Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: ubúda

B: sa nemení

C: pribúda

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: skupenstvo

B: vôňu

C: chuť

D: farbu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: plynné a pevné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: kolobeh

B: stekanie

C: dážď

D: vyparovanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: riekach a potokoch

B: jazerách a riekach

C: moriach a oceánoch

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: moriach a oceánoch

B: oceánoch a riekach

C: riekach, potokoch a jazerách

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: slaná voda

B: morská voda

C: podzemná voda

D: povrchová voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: jadro, plášť, pôda

B: kôra a plášť

C: plášť a kôra

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: zemina

B: hlina

C: plášť

D: pôda


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

D: hlinu, vzduch, kamienky

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny sa strácajú

C: horniny sa nemenia

D: horniny zvetrávajú

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: sopka

B: kopec

C: zemské jadro

D: prameň


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: kopec

B: jazero

C: láva

D: sopka

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: ozónová diera

B: vzduch

C: termosféra

D: atmosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: vzduchoprázdno

B: mezosféra

C: najvrchnejšia časť atmosféry

D: spodná vrstva atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

B: kyslík, dusík, iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez chuti

C: bez farby, chuti, vône

D: bez vlastností

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: zmenou vlastností vzduchu

C: kolobehom vzduchu

D: prúdením vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: kyslík a vodná para

B: dusík

C: dusík a kyslík

D: vodná para a oxid uhličitý

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: vzduch bez kyslíka

B: troposféra

C: znečistený vzduch

D: vzduchoprázdno

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: energiu

B: kyslík

C: benzín

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo odstrániť

B: premeniť alebo zničiť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo premeniť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: iba svetelná a elektrická

B: iba elektrická

C: elektrická, mechanická a vodná

D: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a vietor

B: človek a slnko

C: slnko, voda, vietor,

D: elektráreň


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: slnka

B: vzduchu

C: vody

D: potravy

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a vitamíny

B: cukry a vitamíny

C: bielkoviny a tuky

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: podporujú priberanie na váhe

B: sú zdrojom energie

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú vývin a rast


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: zvyšujú odolnosť voči chorobám

B: podporujú vývin a rast

C: sú zdrojom energie

D: podporujú priberanie na váhe

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: vytvárame krajšie životné prostredie

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: spotrebujeme viac energie

D: získavame novú energiu