Úloha č. 1

Ako

A
B
C
D

A: 34

B: Dobre

C: Zle

D: Pondelok

Úloha č. 2

Prečo

A
B
C
D

A: Lebo medveď

B: Prečo nie

C: Len tak

D: Cibuľa

Úloha č. 3

Komu

A
B
C
D

A: Tebe

B: Jemu

C: Jeho mame

D: Mne


Úloha č. 4

Kde

A
B
C
D

A: Šarišské Michaľany

B: Doma

C: Tam

D: Tu