Úloha č. 1

Najsevernejší bod SR je ...

A
B
C
D

A: Oščadnica

B: Oravské Veselé

C: Suchá hora

D: Oravská Polhora

Úloha č. 2

Najvýchodnejší bod SR je...

A
B
C
D

A: Čierna nad Tisou

B: Vyšné Nemecké

C: Nová Sedlica

D: Veľké Kapušany

Úloha č. 3

Najnižší bod SR leží pri rieke vytekajúcej do Maďarska. Ktorá to je?

A
B
C
D

A: Bodrog

B: Dunaj

C: Ipeľ

D: Tisa


Úloha č. 4

Rozloha SR je ....

A
B
C
D

A: 49 039 km2

B: 49 035 km2

C: 49 013 km2

D: 49 305 km2

Úloha č. 5

Vyber poludník, ktorý neprechádza našim územím

A
B
C
D

A: 19

B: 22

C: 17

D: 23

Úloha č. 6

Najkratšiu hranicu má Slovensko so štátom?

A
B
C
D

A: Poľsko

B: Česko

C: Ukrajina

D: Rakúsko


Úloha č. 7

Slieňovce a odolné vápence tvoria?

A
B
C
D

A: Jadrové pohoria

B: Sopečné pohoria

C: Bradlové pásmo

D: Flyšové pásmo

Úloha č. 8

V ktorom geologickom období vznikali sopečné pohoria:

A
B
C
D

A: prvohory

B: štvrtohory

C: treťohory

D: druhohory

Úloha č. 9

Tufy, andezity, čadič ....... sú horniny, ktoré tvoria tvoria pohoria.

A
B
C
D

A: jadrové

B: bradlá

C: sopečné

D: flyšové


Úloha č. 10

Flyšové pásmo tvoria horniny

A
B
C
D

A: Kryštalické bridlice

B: Tufy, andezity, čadič

C: Čadič

D: zlepence, pieskovce

Úloha č. 11

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Strážovské vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

Úloha č. 12

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Biele Karpaty

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohoria

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové


Úloha č. 13

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Volove vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

Úloha č. 14

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Bukovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné V Karpaty

C: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

Úloha č. 15

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorníky

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie


Úloha č. 16

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Ostrôžky

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 17

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Zemplínske vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

Úloha č. 18

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slovenský kras

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vnútorné V Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie


Úloha č. 19

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Tribeč

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 20

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Spišská Magura

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie