Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: vektorový

B: grafický

C: bitmapový

D: kntrastný

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: bit

B: spam

C: pixel

D: byte

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: uložiť

B: prilepiť

C: vystrihnut

D: kopírovať


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: karta

B: fáza

C: krok

D: oblasť

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: kláves na písane a

B: znak zavináč

C: prepínač na písané alebo tlačené písmená

D: ikona textu

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: