Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: i

D: í