Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Seriál

B: Počítačová hra

C: Šport

D: Predpríprava na vojnu

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Imaginárne náboje

B: Malé guličky (BB)

C: Farebné útvary

D: Reálne náboje

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Plynové zbrane

B: Zbrane s jedným zásobníkom

C: Elektronické zbrane

D: Manuálne zbrane


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Granáty

B: Akékoľvek vybúšniny

C: Zbrane

D: Výstroj

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Samopal

B: Plynová pištoľ

C: Odstrelovacia Puška

D: Manuálna brokovnica