Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Šport

B: Seriál

C: Predpríprava na vojnu

D: Počítačová hra

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Farebné útvary

B: Reálne náboje

C: Imaginárne náboje

D: Malé guličky (BB)

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Manuálne zbrane

B: Zbrane s jedným zásobníkom

C: Plynové zbrane

D: Elektronické zbrane


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Zbrane

B: Granáty

C: Akékoľvek vybúšniny

D: Výstroj

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Samopal

B: Odstrelovacia Puška

C: Manuálna brokovnica

D: Plynová pištoľ