Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: strojársky priemysel

C: oevný priemysel

D: drevospracujúci priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: múku a cukor

D: oleje a laky


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: železo a oceľ

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: oleje a laky

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: cement a vápno

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: piesok

C: hlina

D: uhlie

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Handlová, Nováky

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malej Fatre

C: Slanských vrchoch

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Kia Motors Slovakia

C: Slovnaft Bratislava

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: hornatiny

D: veľhory


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: polia pri riekach

C: vysočiny

D: roviny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky, raž, ovos

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: raž, ovos, zemiaky

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: zelenina a zemiaky


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ovce

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: len ošípané

C: ošípané a hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: roviny

C: pahorkatiny

D: najvyššie položené oblasti


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: ekologických farmách

C: na farmách na vysočinách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len ihličnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté

B: listnaté a zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté, ihličnaté, zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: škodlivé látky

C: slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: vzduch

C: uhlie

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, nábytok, hračky

C: papier, sklo, plasty

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: stolári a drevorubači

D: poľovníci, hasiči, vojaci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: vyrúbanie chorých stromov

C: vyrúbanie veľkej plochy lesa

D: lesná škôlka


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimných kruhov

B: letokruhov

C: letných kruhov

D: zimokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: tis

C: baobab

D: sekvoja