Úloha č. 1

Ako

A
B
C
D

A: Dobre

B: Zle

C: Pondelok

D: 34

Úloha č. 2

Prečo

A
B
C
D

A: Lebo medveď

B: Prečo nie

C: Len tak

D: Cibuľa

Úloha č. 3

Komu

A
B
C
D

A: Mne

B: Jemu

C: Tebe

D: Jeho mame


Úloha č. 4

Kde

A
B
C
D

A: Doma

B: Tam

C: Šarišské Michaľany

D: Tu