Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: kameň

C: cukru

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: neha

C: jedlo

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: úlomok skla

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: hra

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý