Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: cukru

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: ľad

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: jedlo

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: rozkaz

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: i

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í