Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: všetky gumené predmety

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: minerálna voda

B: slaná voda

C: dažďová voda

D: voda z vodovodu

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: olejom

C: mydlom

D: minerálnou vodou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: rosa

C: hmla

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Mesiac

B: Slnko

C: oheň

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri vyparovaní vody

D: pri horení alebo roztápaní


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

C: Určite kilo železa.

D: Sú rovnako ťažké.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: deň, hodina, minúta, sekunda

C: sekunda, minúta, hodina, deň

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa naučím prírodovedu

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: bod varu

B: gram

C: stupeň Celzia

D: sekunda

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: nafta a olej

B: med a sirup

C: vosk a med

D: sirup a slaná voda

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: zhrdzavie

C: rozpustí sa

D: vyšumí


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: priesvitné, napr. voskový papier

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: vetranie posteľnej bielizne

B: postupné rozpadávanie kameňov

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: kolobeh vody v prírode

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: koža

B: oblička

C: srdce

D: Žalúdok


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: obličky

C: srdce a cievy

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: hrubé črevo a konečník

C: pažerák a žalúdok

D: pečeň a obličky

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: pivo, káva, sóda

C: mlieko, džús, voda, čaj

D: Coca-cola, Sprite, Fanta

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

B: Je to príjemné.

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

D: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

C: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na krku a na zápästí

C: na pupku

D: na končekoch prsta


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: televízny program

B: vážna choroba očí

C: najdlhšia kosť v ľudskom tele

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: rohovka

B: bubienok

C: dúhovka

D: zrenica

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na bokoch vzadu

C: na koreni jazyka

D: na špičke jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: vo vnútornej časti

C: na ušnici

D: vo vonkajšej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: nos

C: koža

D: oko

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: hudbu a melódiu

B: vône a zápach

C: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

D: chlad, tlak, teplo a bolesť