Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: bitmapový

B: grafický

C: vektorový

D: kntrastný

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: pixel

B: byte

C: spam

D: bit

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: vystrihnut

B: kopírovať

C: uložiť

D: prilepiť


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: fáza

B: karta

C: krok

D: oblasť

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: prepínač na písané alebo tlačené písmená

B: kláves na písane a

C: ikona textu

D: znak zavináč

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: