Úloha č. 1

Štvoruholník, ktorý má všetky strany rovnako dlhé, ale má uhlopriečky rôznej dĺžky, sa nazýva

A
B
C
D

A: štvorec

B: kosodlžnik

C: obdĺžnik

D: kosoštvorec

Úloha č. 2

Uhlopriečky sú na seba kolmé v

A
B
C
D

A: štvorci a obdlžniku

B: kosoštvorci a kosodĺžniku

C: kosodĺžniku a obdĺžniku

D: kosoštvorci a štvorci

Úloha č. 3

Ktorý štvoruholník nie je rovnobežník?

A
B
C
D

A: štvorec

B: kosodĺžnik

C: lichobežník

D: kosoštvorec


Úloha č. 4

V ktorom útvare sú všetky štyri uhly zhodné a uhlopriečky nie sú na seba kolmé?

A
B
C
D

A: štvorec

B: kosodlžnik

C: obdlžnik

D: kosoštvorec

Úloha č. 5

Vyberte správny vzorec na výpočet obsahu obdĺžnika:

A
B
C
D

A: S = a . b

B: S = b . vb

C: S = a . a

D: S = a . va

Úloha č. 6

Nový mestský park má tvar kosoštvorca. Výmera parku je 40 ha. Obvod parku je 2 km. Kolmo cez park vedie chodník. Ktoré tvrdenia sú pravdivé?

A
B
C
D

A: chodník je dlhý 800 metrov

B: strana štvorca je 800 metrov

C: výmera parku je 400 arov

D: chodník je dlhý 500 metrov


Úloha č. 7

Koľko bude stáť oplotenie pozemku tvaru rovnobežníka so základňami 25 m, 15 m a výškou 16 m, ak 1 m pletiva stojí 2,50 €?

A
B
C
D

A: 360 €

B: 240 €

C: 180 €

D: 200 €

Úloha č. 8

Obvod kosoštvorca je 216 cm, obsah 17,82 dm² . Akú dĺžku má výška kosoštvorca?

A
B
C
D

A: 54 cm

B: 3,3 dm

C: 33 m

D: 5,4 dm

Úloha č. 9

Obsah kosodlžnika je 420 cm štvorcových. Jedna jeho strana má 60 cm a výška na druhú stranu je 21 cm. Obvod tohto kosodlžnika je :

A
B
C
D

A: 160 cm

B: 16 cm

C: 20 cm

D: 7 cm


Úloha č. 10

Koľko plechu v cm2 treba na výrobu 20 kusov podložiek tvaru rovnobežníka s dĺžkou strany 12,25 cm a príslušnou výškou 5,4 cm?

A
B
C
D

A: 1323 cm2

B: 6615 cm2

C: 66,15 cm2

D: 13,23 cm2