Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: sa nemení

C: ubúda

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: vôňu

B: chuť

C: farbu

D: skupenstvo

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: plynné, kvapalné, pevné

C: riedke, kvapalné, pevné

D: plynné a pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: stekanie

B: vyparovanie

C: dážď

D: kolobeh

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: moriach a oceánoch

C: oceánoch a jazerách

D: jazerách a riekach

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach, potokoch a jazerách

B: moriach a oceánoch

C: riekach, potokoch a jazerách

D: oceánoch a riekach


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: podzemná voda

B: povrchová voda

C: slaná voda

D: morská voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: plášť a kôra

B: jadro, plášť, kôra

C: kôra a plášť

D: jadro, plášť, pôda

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: hlina

B: plášť

C: pôda

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: hlinu, vzduch, kamienky

B: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: kamienky, vodu, íl, piesok

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny sa nemenia

B: horniny zvetrávajú

C: horniny sa strácajú

D: horniny stvrdnú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: prameň

B: sopka

C: zemské jadro

D: kopec


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: sopka

B: láva

C: kopec

D: jazero

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: vzduch

B: termosféra

C: ozónová diera

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: spodná vrstva atmosféry

B: mezosféra

C: vzduchoprázdno

D: najvrchnejšia časť atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, chuti, vône

B: bez farby, dusíka, vône

C: bez vlastností

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: prúdením vzduchu

B: zmenou počasia

C: zmenou vlastností vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík a vodná para

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: vzduch bez kyslíka

C: troposféra

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: dusík

C: benzín

D: kyslík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo premeniť

B: vytvoriť alebo odstrániť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: premeniť alebo zničiť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba elektrická

B: elektrická, mechanická a vodná

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: elektráreň

B: človek a vietor

C: človek a slnko

D: slnko, voda, vietor,


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vody

B: vzduchu

C: slnka

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a vitamíny

B: cukry a vitamíny

C: cukry a tuky

D: bielkoviny a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú vývin a rast

C: podporujú priberanie na váhe

D: zvyšujú odolnosť voči chorobám


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú vývin a rast

D: sú zdrojom energie

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: získavame novú energiu

C: vytvárame zdravšie životné prostredie

D: spotrebujeme viac energie