Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky gumené predmety

B: všetky drevené predmety

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: minerálna voda

B: voda z vodovodu

C: dažďová voda

D: slaná voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: mydlom

B: olejom

C: minerálnou vodou

D: octom alebo citrónovou šťavou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: kryha na mori

B: rosa

C: studený džús

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Slnko

C: Mesiac

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri vyparovaní vody

D: pri horení alebo roztápaní


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Určite kilo železa.

B: Sú rovnako ťažké.

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Kilo peria

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: deň, hodina, minúta, sekunda

C: sekunda, minúta, hodina, deň

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa naučím prírodovedu

B: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: bod varu

B: sekunda

C: stupeň Celzia

D: gram

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: nafta a olej

B: sirup a slaná voda

C: med a sirup

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhrdzavie

B: vyšumí

C: rozpustí sa

D: zhorí na popol


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priehľadné, napr. sklo a celofán

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: vetranie posteľnej bielizne

B: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

C: kolobeh vody v prírode

D: postupné rozpadávanie kameňov

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: Žalúdok

C: koža

D: oblička


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: mozog a miecha

C: obličky

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pečeň a obličky

B: ústa a hltan

C: pažerák a žalúdok

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v tenkom čreve

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: Coca-cola, Sprite, Fanta

B: víno, mušt, sirupová voda

C: pivo, káva, sóda

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Je to príjemné.

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

B: Zásobujú naše telo kyslíkom

C: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

D: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

C: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na krku a na zápästí

B: na pupku

C: na stehne

D: na končekoch prsta


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

B: vážna choroba očí

C: televízny program

D: najdlhšia kosť v ľudskom tele

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: rohovka

C: bubienok

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na špičke jazyka

C: na bokoch viac vpredu

D: na bokoch vzadu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: na ušnici

B: vo vnútornej časti

C: v strednej časti ucha

D: vo vonkajšej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: koža

C: oko

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: chlad, tlak, teplo a bolesť

B: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

C: vône a zápach

D: hudbu a melódiu