Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: sklo

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: jedlo

C: neha

D: ľadová

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: porušenie povrchu

C: úlomok skla

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i