Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: sa nemení

C: pribúda

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: skupenstvo

C: chuť

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: plynné a pevné

D: iba kvapalné

Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: vyparovanie

C: stekanie

D: kolobeh

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a jazerách

B: moriach a oceánoch

C: jazerách a riekach

D: riekach a potokoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: oceánoch a riekach

C: riekach, potokoch a jazerách

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: morská voda

B: povrchová voda

C: podzemná voda

D: slaná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, kôra

B: kôra a plášť

C: jadro, plášť, pôda

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: hlina

C: plášť

D: zemina

Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: hlinu, vzduch, kamienky

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny zvetrávajú

C: horniny stvrdnú

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: prameň

B: zemské jadro

C: sopka

D: kopec

Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: jazero

C: kopec

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: vzduch

C: atmosféra

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: spodná vrstva atmosféry

C: vzduchoprázdno

D: mezosféra

Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez chuti

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: kolobehom vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: prúdením vzduchu

Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: vodná para a oxid uhličitý

B: kyslík a vodná para

C: dusík

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduch bez kyslíka

B: troposféra

C: znečistený vzduch

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: benzín

C: energiu

D: dusík

Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vyrobiť alebo zničiť

B: premeniť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: elektrická, mechanická a vodná

B: iba svetelná a elektrická

C: iba elektrická

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a vietor

D: človek a slnko

Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vzduchu

B: potravy

C: vody

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: bielkoviny a tuky

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: vytvárame zdravšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie