Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Počítačová hra

B: Predpríprava na vojnu

C: Seriál

D: Šport

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Reálne náboje

B: Imaginárne náboje

C: Farebné útvary

D: Malé guličky (BB)

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Elektronické zbrane

B: Zbrane s jedným zásobníkom

C: Manuálne zbrane

D: Plynové zbrane


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Granáty

B: Akékoľvek vybúšniny

C: Výstroj

D: Zbrane

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Samopal

B: Plynová pištoľ

C: Odstrelovacia Puška

D: Manuálna brokovnica