Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: všetky gumené predmety

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: dažďová voda

B: voda z vodovodu

C: minerálna voda

D: slaná voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: olejom

B: octom alebo citrónovou šťavou

C: mydlom

D: minerálnou vodou

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: kryha na mori

B: rosa

C: studený džús

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Mesiac

C: žiarovka

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: pri vyparovaní vody

C: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Určite kilo železa.

B: Kilo peria

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Sú rovnako ťažké.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: deň, minúta, hodina, sekunda

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: sekunda, minúta, hodina, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa naučím prírodovedu

B: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: stupeň Celzia

B: sekunda

C: gram

D: bod varu

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: nafta a olej

C: sirup a slaná voda

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhrdzavie

B: vyšumí

C: rozpustí sa

D: zhorí na popol

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: priehľadné, napr. sklo a celofán

C: priesvitné, napr. namrznuté sklo

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: postupné rozpadávanie kameňov

B: kolobeh vody v prírode

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: koža

C: Žalúdok

D: oblička

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: srdce a cievy

B: kostra a svaly

C: obličky

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pažerák a žalúdok

B: pečeň a obličky

C: hrubé črevo a konečník

D: ústa a hltan

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v hrubom čreve

C: v žalúdku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: Coca-cola, Sprite, Fanta

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Strácame soli z tela.

D: Je to príjemné.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

B: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na krku a na zápästí

C: na pupku

D: na končekoch prsta

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: vážna choroba očí

B: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

C: televízny program

D: najdlhšia kosť v ľudskom tele

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: rohovka

C: bubienok

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na špičke jazyka

B: na bokoch viac vpredu

C: na bokoch vzadu

D: na koreni jazyka

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vonkajšej časti

B: v strednej časti ucha

C: vo vnútornej časti

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: koža

B: nos

C: oko

D: ucho

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: vône a zápach

B: chlad, tlak, teplo a bolesť

C: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

D: hudbu a melódiu