Úloha č. 1

3,14 m je

A
B
C
D

A: 314 cm

B: 31,4 cm

C: 314 m

D: 3 014 mm

Úloha č. 2

7 m = cm

A
B
C
D

A: 0,07

B: 70

C: 700

D: 0,7

Úloha č. 3

3 dm 2 cm je

A
B
C
D

A: 320 cm

B: 3200 mm

C: 32 m

D: 320 mm


Úloha č. 4

2 km + 6 000 m je

A
B
C
D

A: 8 km

B: 6 020 dm

C: 6 200 m

D: 2 060 m

Úloha č. 5

4562 mm -30,28 dm =

A
B
C
D

A: 1534 dm

B: 15,34 dm

C: 13,54 cm

D: 1354 mm

Úloha č. 6

0,342 m + 7809 mm = m

A
B
C
D

A: 8,151

B: nedá sa

C: 78,432

D: 7809,342


Úloha č. 7

0,029 km = 290

A
B
C
D

A: m

B: dm

C: mm

D: cm

Úloha č. 8

512 mm = 5,12

A
B
C
D

A: dm

B: km

C: cm

D: mm

Úloha č. 9

Doplň znak porovnania do príkladu: 28 m ❑ 0,28 km

A
B
C
D

A: >

B: <

C: +

D: =


Úloha č. 10

Usporiadaj zostupne jednotky dĺžky: 5 300 dm; 98 m; 98 cm; 8 000 km; 5 m; 79 000 mm; 50 000 cm.

A
B
C
D

A: 8000km 5300dm 79000mm 50000cm 98cm 5m

B: 8000km 5300dm 50000cm 98cm 79000mm 5m 98cm

C: 8000km 50000cm 5300dm 98m 79000mm 5m 98cm

D: 8000km 5 300 dm 50000cm 98 m 79000mm 5 m 98 cm