Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: grafický

B: bitmapový

C: vektorový

D: kntrastný

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: byte

B: pixel

C: spam

D: bit

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: vystrihnut

B: prilepiť

C: kopírovať

D: uložiť


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: oblasť

B: fáza

C: karta

D: krok

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: ikona textu

B: znak zavináč

C: prepínač na písané alebo tlačené písmená

D: kláves na písane a

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: