Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: kntrastný

B: grafický

C: vektorový

D: bitmapový

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: pixel

B: spam

C: bit

D: byte

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: uložiť

B: kopírovať

C: prilepiť

D: vystrihnut


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: fáza

B: oblasť

C: karta

D: krok

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: prepínač na písané alebo tlačené písmená

B: znak zavináč

C: ikona textu

D: kláves na písane a

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: