Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

B: stekajúci ľadovec

C: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

D: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: sopečná činnosť

C: príťažlivosť Zeme

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: zvetrávanie

B: zemetrasenie

C: lávové prúdy

D: sopečná činnosť


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti vyhasnutých sopiek

B: v oblasti činných sopiek

C: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

D: v podzemných dutinách

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: hypocentrum

B: ohnisko

C: epicentrum

D: splaz

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie litosférických dosiek

B: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

C: pôsobenie človeka

D: pôsobenie geologických činiteľov


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleológia

B: speleontológia

C: paleontológia

D: vulkanológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalagnit

B: stalangán

C: stalaktit

D: stalagmit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagnát

B: stalaktit

C: stalagmit

D: stalafát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky sopečnej činnosti

B: vnútorné krasové útvary

C: povrchové krasové útvary

D: pozostatky človeka pri ťažbe