Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: kryha

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: nádcha

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: ľadová

C: neha

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: y

C: ý

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i