Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: časť básne

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: ľad

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: hlavné mesto Talianska

C: energia

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: jedlo

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: rozkaz

C: silný zvuk, rev

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: í

C: ý

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í