Úloha č. 1

Ešte v 18.storočí ľudia verili, že za zmenu teploty pri tepelnej výmene môže nevážiteľná látka, ktorú nazývali:

A
B
C
D

A: kalória

B: kalinestetika

C: kalotikum

D: kalorikum

Úloha č. 2

Tepelná výmena telesa nastáva:

A
B
C
D

A: ak sa dotýkajú telesá z rovnakou teplotou

B: netuším

C: vždy bez ohľadu na teplotu telies

D: ak sa dotýkajú telesá z rozdielnou teplotou

Úloha č. 3

Ak zmiešame 1 liter horúcej vody s teplotou 80˚C a 1 liter studenej vody s teplotou 20 ˚C. Budeme mať 2 litre vody s teplotou približne:

A
B
C
D

A: 100˚C

B: 60˚C

C: 50˚C

D: 80˚C


Úloha č. 4

Medzi tepelné vodič patria:

A
B
C
D

A: voda, vzduch, striebro

B: železo, meď, kameň

C: korok, vlna, hliník

D: železo, meď, polystyrén

Úloha č. 5

Infračervené žiarenie sa najrýchlejšie šíri:

A
B
C
D

A: vo vákuu

B: vo vode

C: v plyne

D: vo vzduchu

Úloha č. 6

Vypočítaj. Do vane sme napustili 90 kg vody s teplotou 60 °C. Koľko tepla odovzdala voda okoliu ak sa ochladila na teplotu 30 °C ? c vody je 4200 J/kg.°C

A
B
C
D

A: 11 340 000 J

B: 22 680 000 J

C: 11 340 000 °C

D: 22 680 000 °C


Úloha č. 7

Príčinou vzniku vetra je:

A
B
C
D

A: náhle oteplenie

B: vysoká vlhkosť vzduchu

C: prudké ochladenie

D: rozdiel tlaku vzduchu na dvoch miestach

Úloha č. 8

V chladiacom okruhu mrazničky prúdi kvapalina, ktorá mení svoje skupenstvo striedavo z kvapalného na plynné a z plynného na kvapalné. Ku ktorej zmene skupenstva dochádza pri ochladzovaní vnútorného priestoru mrazničky, kedy táto látka odoberá teplo zo svojho okolia?

A
B
C
D

A: kondenzácia

B: sublimácia

C: vyparovanie

D: evaporácia