Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

B: predmety zo železa

C: všetky drevené predmety

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: voda z vodovodu

C: minerálna voda

D: dažďová voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: minerálnou vodou

B: mydlom

C: olejom

D: octom alebo citrónovou šťavou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: hmla

B: kryha na mori

C: rosa

D: studený džús

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: žiarovka

C: Mesiac

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

B: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Určite kilo železa.

C: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

D: Sú rovnako ťažké.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, minúta, hodina, sekunda

D: deň, hodina, minúta, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa naučím prírodovedu

B: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: stupeň Celzia

C: bod varu

D: sekunda

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: sirup a slaná voda

C: nafta a olej

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: vyšumí

B: rozpustí sa

C: zhorí na popol

D: zhrdzavie


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: priesvitné, napr. namrznuté sklo

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: postupné rozpadávanie kameňov

B: kolobeh vody v prírode

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: oblička

C: Žalúdok

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: srdce a cievy

C: kostra a svaly

D: obličky

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pažerák a žalúdok

B: pečeň a obličky

C: hrubé črevo a konečník

D: ústa a hltan

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v hrubom čreve

C: v žalúdku

D: v pažeráku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: mlieko, džús, voda, čaj

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: víno, mušt, sirupová voda

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Je to príjemné.

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na končekoch prsta

B: na pupku

C: na krku a na zápästí

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: televízny program

B: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

C: najdlhšia kosť v ľudskom tele

D: vážna choroba očí

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: rohovka

B: bubienok

C: dúhovka

D: zrenica

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch vzadu

B: na koreni jazyka

C: na špičke jazyka

D: na bokoch viac vpredu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: vo vonkajšej časti

C: vo vnútornej časti

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: ucho

C: koža

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: hudbu a melódiu

B: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

C: vône a zápach

D: chlad, tlak, teplo a bolesť