Úloha č. 1

Úsečka LM znázornená na obrázku sa nazýva :

A
B
C
D

A: priemer

B: tetiva

C: polomer

D: sečnica

Úloha č. 2

Priemer kružnice na obrázku má dĺžku :

A
B
C
D

A: 4,5 cm

B: 45 mm

C: 8 cm

D: 90 mm

Úloha č. 3

Vypočítajte obsah kruhu s priemerom 8,2 dm a výsledok zaokrúhlite na 1 desatinné miesto :

A
B
C
D

A: 25,7

B: 52,8

C: 211,1

D: 51,5


Úloha č. 4

Na kolese s priemerom 40 cm je upevnené lano s bremenom. O koľko metrov sa zdvihne bremeno, ak sa koleso otočí 8-krát ?

A
B
C
D

A: o 10 m

B: o 2,5 m

C: o 1,25 m

D: o 40 m

Úloha č. 5

Akú dráhu opíše hrot minútovej ručičky hodín na veži za 15 minút, ak ručička je dlhá 20 cm ?

A
B
C
D

A: 31,4 cm

B: 125,6 cm

C: 314 cm

D: 15,7 cm

Úloha č. 6

Vypočítajte obsah kruhu v dm štvorcových, ak je ho obvod je 157 cm.

A
B
C
D

A: 78,5

B: 7850

C: 1962,5

D: 19,625


Úloha č. 7

Sečnica má s kružnicou :

A
B
C
D

A: 3 spoločné body

B: žiadny spoločný bod

C: 1 spoločný bod

D: 2 spoločné body

Úloha č. 8

Sú dané kružnice k1 ( S1, r1 = 3 cm ) a k2 ( S2, r2 = 5 cm ). Vzdialenosť stredov S1 a S2 je 8 cm. Vyberte správnu polohu týchto dvoch kružníc :

A
B
C
D

A: pretínajú sa

B: ležia mimo seba

C: dotýkajú sa zvnútra

D: dotýkajú sa zvonku

Úloha č. 9

Vypočítajte obsah farebnej časti obrázka, ak strana štvorca má dĺžku 6 cm.

A
B
C
D

A: 17,16

B: 7,74

C: 28,26

D: 77,04


Úloha č. 10

Je daná kružnica k( S, r = 3 cm ) a bod M, ktorý je od stredu S vzdialený 5 cm. Zostroj dotyčnicu ku kružnici prechádzajúcu bodom M odmeraj dĺžku úsečky MT, kde bod T je dotykový bod.

A
B
C
D

A: 3 cm

B: 4 cm

C: 4,5 cm

D: 3,5 cm