Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky gumené predmety

B: všetky drevené predmety

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: minerálna voda

C: voda z vodovodu

D: dažďová voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: olejom

C: minerálnou vodou

D: mydlom


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: rosa

B: hmla

C: kryha na mori

D: studený džús

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Slnko

B: oheň

C: Mesiac

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri vyparovaní vody

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Sú rovnako ťažké.

B: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

C: Určite kilo železa.

D: Kilo peria

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, minúta, hodina, sekunda

D: deň, hodina, minúta, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: bod varu

B: sekunda

C: gram

D: stupeň Celzia

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: nafta a olej

B: sirup a slaná voda

C: med a sirup

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: vyšumí

B: zhrdzavie

C: zhorí na popol

D: rozpustí sa


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: priesvitné, napr. namrznuté sklo

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: kolobeh vody v prírode

B: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: Žalúdok

C: oblička

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: kostra a svaly

C: obličky

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: pečeň a obličky

C: hrubé črevo a konečník

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v hrubom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: pivo, káva, sóda

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: víno, mušt, sirupová voda

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Je to príjemné.

C: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

B: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na končekoch prsta

C: na pupku

D: na krku a na zápästí


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

B: vážna choroba očí

C: najdlhšia kosť v ľudskom tele

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: dúhovka

C: rohovka

D: bubienok

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch vzadu

B: na bokoch viac vpredu

C: na špičke jazyka

D: na koreni jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vonkajšej časti

B: v strednej časti ucha

C: na ušnici

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: koža

C: ucho

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: hudbu a melódiu

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: vône a zápach