Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

B: stekajúci ľadovec

C: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

D: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: sopečná činnosť

C: príťažlivosť Zeme

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: lávové prúdy

B: zvetrávanie

C: sopečná činnosť

D: zemetrasenie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti činných sopiek

B: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

C: v podzemných dutinách

D: v oblasti vyhasnutých sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: ohnisko

B: splaz

C: epicentrum

D: hypocentrum

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie geologických činiteľov

B: pôsobenie človeka

C: pôsobenie litosférických dosiek

D: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleontológia

B: vulkanológia

C: speleológia

D: paleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalaktit

B: stalagnit

C: stalagmit

D: stalangán

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagmit

B: stalaktit

C: stalafát

D: stalagnát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky sopečnej činnosti

B: pozostatky človeka pri ťažbe

C: povrchové krasové útvary

D: vnútorné krasové útvary