Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: strmienkový

C: sval srdca

D: krajčírsky

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: priamy sval

C: sedací

D: stehnový

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: lichobežníkový

B: sedací

C: stehnový

D: krajčírsky


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: sedacie

B: žuvacie

C: mimické svaly

D: povrchové

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

B: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

C: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

D: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: brušné svaly

B: medzirebrové svaly

C: prsné svaly

D: priamy sval brucha


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

B: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

C: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

D: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: silu

B: nadváhu

C: pevnosť

D: ohybnosť

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: po cvičení spíme

B: cvičíme

C: si dáme proteinovú tyčinku

D: sa pozeráme na videá o cvičení


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: tuniak, slanina, syr, kapusta

B: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

C: mlieko, chlieb, rožky, voda

D: mäso, vajcia, červená repa, horalka