Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa nemení

B: sa mení

C: pribúda

D: ubúda

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: chuť

B: farbu

C: skupenstvo

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: plynné a pevné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: iba kvapalné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: vyparovanie

B: kolobeh

C: dážď

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a jazerách

D: jazerách a riekach

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: moriach, potokoch a jazerách

C: oceánoch a riekach

D: riekach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: povrchová voda

B: slaná voda

C: podzemná voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, pôda

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: hlina

B: pôda

C: plášť

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: hlinu, vzduch, kamienky

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny sa strácajú

C: horniny sa nemenia

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopec

B: sopka

C: prameň

D: zemské jadro


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: láva

C: kopec

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: atmosféra

C: vzduch

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: mezosféra

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: vzduchoprázdno


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez vlastností

B: bez chuti

C: bez farby, dusíka, vône

D: bez farby, chuti, vône

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou vlastností vzduchu

B: prúdením vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: zmenou počasia


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: vodná para a oxid uhličitý

B: dusík

C: kyslík a vodná para

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduchoprázdno

C: vzduch bez kyslíka

D: troposféra

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: benzín

B: energiu

C: dusík

D: kyslík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo premeniť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: premeniť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

C: elektrická, mechanická a vodná

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: elektráreň

C: človek a slnko

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vody

C: potravy

D: vzduchu

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: cukry a tuky

B: bielkoviny a tuky

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú vývin a rast

C: podporujú priberanie na váhe

D: sú zdrojom energie


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame zdravšie životné prostredie

B: vytvárame krajšie životné prostredie

C: spotrebujeme viac energie

D: získavame novú energiu