Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: stekajúci ľadovec

B: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

C: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

D: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: zemské teplo

C: sopečná činnosť

D: príťažlivosť Zeme

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zemetrasenie

B: sopečná činnosť

C: zvetrávanie

D: lávové prúdy


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti vyhasnutých sopiek

B: v podzemných dutinách

C: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

D: v oblasti činných sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: epicentrum

B: splaz

C: ohnisko

D: hypocentrum

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

B: pôsobenie človeka

C: pôsobenie litosférických dosiek

D: pôsobenie geologických činiteľov


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleológia

B: speleontológia

C: vulkanológia

D: paleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalagnit

B: stalangán

C: stalaktit

D: stalagmit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagnát

B: stalagmit

C: stalaktit

D: stalafát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky sopečnej činnosti

B: pozostatky človeka pri ťažbe

C: vnútorné krasové útvary

D: povrchové krasové útvary