Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky gumené predmety

B: predmety zo železa

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: všetky drevené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: dažďová voda

B: minerálna voda

C: voda z vodovodu

D: slaná voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: minerálnou vodou

C: olejom

D: mydlom


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: rosa

B: studený džús

C: hmla

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Mesiac

B: Slnko

C: oheň

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

B: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Určite kilo železa.

C: Sú rovnako ťažké.

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: deň, minúta, hodina, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: bod varu

B: sekunda

C: stupeň Celzia

D: gram

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: nafta a olej

C: vosk a med

D: sirup a slaná voda

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhrdzavie

B: vyšumí

C: zhorí na popol

D: rozpustí sa


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priehľadné, napr. sklo a celofán

B: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

C: priesvitné, napr. namrznuté sklo

D: priesvitné, napr. voskový papier

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: postupné rozpadávanie kameňov

B: kolobeh vody v prírode

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: oblička

B: koža

C: Žalúdok

D: srdce


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: srdce a cievy

C: kostra a svaly

D: obličky

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pečeň a obličky

B: ústa a hltan

C: hrubé črevo a konečník

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v tenkom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: pivo, káva, sóda

D: Coca-cola, Sprite, Fanta

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Strácame soli z tela.

D: Je to príjemné.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

D: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

B: Môžeme ho ovládať vôľou.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na krku a na zápästí

C: na končekoch prsta

D: na pupku


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: najdlhšia kosť v ľudskom tele

B: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

C: televízny program

D: vážna choroba očí

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: rohovka

B: zrenica

C: bubienok

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na špičke jazyka

C: na bokoch vzadu

D: na koreni jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: vo vonkajšej časti

C: na ušnici

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: oko

C: koža

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: hudbu a melódiu

B: chlad, tlak, teplo a bolesť

C: vône a zápach

D: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť