Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: ubúda

C: sa mení

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: chuť

C: skupenstvo

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: iba kvapalné

C: riedke, kvapalné, pevné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: kolobeh

C: dážď

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a jazerách

B: riekach a potokoch

C: moriach a oceánoch

D: jazerách a riekach

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: oceánoch a riekach

C: moriach, potokoch a jazerách

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: podzemná voda

C: morská voda

D: slaná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: jadro, plášť, kôra

C: jadro, plášť, pôda

D: plášť a kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: zemina

C: hlina

D: pôda


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: hlinu, vzduch, kamienky

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny stvrdnú

C: horniny zvetrávajú

D: horniny sa strácajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: prameň

C: zemské jadro

D: kopec


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: jazero

C: láva

D: kopec

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: vzduch

C: atmosféra

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: mezosféra

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: vzduchoprázdno


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez chuti

B: bez vlastností

C: bez farby, chuti, vône

D: bez farby, dusíka, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou vlastností vzduchu

B: kolobehom vzduchu

C: prúdením vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: vodná para a oxid uhličitý

C: dusík a kyslík

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: vzduch bez kyslíka

C: troposféra

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: dusík

C: kyslík

D: benzín


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: premeniť alebo zničiť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: vytvoriť alebo odstrániť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: elektrická, mechanická a vodná

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: iba svetelná a elektrická

D: iba elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: slnko, voda, vietor,

C: človek a vietor

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vzduchu

C: vody

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: bielkoviny a tuky

C: cukry a vitamíny

D: bielkoviny a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: sú zdrojom energie

C: podporujú vývin a rast

D: podporujú priberanie na váhe


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: vytvárame krajšie životné prostredie

C: vytvárame zdravšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie