Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: vytvárať kopec

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: nádcha

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: úlomok skla

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y