Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: predmety zo železa

B: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

C: všetky gumené predmety

D: všetky drevené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: voda z vodovodu

B: minerálna voda

C: slaná voda

D: dažďová voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: mydlom

B: minerálnou vodou

C: octom alebo citrónovou šťavou

D: olejom

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: hmla

B: rosa

C: studený džús

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Mesiac

C: žiarovka

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri vyparovaní vody

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

B: Určite kilo železa.

C: Sú rovnako ťažké.

D: Kilo peria

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: deň, hodina, minúta, sekunda

C: minúta, hodina, sekunda, deň

D: sekunda, minúta, hodina, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: bod varu

B: gram

C: stupeň Celzia

D: sekunda

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: sirup a slaná voda

B: med a sirup

C: vosk a med

D: nafta a olej

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: vyšumí

B: zhrdzavie

C: rozpustí sa

D: zhorí na popol

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. namrznuté sklo

B: priehľadné, napr. sklo a celofán

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: postupné rozpadávanie kameňov

C: vetranie posteľnej bielizne

D: kolobeh vody v prírode

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: oblička

C: Žalúdok

D: koža

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: mozog a miecha

C: srdce a cievy

D: obličky

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: pažerák a žalúdok

C: hrubé črevo a konečník

D: pečeň a obličky

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: mlieko, džús, voda, čaj

B: pivo, káva, sóda

C: Coca-cola, Sprite, Fanta

D: víno, mušt, sirupová voda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Je to príjemné.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

B: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

D: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

B: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

C: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na končekoch prsta

C: na krku a na zápästí

D: na stehne

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: vážna choroba očí

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: bubienok

C: rohovka

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na špičke jazyka

C: na bokoch vzadu

D: na bokoch viac vpredu

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: vo vnútornej časti

C: vo vonkajšej časti

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: nos

B: oko

C: ucho

D: koža

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: hudbu a melódiu

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: vône a zápach