Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý