Úloha č. 1

Ako

A
B
C
D

A: 34

B: Pondelok

C: Zle

D: Dobre

Úloha č. 2

Prečo

A
B
C
D

A: Cibuľa

B: Prečo nie

C: Lebo medveď

D: Len tak

Úloha č. 3

Komu

A
B
C
D

A: Jeho mame

B: Tebe

C: Mne

D: Jemu


Úloha č. 4

Kde

A
B
C
D

A: Tam

B: Šarišské Michaľany

C: Tu

D: Doma