Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Počítačová hra

B: Predpríprava na vojnu

C: Seriál

D: Šport

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Malé guličky (BB)

B: Farebné útvary

C: Imaginárne náboje

D: Reálne náboje

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Elektronické zbrane

B: Plynové zbrane

C: Zbrane s jedným zásobníkom

D: Manuálne zbrane


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Granáty

B: Výstroj

C: Akékoľvek vybúšniny

D: Zbrane

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Manuálna brokovnica

B: Odstrelovacia Puška

C: Plynová pištoľ

D: Samopal