Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: časť básne

C: hlavné mesto Talianska

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: cukru

C: sklo

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: tvorivo konať

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: kryha

C: ľad

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: i

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i