Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: ubúda

C: pribúda

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: vôňu

C: skupenstvo

D: chuť

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: plynné a pevné

D: riedke, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: stekanie

C: dážď

D: kolobeh

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a jazerách

D: riekach a potokoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: riekach, potokoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: morská voda

B: povrchová voda

C: slaná voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, pôda

B: plášť a kôra

C: jadro, plášť, kôra

D: kôra a plášť

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: zemina

B: hlina

C: pôda

D: plášť


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: hlinu, vzduch, kamienky

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny zvetrávajú

C: horniny sa strácajú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: zemské jadro

C: sopka

D: prameň


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: sopka

C: láva

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: atmosféra

C: vzduch

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: mezosféra

C: spodná vrstva atmosféry

D: najvrchnejšia časť atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez vlastností

B: bez chuti

C: bez farby, dusíka, vône

D: bez farby, chuti, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: kolobehom vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: prúdením vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: dusík a kyslík

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduch bez kyslíka

C: troposféra

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: benzín

B: kyslík

C: dusík

D: energiu


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo premeniť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo odstrániť

D: premeniť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: elektrická, mechanická a vodná

B: iba svetelná a elektrická

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: iba elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: človek a vietor

C: človek a slnko

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: vzduchu

C: potravy

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a vitamíny

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú priberanie na váhe

D: podporujú vývin a rast


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: sú zdrojom energie

C: podporujú priberanie na váhe

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: spotrebujeme viac energie

C: získavame novú energiu

D: vytvárame krajšie životné prostredie