Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Seriál

B: Šport

C: Predpríprava na vojnu

D: Počítačová hra

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Imaginárne náboje

B: Farebné útvary

C: Reálne náboje

D: Malé guličky (BB)

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Elektronické zbrane

B: Manuálne zbrane

C: Zbrane s jedným zásobníkom

D: Plynové zbrane


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Akékoľvek vybúšniny

B: Granáty

C: Zbrane

D: Výstroj

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Plynová pištoľ

B: Odstrelovacia Puška

C: Manuálna brokovnica

D: Samopal