Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: sa nemení

C: pribúda

D: ubúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: skupenstvo

B: farbu

C: vôňu

D: chuť

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: iba kvapalné

C: plynné, kvapalné, pevné

D: riedke, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: kolobeh

C: dážď

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: oceánoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: jazerách a riekach

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: riekach, potokoch a jazerách

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a riekach

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: slaná voda

C: morská voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: jadro, plášť, pôda

C: jadro, plášť, kôra

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: hlina

C: pôda

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa strácajú

B: horniny sa nemenia

C: horniny zvetrávajú

D: horniny stvrdnú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: zemské jadro

B: kopec

C: prameň

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: láva

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: termosféra

B: atmosféra

C: vzduch

D: ozónová diera

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: spodná vrstva atmosféry

C: mezosféra

D: najvrchnejšia časť atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, dusík, iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez vlastností

C: bez farby, chuti, vône

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: zmenou vlastností vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: prúdením vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: vodná para a oxid uhličitý

C: kyslík a vodná para

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: vzduch bez kyslíka

C: znečistený vzduch

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: benzín

C: energiu

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vyrobiť alebo zničiť

B: premeniť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo odstrániť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba elektrická

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: človek a vietor

C: elektráreň

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vzduchu

B: vody

C: potravy

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a vitamíny

B: cukry a tuky

C: bielkoviny a vitamíny

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú priberanie na váhe

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú vývin a rast


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: vytvárame krajšie životné prostredie

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame zdravšie životné prostredie