Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

B: všetky drevené predmety

C: všetky gumené predmety

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: dažďová voda

C: minerálna voda

D: voda z vodovodu

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: olejom

B: mydlom

C: octom alebo citrónovou šťavou

D: minerálnou vodou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: hmla

C: rosa

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: žiarovka

C: Slnko

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

C: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Sú rovnako ťažké.

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Určite kilo železa.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: deň, minúta, hodina, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: sekunda

C: bod varu

D: stupeň Celzia

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: vosk a med

B: med a sirup

C: sirup a slaná voda

D: nafta a olej

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: rozpustí sa

C: zhrdzavie

D: vyšumí


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: postupné rozpadávanie kameňov

B: kolobeh vody v prírode

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: koža

B: Žalúdok

C: srdce

D: oblička


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: obličky

C: srdce a cievy

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: hrubé črevo a konečník

C: pažerák a žalúdok

D: pečeň a obličky

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v pažeráku

C: v žalúdku

D: v tenkom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: pivo, káva, sóda

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: víno, mušt, sirupová voda

D: Coca-cola, Sprite, Fanta

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Strácame soli z tela.

D: Je to príjemné.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

B: Zásobujú naše telo kyslíkom

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

B: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

C: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na končekoch prsta

B: na stehne

C: na pupku

D: na krku a na zápästí


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: vážna choroba očí

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: televízny program

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: rohovka

C: bubienok

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na bokoch vzadu

C: na špičke jazyka

D: na bokoch viac vpredu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vnútornej časti

B: na ušnici

C: vo vonkajšej časti

D: v strednej časti ucha

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: oko

C: koža

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: vône a zápach

B: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: hudbu a melódiu