Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Počítačová hra

B: Šport

C: Seriál

D: Predpríprava na vojnu

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Reálne náboje

B: Imaginárne náboje

C: Farebné útvary

D: Malé guličky (BB)

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Plynové zbrane

B: Manuálne zbrane

C: Elektronické zbrane

D: Zbrane s jedným zásobníkom


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Akékoľvek vybúšniny

B: Zbrane

C: Výstroj

D: Granáty

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Odstrelovacia Puška

B: Plynová pištoľ

C: Samopal

D: Manuálna brokovnica