Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

B: predmety zo železa

C: všetky drevené predmety

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: dažďová voda

B: minerálna voda

C: slaná voda

D: voda z vodovodu

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: olejom

B: mydlom

C: minerálnou vodou

D: octom alebo citrónovou šťavou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: hmla

C: kryha na mori

D: rosa

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Mesiac

B: Slnko

C: oheň

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri vyparovaní vody

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Určite kilo železa.

B: Sú rovnako ťažké.

C: Kilo peria

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: sekunda, minúta, hodina, deň

B: deň, hodina, minúta, sekunda

C: deň, minúta, hodina, sekunda

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: sekunda

B: stupeň Celzia

C: bod varu

D: gram

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: sirup a slaná voda

B: nafta a olej

C: med a sirup

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: vyšumí

C: rozpustí sa

D: zhrdzavie


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priehľadné, napr. sklo a celofán

B: priesvitné, napr. voskový papier

C: priesvitné, napr. namrznuté sklo

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: kolobeh vody v prírode

B: vetranie posteľnej bielizne

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: postupné rozpadávanie kameňov

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: oblička

C: koža

D: srdce


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: obličky

B: mozog a miecha

C: kostra a svaly

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo a konečník

B: pažerák a žalúdok

C: ústa a hltan

D: pečeň a obličky

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: Coca-cola, Sprite, Fanta

B: pivo, káva, sóda

C: víno, mušt, sirupová voda

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Je to príjemné.

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Zásobujú naše telo kyslíkom

B: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

B: Môžeme ho ovládať vôľou.

C: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

D: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na krku a na zápästí

B: na končekoch prsta

C: na pupku

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: televízny program

B: vážna choroba očí

C: najdlhšia kosť v ľudskom tele

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: bubienok

B: dúhovka

C: rohovka

D: zrenica

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na bokoch viac vpredu

C: na bokoch vzadu

D: na špičke jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vnútornej časti

B: vo vonkajšej časti

C: v strednej časti ucha

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: koža

C: nos

D: ucho

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: vône a zápach

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: hudbu a melódiu