B
C
D

A: -17

B: -3

C: -10

D: 3

Úloha č. 3

Zošit stojí 0,80 €, pero 1,20 € a súprava na rysovanie stojí toľko, ako dva zošity a jedno pero. Koľko zaplatíš za 3 zošity, jedno pero a jednu súpravu na rysovanie?

A
B
C
D

A: 3€

B: 6,20€

C: 6,40 €

D: 7,20€


Úloha č. 4

V tabuľke je v prvom riadku počet učebníc a v druhom ich cena. Jeden údaj z tabuľky je zakrytý obrázkom. Ktorý údaj je v tabuľke zakrytý?

A
B
C
D

A: 97,5

B: 95,7

C: 95,6

D: 96,5

Úloha č. 5

Obvod trojuholníka ABC je 18 cm. Strana b je o 1cm dlhšia ako strana a. Strana c je o 2 cm dlhšia ako strana a. Akú dĺžku v cm má strana a?

A
B
C
D

A: 5 cm

B: 7 cm

C: 6 cm

D: 4 cm

Úloha č. 6

Na ihrisku je 84 detí. Chlapcov je o 12 menej ako dievčat. Koľko dievčat je na ihrisku?

A
B
C
D

A: 54

B: 36

C: 30

D: 48


Úloha č. 7

Ktorý zápis vyjadruje podiel x a 5 zmenšený o dvojnásobok y ?

A
B
C
D

A: x : 5 - 2y

B: 2y - x : 5

C: x : 5 + 2y

D: ( x - 5 ) - 2y

Úloha č. 8

Nájdi spoločného deliteľa všetkých členov výrazu -12a +32ab + 24 - 8b a potom ho vyjmi pred zátvorku. Ktorý výsledok dostaneš?

A
B
C
D

A: –4(3a + 8ab + 6 + 2b)

B: 4 (–3a + 8ab + 6 – 2b)

C: 4a(–3 + 8b + 6 – 2b)

D: 6a(–2 + 6b + 4 – 8b)

Úloha č. 9

Vydeľ ( 22x - 12y + 8) : 0,5 a označ správny výsledok.

A
B
C
D

A: 11x – 12y + 8

B: 11x – 6y + 4

C: 44x – 22y + 16

D: 44x – 24y + 16


Úloha č. 10

Ktorý z bodov na obrázku má súradnice [-2,4] ?

A
B
C
D

A: B

B: A

C: D

D: C

Úloha č. 11

Ktorý výraz dostaneš, ak zjednodušíš výraz (8x - 2y) + (6y - 5x) ?

A
B
C
D

A: 14x + 7y

B: 14x – 7y

C: 3x – 8y

D: 3x + 4y

Úloha č. 12

Uprav výraz (- 4) . ( 2a + 5 ) - 8 a označ správny výsledok

A
B
C
D

A: 8a – 28

B: –8a – 3

C: –8a – 28

D: –8a + 12


Úloha č. 13

Mobilný operátor účtuje za jednu SMS y centov a za 1 minútu hovoru x centov, ale za čas hovoru nad 10 minút už neúčtuje nič. Koľko zaplatíš za 15 minút hovoru a 12 SMS správ?

A
B
C
D

A: 10(x + y) +12

B: 15x + 12y

C: 10x +12y

D: 15y + 12x

Úloha č. 14

Kamión prešiel 1 200 km za k hodín. Akou išiel priemernou rýchlosťou, ak mal dve hodinové prestávky?

A
B
C
D

A: 1 200 : k – 2

B: 1 200 (k – 2)

C: 1 200 : (k + 2)

D: 1 200 : (k – 2)

Úloha č. 15

Graf znázorňuje pohyb telesa počas 8 minút pohybu. Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: V druhej minúte pohybu išiel rýchlosťou 15 km/h.

B: Medzi 4. a 5. minútou pohybu išiel rýchlosťou 35 km/h.

C: Okamžitou rýchlosťou 20 km/h išiel 4krát.

D: Rýchlosť 29 km/h neprekročil nikdy.