Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: cukru

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: ľad

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: priehlbina v povrchu

C: jedlo

D: neha

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: hra

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý