Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: kameň

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: kryha

C: ľad

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: porušenie povrchu

C: ľadu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: pozdrav

C: hra

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í