Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: ľad

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: nádcha

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: ľadová

C: jedlo

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: ľadu

C: pieseň

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: rozkaz

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y