Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: rozkaz

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: y

D: i