Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: nádcha

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: jedlo

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: hra

C: silný zvuk, rev

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i