Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Predpríprava na vojnu

B: Počítačová hra

C: Seriál

D: Šport

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Farebné útvary

B: Reálne náboje

C: Malé guličky (BB)

D: Imaginárne náboje

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Elektronické zbrane

B: Zbrane s jedným zásobníkom

C: Manuálne zbrane

D: Plynové zbrane


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Granáty

B: Zbrane

C: Akékoľvek vybúšniny

D: Výstroj

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Samopal

B: Manuálna brokovnica

C: Odstrelovacia Puška

D: Plynová pištoľ