Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: predmety zo železa

C: všetky gumené predmety

D: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: voda z vodovodu

B: slaná voda

C: minerálna voda

D: dažďová voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: minerálnou vodou

B: olejom

C: octom alebo citrónovou šťavou

D: mydlom


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: kryha na mori

C: hmla

D: rosa

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Mesiac

B: oheň

C: Slnko

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri vyparovaní vody

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Sú rovnako ťažké.

B: Kilo peria

C: Určite kilo železa.

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: minúta, hodina, sekunda, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: sekunda, minúta, hodina, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: bod varu

C: sekunda

D: stupeň Celzia

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: sirup a slaná voda

B: vosk a med

C: med a sirup

D: nafta a olej

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: rozpustí sa

B: zhorí na popol

C: zhrdzavie

D: vyšumí


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

D: priehľadné, napr. sklo a celofán

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: vetranie posteľnej bielizne

B: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

C: kolobeh vody v prírode

D: postupné rozpadávanie kameňov

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: oblička

B: srdce

C: Žalúdok

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: mozog a miecha

C: obličky

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: pažerák a žalúdok

C: pečeň a obličky

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v hrubom čreve

C: v žalúdku

D: v pažeráku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: pivo, káva, sóda

B: víno, mušt, sirupová voda

C: Coca-cola, Sprite, Fanta

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Strácame soli z tela.

C: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

D: Je to príjemné.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

B: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

C: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Zásobujú naše telo kyslíkom

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

B: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

C: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na stehne

C: na krku a na zápästí

D: na končekoch prsta


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: vážna choroba očí

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: bubienok

C: rohovka

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na špičke jazyka

C: na bokoch vzadu

D: na koreni jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vnútornej časti

B: vo vonkajšej časti

C: v strednej časti ucha

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: nos

C: koža

D: oko

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: vône a zápach

B: hudbu a melódiu

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť