Úloha č. 1

Vlnenie, ktoré vznikne medzi pružne pospájanými guľôčkami na obrázku, je

A
B
C
D

A: priečne aj pozdĺžne zároveň

B: z obrázku to nie je jasné

C: priečne

D: pozdĺžne

Úloha č. 2

Na hladinu jazera s pokojnou hladinou hodíme kamienok. Vlnenie, ktoré takto vzniklo, je

A
B
C
D

A: priečne

B: pozdĺžne

C:

D:

Úloha č. 3

Mechanickým vlnením sa v priestore prenáša

A
B
C
D

A: látka

B: perióda

C: energia

D: frekvencia


Úloha č. 4

Vzdialenosť, ktorú prejde vlnenie za jednu periódu, voláme

A
B
C
D

A: perióda

B: fázová rýchlosť

C: frekvencia

D: vlnová dĺžka

Úloha č. 5

Gréckym písmenom "lambda" sa pri vlnení označuje

A
B
C
D

A: perióda

B: uhlová rýchlosť

C: fázová rýchlosť

D: vlnová dĺžka

Úloha č. 6

Vlnenie, ktoré vznikne medzi pružne pospájanými guľôčkami na obrázku, je

A
B
C
D

A: pozdĺžne

B: z obrázku to nie je jasné

C: priečne aj pozdĺžne zároveň

D: priečne


Úloha č. 7

Akú vlnovú dĺžku má vlnenie, ktorého graf je na obrázku?

A
B
C
D

A: 10 cm

B: - 10 cm

C: 0,4 m

D: 0,8 m

Úloha č. 8

Ktoré z vlnení na obrázku je priečne vlnenie?

A
B
C
D

A: a

B: c

C: z obrázku to nie je jasné

D: b

Úloha č. 9

Ktoré tvrdenie o vlnení je nesprávne?

A
B
C
D

A: jeho rýchlosť je pre dané prostredie konštantná

B: dochádza pri ňom ku prenosu látky

C: je podmienené väzbou medzi časticami prostredia

D: je to šírenie rozruchu v hmotnom pružnom prostredí


Úloha č. 10

Ktoré z vlnení na obrázku je priečne vlnenie?

A
B
C
D

A: c

B: b

C: a

D: z obrázku to nie je jasné

Úloha č. 11

Vlnenie sa nazýva priečne, ak sú jeho výchylky

A
B
C
D

A: mimobežné so smerom šírenia

B: opačné ako smer šírenia

C: kolmé na smer šírenia vlnenia

D: rovnobežné so smerom šírenia

Úloha č. 12

Vlnenie sa šíri fázovou rýchlosťou 8 m/s. Jeho perióda je 0,4 s. Jeho vlnová dĺžka je

A
B
C
D

A: 20 m

B: 20s

C: 3,2 s

D: 3,2 m


Úloha č. 13

Za 12 periód sa vlnenie rozšíri do vzdialenosti 3 m. Aká je vlnová dĺžka vlnenia? (nakresli si obrázok)

A
B
C
D

A: 4 m

B: 12 s

C: 3 m

D: 0,25 m

Úloha č. 14

Akou fázovou rýchlosťou sa šíri vlnenie, ktorého vlnová dĺžka je 8mm a perióda 0,02 s? Fázovú rýchlosť urč v m/s.

A
B
C
D

A: 0,4 m/s

B: 0,025 m/s

C: 400 m/s

D: 2,5 m/s