Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: kameň

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y