Úloha č. 1

Vlnenie, ktoré vznikne medzi pružne pospájanými guľôčkami na obrázku, je

A
B
C
D

A: z obrázku to nie je jasné

B: priečne

C: pozdĺžne

D: priečne aj pozdĺžne zároveň

Úloha č. 2

Na hladinu jazera s pokojnou hladinou hodíme kamienok. Vlnenie, ktoré takto vzniklo, je

A
B
C
D

A: pozdĺžne

B:

C:

D: priečne

Úloha č. 3

Mechanickým vlnením sa v priestore prenáša

A
B
C
D

A: frekvencia

B: látka

C: energia

D: perióda


Úloha č. 4

Vzdialenosť, ktorú prejde vlnenie za jednu periódu, voláme

A
B
C
D

A: perióda

B: fázová rýchlosť

C: frekvencia

D: vlnová dĺžka

Úloha č. 5

Gréckym písmenom "lambda" sa pri vlnení označuje

A
B
C
D

A: vlnová dĺžka

B: uhlová rýchlosť

C: fázová rýchlosť

D: perióda

Úloha č. 6

Vlnenie, ktoré vznikne medzi pružne pospájanými guľôčkami na obrázku, je

A
B
C
D

A: pozdĺžne

B: z obrázku to nie je jasné

C: priečne

D: priečne aj pozdĺžne zároveň


Úloha č. 7

Akú vlnovú dĺžku má vlnenie, ktorého graf je na obrázku?

A
B
C
D

A: 10 cm

B: 0,8 m

C: 0,4 m

D: - 10 cm

Úloha č. 8

Ktoré z vlnení na obrázku je priečne vlnenie?

A
B
C
D

A: c

B: b

C: a

D: z obrázku to nie je jasné

Úloha č. 9

Ktoré tvrdenie o vlnení je nesprávne?

A
B
C
D

A: je podmienené väzbou medzi časticami prostredia

B: jeho rýchlosť je pre dané prostredie konštantná

C: dochádza pri ňom ku prenosu látky

D: je to šírenie rozruchu v hmotnom pružnom prostredí


Úloha č. 10

Ktoré z vlnení na obrázku je priečne vlnenie?

A
B
C
D

A: c

B: b

C: z obrázku to nie je jasné

D: a

Úloha č. 11

Vlnenie sa nazýva priečne, ak sú jeho výchylky

A
B
C
D

A: mimobežné so smerom šírenia

B: rovnobežné so smerom šírenia

C: opačné ako smer šírenia

D: kolmé na smer šírenia vlnenia

Úloha č. 12

Vlnenie sa šíri fázovou rýchlosťou 8 m/s. Jeho perióda je 0,4 s. Jeho vlnová dĺžka je

A
B
C
D

A: 20 m

B: 3,2 s

C: 20s

D: 3,2 m


Úloha č. 13

Za 12 periód sa vlnenie rozšíri do vzdialenosti 3 m. Aká je vlnová dĺžka vlnenia? (nakresli si obrázok)

A
B
C
D

A: 3 m

B: 12 s

C: 0,25 m

D: 4 m

Úloha č. 14

Akou fázovou rýchlosťou sa šíri vlnenie, ktorého vlnová dĺžka je 8mm a perióda 0,02 s? Fázovú rýchlosť urč v m/s.

A
B
C
D

A: 400 m/s

B: 2,5 m/s

C: 0,4 m/s

D: 0,025 m/s