Úloha č. 1

Vlnenie, ktoré vznikne medzi pružne pospájanými guľôčkami na obrázku, je

A
B
C
D

A: priečne

B: priečne aj pozdĺžne zároveň

C: z obrázku to nie je jasné

D: pozdĺžne

Úloha č. 2

Na hladinu jazera s pokojnou hladinou hodíme kamienok. Vlnenie, ktoré takto vzniklo, je

A
B
C
D

A: priečne

B:

C:

D: pozdĺžne

Úloha č. 3

Mechanickým vlnením sa v priestore prenáša

A
B
C
D

A: energia

B: frekvencia

C: látka

D: perióda


Úloha č. 4

Vzdialenosť, ktorú prejde vlnenie za jednu periódu, voláme

A
B
C
D

A: perióda

B: vlnová dĺžka

C: frekvencia

D: fázová rýchlosť

Úloha č. 5

Gréckym písmenom "lambda" sa pri vlnení označuje

A
B
C
D

A: perióda

B: fázová rýchlosť

C: uhlová rýchlosť

D: vlnová dĺžka

Úloha č. 6

Vlnenie, ktoré vznikne medzi pružne pospájanými guľôčkami na obrázku, je

A
B
C
D

A: pozdĺžne

B: priečne aj pozdĺžne zároveň

C: priečne

D: z obrázku to nie je jasné


Úloha č. 7

Akú vlnovú dĺžku má vlnenie, ktorého graf je na obrázku?

A
B
C
D

A: 10 cm

B: 0,8 m

C: 0,4 m

D: - 10 cm

Úloha č. 8

Ktoré z vlnení na obrázku je priečne vlnenie?

A
B
C
D

A: b

B: c

C: a

D: z obrázku to nie je jasné

Úloha č. 9

Ktoré tvrdenie o vlnení je nesprávne?

A
B
C
D

A: dochádza pri ňom ku prenosu látky

B: jeho rýchlosť je pre dané prostredie konštantná

C: je to šírenie rozruchu v hmotnom pružnom prostredí

D: je podmienené väzbou medzi časticami prostredia


Úloha č. 10

Ktoré z vlnení na obrázku je priečne vlnenie?

A
B
C
D

A: a

B: b

C: c

D: z obrázku to nie je jasné

Úloha č. 11

Vlnenie sa nazýva priečne, ak sú jeho výchylky

A
B
C
D

A: kolmé na smer šírenia vlnenia

B: rovnobežné so smerom šírenia

C: mimobežné so smerom šírenia

D: opačné ako smer šírenia

Úloha č. 12

Vlnenie sa šíri fázovou rýchlosťou 8 m/s. Jeho perióda je 0,4 s. Jeho vlnová dĺžka je

A
B
C
D

A: 20 m

B: 3,2 s

C: 3,2 m

D: 20s


Úloha č. 13

Za 12 periód sa vlnenie rozšíri do vzdialenosti 3 m. Aká je vlnová dĺžka vlnenia? (nakresli si obrázok)

A
B
C
D

A: 12 s

B: 0,25 m

C: 4 m

D: 3 m

Úloha č. 14

Akou fázovou rýchlosťou sa šíri vlnenie, ktorého vlnová dĺžka je 8mm a perióda 0,02 s? Fázovú rýchlosť urč v m/s.

A
B
C
D

A: 0,025 m/s

B: 0,4 m/s

C: 400 m/s

D: 2,5 m/s