Úloha č. 1

Množstvo vody na Zemi :

A
B
C
D

A: pribúda

B: sa nemení

C: ubúda

D: sa mení

Úloha č. 2

Voda mení:

A
B
C
D

A: skupenstvo

B: chuť

C: farbu

D: vôňu

Úloha č. 3

Voda môže mať skupenstvo:

A
B
C
D

A: iba kvapalné

B: riedke, kvapalné, pevné

C: plynné a pevné

D: plynné, kvapalné, pevné


Úloha č. 4

Pohyb vody v prírode voláme

A
B
C
D

A: kolobeh

B: dážď

C: vyparovanie

D: stekanie

Úloha č. 5

Slaná voda je v

A
B
C
D

A: jazerách a riekach

B: moriach a oceánoch

C: riekach a potokoch

D: oceánoch a jazerách

Úloha č. 6

Sladká voda je v

A
B
C
D

A: riekach, potokoch a jazerách

B: oceánoch a riekach

C: moriach a oceánoch

D: moriach, potokoch a jazerách


Úloha č. 7

Voda, ktorá vsiakne do zeme je

A
B
C
D

A: morská voda

B: slaná voda

C: povrchová voda

D: podzemná voda

Úloha č. 8

Zemeguľu tvorí:

A
B
C
D

A: kôra a plášť

B: plášť a kôra

C: jadro, plášť, pôda

D: jadro, plášť, kôra

Úloha č. 9

Najvrchnejšia časť zemskej kôry je:

A
B
C
D

A: pôda

B: plášť

C: hlina

D: zemina


Úloha č. 10

Pôda obsahuje

A
B
C
D

A: vodu, vzduch, kamienky, piesok, íl, zvyšky rastl. a živočích

B: kamienky, vodu, íl, piesok

C: zvyšky rastl. a živočíchov, vodu, vzduch

D: hlinu, vzduch, kamienky

Úloha č. 11

Vplyvom dažďa, vetra a zmeny teploty

A
B
C
D

A: horniny stvrdnú

B: horniny zvetrávajú

C: horniny sa strácajú

D: horniny sa nemenia

Úloha č. 12

Na obrázku je

A
B
C
D

A: zemské jadro

B: kopec

C: sopka

D: prameň


Úloha č. 13

Miesto, kde roztavené horniny vystupujú na zemský povrch sa volá

A
B
C
D

A: jazero

B: láva

C: kopec

D: sopka

Úloha č. 14

Vzdušný obal Zeme sa volá

A
B
C
D

A: atmosféra

B: ozónová diera

C: vzduch

D: termosféra

Úloha č. 15

Troposféra je

A
B
C
D

A: najvrchnejšia časť atmosféry

B: vzduchoprázdno

C: mezosféra

D: spodná vrstva atmosféry


Úloha č. 16

Vzduch obsahuje

A
B
C
D

A: kyslík, dusík, iné plyny

B: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

C: kyslík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

D: dusík, oxid uhličitý, vodnú paru a iné plyny

Úloha č. 17

Vzduch je

A
B
C
D

A: bez farby, dusíka, vône

B: bez farby, chuti, vône

C: bez vlastností

D: bez chuti

Úloha č. 18

Vietor vzniká

A
B
C
D

A: zmenou počasia

B: prúdením vzduchu

C: zmenou vlastností vzduchu

D: kolobehom vzduchu


Úloha č. 19

Hrdzavenie predmetov spôsobuje

A
B
C
D

A: dusík

B: kyslík a vodná para

C: vodná para a oxid uhličitý

D: dusík a kyslík

Úloha č. 20

Vákuum je

A
B
C
D

A: troposféra

B: vzduch bez kyslíka

C: vzduchoprázdno

D: znečistený vzduch

Úloha č. 21

Všetky veci, ktoré sa hýbu potrebujú

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: benzín

D: dusík


Úloha č. 22

Energia sa nedá

A
B
C
D

A: vytvoriť alebo premeniť

B: premeniť alebo zničiť

C: vyrobiť alebo zničiť

D: vytvoriť alebo odstrániť

Úloha č. 23

Energia môže mať formy:

A
B
C
D

A: elektrická, mechanická a vodná

B: iba elektrická

C: tepelná, svetelná, elektrická, mechanická, chemická, atómová

D: iba svetelná a elektrická

Úloha č. 24

Zdrojom energie môže byť

A
B
C
D

A: človek a slnko

B: slnko, voda, vietor,

C: elektráreň

D: človek a vietor


Úloha č. 25

Človek získava energiu z

A
B
C
D

A: vzduchu

B: potravy

C: vody

D: slnka

Úloha č. 26

Zdrojom energie sú

A
B
C
D

A: bielkoviny a tuky

B: cukry a vitamíny

C: bielkoviny a vitamíny

D: cukry a tuky

Úloha č. 27

Bielkoviny a minerálne látky

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: zvyšujú odolnosť voči chorobám

C: podporujú priberanie na váhe

D: podporujú vývin a rast


Úloha č. 28

Vitamíny

A
B
C
D

A: sú zdrojom energie

B: podporujú priberanie na váhe

C: zvyšujú odolnosť voči chorobám

D: podporujú vývin a rast

Úloha č. 29

Šetrením energie

A
B
C
D

A: spotrebujeme viac energie

B: vytvárame zdravšie životné prostredie

C: vytvárame krajšie životné prostredie

D: získavame novú energiu