Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

B: predmety zo železa

C: všetky drevené predmety

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: dažďová voda

B: slaná voda

C: minerálna voda

D: voda z vodovodu

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: minerálnou vodou

B: octom alebo citrónovou šťavou

C: olejom

D: mydlom


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: kryha na mori

B: studený džús

C: rosa

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Slnko

B: žiarovka

C: Mesiac

D: oheň

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

B: pri horení alebo roztápaní

C: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

C: Určite kilo železa.

D: Sú rovnako ťažké.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: deň, minúta, hodina, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: bod varu

C: sekunda

D: stupeň Celzia

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: vosk a med

C: sirup a slaná voda

D: nafta a olej

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: vyšumí

B: zhorí na popol

C: rozpustí sa

D: zhrdzavie


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: priehľadné, napr. sklo a celofán

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: kolobeh vody v prírode

B: vetranie posteľnej bielizne

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: oblička

C: Žalúdok

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: kostra a svaly

C: obličky

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: hrubé črevo a konečník

C: pečeň a obličky

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v pažeráku

C: v hrubom čreve

D: v žalúdku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: mlieko, džús, voda, čaj

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Je to príjemné.

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

B: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

C: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

D: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

B: Môžeme ho ovládať vôľou.

C: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

D: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na končekoch prsta

C: na krku a na zápästí

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: televízny program

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: vážna choroba očí

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: dúhovka

C: rohovka

D: bubienok

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na bokoch viac vpredu

C: na špičke jazyka

D: na bokoch vzadu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: na ušnici

C: vo vonkajšej časti

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: ucho

C: koža

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: vône a zápach

C: hudbu a melódiu

D: chlad, tlak, teplo a bolesť