Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: lichobežníkový

C: sval srdca

D: strmienkový

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sedací

B: priamy sval

C: lichobežníkový

D: stehnový

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: stehnový

C: sedací

D: krajčírsky


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: mimické svaly

B: sedacie

C: žuvacie

D: povrchové

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

B: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

C: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

D: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: priamy sval brucha

B: prsné svaly

C: brušné svaly

D: medzirebrové svaly


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

B: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

C: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

D: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: ohybnosť

B: silu

C: pevnosť

D: nadváhu

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: cvičíme

B: po cvičení spíme

C: si dáme proteinovú tyčinku

D: sa pozeráme na videá o cvičení


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: tuniak, slanina, syr, kapusta

B: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

C: mäso, vajcia, červená repa, horalka

D: mlieko, chlieb, rožky, voda