Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa nemení

B: sa mení

C: ubúda

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: skupenstvo

C: chuť

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: iba kvapalné

C: plynné a pevné

D: riedke, kvapalné, pevné

Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: stekanie

C: kolobeh

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: jazerách a riekach

C: oceánoch a jazerách

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: riekach, potokoch a jazerách

B: oceánoch a riekach

C: moriach, potokoch a jazerách

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: morská voda

C: podzemná voda

D: povrchová voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, pôda

B: jadro, plášť, kôra

C: kôra a plášť

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: zemina

C: plášť

D: hlina

Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny sa nemenia

C: horniny zvetrávajú

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: prameň

C: zemské jadro

D: sopka

Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: láva

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: ozónová diera

C: vzduch

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: vzduchoprázdno

C: mezosféra

D: spodná vrstva atmosféry

Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, dusík, iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez chuti

C: bez farby, chuti, vône

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: kolobehom vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: prúdením vzduchu

D: zmenou počasia

Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: dusík

C: dusík a kyslík

D: vodná para a oxid uhličitý

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: znečistený vzduch

C: vzduch bez kyslíka

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: dusík

B: benzín

C: kyslík

D: energiu

Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vyrobiť alebo zničiť

B: premeniť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: iba elektrická

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: elektrická, mechanická a vodná

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a slnko

D: elektráreň

Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: potravy

C: vzduchu

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: sú zdrojom energie

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: sú zdrojom energie

C: podporujú vývin a rast

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: spotrebujeme viac energie

C: získavame novú energiu

D: vytvárame zdravšie životné prostredie