Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: priehlbina v povrchu

C: neha

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: ľadu

C: pieseň

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: i

D: í