Úloha č. 1

3,14 m je

A
B
C
D

A: 3 014 mm

B: 314 cm

C: 314 m

D: 31,4 cm

Úloha č. 2

7 m = cm

A
B
C
D

A: 700

B: 0,7

C: 0,07

D: 70

Úloha č. 3

3 dm 2 cm je

A
B
C
D

A: 320 mm

B: 32 m

C: 3200 mm

D: 320 cm


Úloha č. 4

2 km + 6 000 m je

A
B
C
D

A: 6 020 dm

B: 8 km

C: 6 200 m

D: 2 060 m

Úloha č. 5

4562 mm -30,28 dm =

A
B
C
D

A: 15,34 dm

B: 1534 dm

C: 1354 mm

D: 13,54 cm

Úloha č. 6

0,342 m + 7809 mm = m

A
B
C
D

A: 8,151

B: 78,432

C: nedá sa

D: 7809,342


Úloha č. 7

0,029 km = 290

A
B
C
D

A: dm

B: mm

C: cm

D: m

Úloha č. 8

512 mm = 5,12

A
B
C
D

A: cm

B: mm

C: km

D: dm

Úloha č. 9

Doplň znak porovnania do príkladu: 28 m ❑ 0,28 km

A
B
C
D

A: =

B: >

C: +

D: <


Úloha č. 10

Usporiadaj zostupne jednotky dĺžky: 5 300 dm; 98 m; 98 cm; 8 000 km; 5 m; 79 000 mm; 50 000 cm.

A
B
C
D

A: 8000km 50000cm 5300dm 98m 79000mm 5m 98cm

B: 8000km 5300dm 50000cm 98cm 79000mm 5m 98cm

C: 8000km 5300dm 79000mm 50000cm 98cm 5m

D: 8000km 5 300 dm 50000cm 98 m 79000mm 5 m 98 cm