Úloha č. 1

Po úprave nasledujúceho výrazu dostávame:

A
B
C
D

A: 1

B: x+y

C: 2

D: x-y

Úloha č. 2

Po úprave nasledujúceho výrazu dostávame:

A
B
C
D

A: -1/(k-1)

B: -6/(k+1)

C: -2/(k-1)

D: 1/(k+1)

Úloha č. 3

Po úprave nasledujúceho výrazu dostávame:

A
B
C
D

A: 2a

B: a/2

C: 2/a

D: 2


Úloha č. 4

Po rozklade nasledujúceho výrazu na súčin polynómov čo najmenšieho stupňa vyjde

A
B
C
D

A: nedá sa rozložiť

B: súčin 2 činiteľov, jeden z nich je kvadratický

C: súčin 3 činiteľov, jeden z nich je (6x+1)

D: súčin 3 činiteľov, jeden z nich je (x-4)

Úloha č. 5

Po rozklade výrazu 15u + 2uv – 3u² – 10v na súčin polynómov čo najmenšieho stupňa vyjde

A
B
C
D

A: súčin dvoch činiteľov, jeden z nich je (5+u)

B: súčin 2 činiteľov, jeden z nich je (u-2v)

C: súčin dvoch činiteľov, jeden z nich je (5-u)

D: súčin dvoch činiteľov, jeden z nich je (3u+2v)