Úloha č. 1

Najsevernejší bod SR je ...

A
B
C
D

A: Oravské Veselé

B: Suchá hora

C: Oščadnica

D: Oravská Polhora

Úloha č. 2

Najvýchodnejší bod SR je...

A
B
C
D

A: Veľké Kapušany

B: Nová Sedlica

C: Vyšné Nemecké

D: Čierna nad Tisou

Úloha č. 3

Najnižší bod SR leží pri rieke vytekajúcej do Maďarska. Ktorá to je?

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Tisa

C: Dunaj

D: Bodrog


Úloha č. 4

Rozloha SR je ....

A
B
C
D

A: 49 039 km2

B: 49 035 km2

C: 49 305 km2

D: 49 013 km2

Úloha č. 5

Vyber poludník, ktorý neprechádza našim územím

A
B
C
D

A: 22

B: 19

C: 17

D: 23

Úloha č. 6

Najkratšiu hranicu má Slovensko so štátom?

A
B
C
D

A: Rakúsko

B: Česko

C: Ukrajina

D: Poľsko


Úloha č. 7

Slieňovce a odolné vápence tvoria?

A
B
C
D

A: Jadrové pohoria

B: Flyšové pásmo

C: Bradlové pásmo

D: Sopečné pohoria

Úloha č. 8

V ktorom geologickom období vznikali sopečné pohoria:

A
B
C
D

A: štvrtohory

B: druhohory

C: treťohory

D: prvohory

Úloha č. 9

Tufy, andezity, čadič ....... sú horniny, ktoré tvoria tvoria pohoria.

A
B
C
D

A: flyšové

B: jadrové

C: sopečné

D: bradlá


Úloha č. 10

Flyšové pásmo tvoria horniny

A
B
C
D

A: Čadič

B: Tufy, andezity, čadič

C: zlepence, pieskovce

D: Kryštalické bridlice

Úloha č. 11

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Strážovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

D: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

Úloha č. 12

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Biele Karpaty

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- Rudohoria

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

D: Vonkajšie V Karpaty- flyšové


Úloha č. 13

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Volove vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné pohorie

Úloha č. 14

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Bukovské vrchy

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné V Karpaty

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

Úloha č. 15

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Javorníky

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie


Úloha č. 16

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Ostrôžky

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 17

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Zemplínske vrchy

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

B: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

C: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

Úloha č. 18

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Slovenský kras

A
B
C
D

A: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

B: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

C: Vnútorné V Karpaty- sopečné

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné


Úloha č. 19

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Tribeč

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie

C: Vnútorné Z Karpaty- Rudohorie

D: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

Úloha č. 20

Vyber pohoriu správnu sústavu a podsústavu... Spišská Magura

A
B
C
D

A: Vonkajšie Z Karpaty- flyšové

B: Vnútorné Z Karpaty- sopečné

C: Vonkajšie V Karpaty- flyšové

D: Vnútorné Z Karpaty- Jadrové pohorie