Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: váza

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: kryha

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: nádcha

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: y

C: í

D: ý