Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: bitmapový

B: vektorový

C: grafický

D: kntrastný

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: spam

B: bit

C: pixel

D: byte

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: kopírovať

B: vystrihnut

C: uložiť

D: prilepiť


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: fáza

B: karta

C: oblasť

D: krok

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: kláves na písane a

B: prepínač na písané alebo tlačené písmená

C: znak zavináč

D: ikona textu

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: