Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: vytvárať kopec

C: časť ľudského tela

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: hlavné mesto Talianska

C: nádcha

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: porušenie povrchu

C: úlomok skla

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i