Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: sa nemení

C: pribúda

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: vôňu

C: chuť

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné, kvapalné, pevné

B: plynné a pevné

C: iba kvapalné

D: riedke, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: stekanie

C: kolobeh

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a jazerách

B: jazerách a riekach

C: riekach a potokoch

D: moriach a oceánoch

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: riekach, potokoch a jazerách

C: moriach a oceánoch

D: oceánoch a riekach


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: podzemná voda

C: morská voda

D: povrchová voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, kôra

B: kôra a plášť

C: plášť a kôra

D: jadro, plášť, pôda

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: plášť

C: zemina

D: hlina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: hlinu, vzduch, kamienky

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny sa strácajú

C: horniny zvetrávajú

D: horniny stvrdnú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: zemské jadro

B: sopka

C: prameň

D: kopec


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: jazero

C: láva

D: kopec

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: termosféra

C: vzduch

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: mezosféra

C: vzduchoprázdno

D: spodná vrstva atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez vlastností

B: bez chuti

C: bez farby, dusíka, vône

D: bez farby, chuti, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: prúdením vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík a kyslík

B: vodná para a oxid uhličitý

C: dusík

D: kyslík a vodná para

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduchoprázdno

C: troposféra

D: vzduch bez kyslíka

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: dusík

C: benzín

D: energiu


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: iba svetelná a elektrická

C: elektrická, mechanická a vodná

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: človek a vietor

C: slnko, voda, vietor,

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: slnka

C: vody

D: vzduchu

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a tuky

B: cukry a vitamíny

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú priberanie na váhe

D: podporujú vývin a rast

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: spotrebujeme viac energie

B: vytvárame krajšie životné prostredie

C: získavame novú energiu

D: vytvárame zdravšie životné prostredie