Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: jedlo

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: hra

C: rozkaz

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: i

C: í

D: ý