Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Rakúska

C: časť básne

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: váza

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: ľad

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: jedlo

D: neha

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý