Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Rakúska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: hra

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: i

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y