Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

C: všetky gumené predmety

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: voda z vodovodu

C: dažďová voda

D: minerálna voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: mydlom

B: olejom

C: octom alebo citrónovou šťavou

D: minerálnou vodou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: kryha na mori

B: studený džús

C: rosa

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Slnko

C: žiarovka

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

B: pri vyparovaní vody

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Určite kilo železa.

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Sú rovnako ťažké.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: deň, hodina, minúta, sekunda

C: deň, minúta, hodina, sekunda

D: sekunda, minúta, hodina, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: sekunda

C: stupeň Celzia

D: bod varu

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: nafta a olej

C: sirup a slaná voda

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: rozpustí sa

B: vyšumí

C: zhrdzavie

D: zhorí na popol


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

B: priehľadné, napr. sklo a celofán

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: priesvitné, napr. namrznuté sklo

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: kolobeh vody v prírode

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: koža

C: oblička

D: Žalúdok


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: obličky

C: kostra a svaly

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo a konečník

B: ústa a hltan

C: pečeň a obličky

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v tenkom čreve

C: v pažeráku

D: v hrubom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: Coca-cola, Sprite, Fanta

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Je to príjemné.

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

B: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

C: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

D: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Zásobujú naše telo kyslíkom

B: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

C: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

B: Môžeme ho ovládať vôľou.

C: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

D: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na krku a na zápästí

B: na pupku

C: na stehne

D: na končekoch prsta


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: vážna choroba očí

B: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

C: najdlhšia kosť v ľudskom tele

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: dúhovka

B: bubienok

C: zrenica

D: rohovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch vzadu

B: na špičke jazyka

C: na bokoch viac vpredu

D: na koreni jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vonkajšej časti

B: v strednej časti ucha

C: vo vnútornej časti

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: oko

C: nos

D: koža

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: hudbu a melódiu

B: chlad, tlak, teplo a bolesť

C: vône a zápach

D: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť