Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: oevný priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: textilný priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: cement a vápno

D: železo a oceľ


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cukor a múku

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: múku a cukor

C: oleje a laky

D: železo a oceľ


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: piesok

B: voda

C: uhlie

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Nováky, Štúrovo, Žilina

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Handlová, Nováky

D: Prievidza, Košice, Detva

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malých Karpatoch

B: Slovenskom rudohorí

C: Slanských vrchoch

D: Malej Fatre


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Bukóza Vranov

C: Kia Motors Slovakia

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pastierstvo a chovateľstvo

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: hornatiny

B: veľhory

C: nížiny

D: vysočiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: polia pri riekach

B: vysočiny

C: nížiny

D: roviny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zemiaky, raž, ovos

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: raž, ovos, zemiaky

D: zelenina a zemiaky


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len ovce

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: len hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: najvyššie položené oblasti

C: roviny

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na všetkých farmách

B: na farmách na vysočinách

C: ekologických farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: len ihličnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté

C: listnaté, ihličnaté, zmiešané

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: škodlivé látky

C: slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: drevo

C: vzduch

D: voda


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, sklo, plasty

C: železo, okná, papier

D: papier, nábytok, hračky

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, hasiči, zdravotníci

B: stolári a drevorubači

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: mladý lesný porast

C: vyrúbanie chorých stromov

D: lesná škôlka


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie jednotlivých stromov

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie listnatých stromov

D: vyrúbanie lesa

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimných kruhov

D: zimokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: tis

C: sekvoja

D: baobab