Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: tvorivo konať

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: úlomok skla

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: y

C: ý

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý