Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: sval srdca

C: strmienkový

D: krajčírsky

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: sedací

C: priamy sval

D: stehnový

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: stehnový

C: sedací

D: krajčírsky


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: mimické svaly

B: povrchové

C: žuvacie

D: sedacie

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

B: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

C: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

D: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: medzirebrové svaly

B: brušné svaly

C: priamy sval brucha

D: prsné svaly


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

B: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

C: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

D: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: silu

B: pevnosť

C: nadváhu

D: ohybnosť

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: po cvičení spíme

B: si dáme proteinovú tyčinku

C: sa pozeráme na videá o cvičení

D: cvičíme


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: mäso, vajcia, červená repa, horalka

B: tuniak, slanina, syr, kapusta

C: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

D: mlieko, chlieb, rožky, voda