Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: bitmapový

B: vektorový

C: grafický

D: kntrastný

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: byte

B: pixel

C: bit

D: spam

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: vystrihnut

B: kopírovať

C: prilepiť

D: uložiť


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: karta

B: krok

C: oblasť

D: fáza

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: znak zavináč

B: prepínač na písané alebo tlačené písmená

C: ikona textu

D: kláves na písane a

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: