Úloha č. 1

Ako

A
B
C
D

A: Pondelok

B: 34

C: Zle

D: Dobre

Úloha č. 2

Prečo

A
B
C
D

A: Cibuľa

B: Len tak

C: Prečo nie

D: Lebo medveď

Úloha č. 3

Komu

A
B
C
D

A: Mne

B: Tebe

C: Jeho mame

D: Jemu


Úloha č. 4

Kde

A
B
C
D

A: Tam

B: Tu

C: Doma

D: Šarišské Michaľany