Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: predmety zo železa

B: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

C: všetky gumené predmety

D: všetky drevené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: dažďová voda

C: voda z vodovodu

D: minerálna voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: minerálnou vodou

B: mydlom

C: olejom

D: octom alebo citrónovou šťavou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: rosa

B: hmla

C: studený džús

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: žiarovka

B: oheň

C: Mesiac

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

B: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

C: pri vyparovaní vody

D: pri horení alebo roztápaní


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Sú rovnako ťažké.

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Určite kilo železa.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, hodina, minúta, sekunda

B: deň, minúta, hodina, sekunda

C: minúta, hodina, sekunda, deň

D: sekunda, minúta, hodina, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: stupeň Celzia

B: gram

C: bod varu

D: sekunda

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: sirup a slaná voda

C: vosk a med

D: nafta a olej

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: rozpustí sa

B: zhorí na popol

C: zhrdzavie

D: vyšumí


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. namrznuté sklo

B: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: priehľadné, napr. sklo a celofán

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: vetranie posteľnej bielizne

B: postupné rozpadávanie kameňov

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: kolobeh vody v prírode

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: Žalúdok

C: oblička

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: obličky

B: kostra a svaly

C: mozog a miecha

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: pečeň a obličky

C: pažerák a žalúdok

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v pažeráku

C: v tenkom čreve

D: v hrubom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: Coca-cola, Sprite, Fanta

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: víno, mušt, sirupová voda

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Je to príjemné.

B: Strácame soli z tela.

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Môžeme ho ovládať vôľou.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na krku a na zápästí

C: na končekoch prsta

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: vážna choroba očí

B: televízny program

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: najdlhšia kosť v ľudskom tele

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: bubienok

B: rohovka

C: zrenica

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na koreni jazyka

C: na špičke jazyka

D: na bokoch vzadu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: na ušnici

B: v strednej časti ucha

C: vo vnútornej časti

D: vo vonkajšej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: koža

C: nos

D: ucho

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: chlad, tlak, teplo a bolesť

B: hudbu a melódiu

C: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

D: vône a zápach