Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: sa mení

C: sa nemení

D: ubúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: vôňu

B: farbu

C: chuť

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: plynné a pevné

D: riedke, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: kolobeh

B: stekanie

C: vyparovanie

D: dážď

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: jazerách a riekach

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: riekach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: moriach a oceánoch


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: slaná voda

C: podzemná voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, pôda

B: plášť a kôra

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: zemina

C: hlina

D: pôda


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: hlinu, vzduch, kamienky

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny stvrdnú

C: horniny zvetrávajú

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: prameň

B: kopec

C: zemské jadro

D: sopka


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: jazero

C: kopec

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: vzduch

B: atmosféra

C: termosféra

D: ozónová diera

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: vzduchoprázdno

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: mezosféra


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez vlastností

B: bez chuti

C: bez farby, chuti, vône

D: bez farby, dusíka, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: zmenou vlastností vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: prúdením vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík a vodná para

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: znečistený vzduch

C: vzduchoprázdno

D: vzduch bez kyslíka

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík

C: energiu

D: benzín


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo premeniť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba svetelná a elektrická

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: človek a slnko

C: elektráreň

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vzduchu

C: vody

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: bielkoviny a vitamíny

C: cukry a vitamíny

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú priberanie na váhe

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú priberanie na váhe

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú vývin a rast

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: spotrebujeme viac energie

D: vytvárame krajšie životné prostredie