Úloha č. 1

Bouvetove ostr. patria štátu

A
B
C
D

A: Dánsko

B: Švédsko

C: Fínsko

D: Nórsko

Úloha č. 2

Zo štátov severnej Európy je republikou.

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Dánsko

C: Fínsko

D: Švédsko

Úloha č. 3

Baltské more neobmýva štát.

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Estónsko

C: Nórsko

D: Fínsko


Úloha č. 4

Mesto Tampere leží v štáte?

A
B
C
D

A: Nórsko

B: Fínsko

C: Litva

D: Dánsko

Úloha č. 5

Vo výrobe optických vlákien vyniká

A
B
C
D

A: Estónsko

B: Litva

C: Lotyšsko

D: Fínsko

Úloha č. 6

Ktorý štát susedí s Kaliningradskou oblasťou

A
B
C
D

A: Litva

B: Estónsko

C: Lotyšsko

D: Fínsko


Úloha č. 7

Ostrov Gotland patrí štátu.

A
B
C
D

A: Litvu

B: Fínsk

C: Švédsko

D: Lotyšsko

Úloha č. 8

Rížsky a Fínsky záliv obmývajú štát?

A
B
C
D

A: Lotyšsko

B: Estónsko

C: Litva

D: Fínsko

Úloha č. 9

V ktorom štáte leží Čudske jazero

A
B
C
D

A: Lotyšsko

B: Fínsko

C: Estónsko

D: Litva


Úloha č. 10

Štát ktorý nepoužíva euro

A
B
C
D

A: Fínsko

B: Litva

C: Lotyšsko

D: Dánsko