Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: vytvárať kopec

C: časť ľudského tela

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: pozdrav

C: silný zvuk, rev

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y