Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: sklo

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: jedlo

C: neha

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: porušenie povrchu

C: úlomok skla

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: silný zvuk, rev

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y