Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: robiť jamu, priehlbinu

C: časť ľudského tela

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í