Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: neha

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: ľadu

C: úlomok skla

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: pozdrav

C: silný zvuk, rev

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý