Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: kameň

C: cukru

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: ľad

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: ľadu

C: úlomok skla

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: pozdrav

C: silný zvuk, rev

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y