Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: jedlo

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i