Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: sa nemení

C: sa mení

D: pribúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: chuť

B: farbu

C: vôňu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné a pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: kolobeh

C: vyparovanie

D: dážď

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: jazerách a riekach

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: oceánoch a riekach

C: riekach, potokoch a jazerách

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: morská voda

C: slaná voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: jadro, plášť, kôra

C: jadro, plášť, pôda

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: hlina

C: plášť

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny sa nemenia

C: horniny stvrdnú

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: prameň

D: zemské jadro


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: láva

B: sopka

C: kopec

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: vzduch

B: atmosféra

C: termosféra

D: ozónová diera

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: spodná vrstva atmosféry

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez chuti

C: bez farby, chuti, vône

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: zmenou vlastností vzduchu

C: zmenou počasia

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: vodná para a oxid uhličitý

B: kyslík a vodná para

C: dusík a kyslík

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduch bez kyslíka

B: znečistený vzduch

C: troposféra

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík

C: benzín

D: energiu


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: vyrobiť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba elektrická

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a slnko

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vzduchu

C: potravy

D: vody

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame krajšie životné prostredie