Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Talianska

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: váza

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: tvorivo konať

C: robiť jamu, priehlbinu

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: kryha

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý