Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: sa mení

B: ubúda

C: pribúda

D: sa nemení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: farbu

B: chuť

C: vôňu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: riedke, kvapalné, pevné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: plynné a pevné

D: iba kvapalné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: dážď

B: vyparovanie

C: kolobeh

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: riekach a potokoch

C: jazerách a riekach

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: oceánoch a riekach

B: moriach a oceánoch

C: riekach, potokoch a jazerách

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: povrchová voda

C: morská voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: jadro, plášť, pôda

C: plášť a kôra

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: plášť

B: pôda

C: hlina

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: kamienky, vodu, íl, piesok

B: hlinu, vzduch, kamienky

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny zvetrávajú

C: horniny sa strácajú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: prameň

C: zemské jadro

D: kopec


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: jazero

C: sopka

D: láva

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: termosféra

C: atmosféra

D: vzduch

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: najvrchnejšia časť atmosféry

C: mezosféra

D: vzduchoprázdno


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez chuti

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez farby, chuti, vône

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: kolobehom vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: prúdením vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: vodná para a oxid uhličitý

C: dusík a kyslík

D: dusík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: znečistený vzduch

B: vzduchoprázdno

C: vzduch bez kyslíka

D: troposféra

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: kyslík

C: dusík

D: benzín


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo premeniť

B: vyrobiť alebo zničiť

C: premeniť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

B: elektrická, mechanická a vodná

C: iba svetelná a elektrická

D: iba elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: slnko, voda, vietor,

C: elektráreň

D: človek a vietor


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: potravy

B: slnka

C: vody

D: vzduchu

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a tuky

B: cukry a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a vitamíny

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: sú zdrojom energie

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú vývin a rast


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú vývin a rast

B: sú zdrojom energie

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: získavame novú energiu

B: spotrebujeme viac energie

C: vytvárame zdravšie životné prostredie

D: vytvárame krajšie životné prostredie