Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: ľudia v domácnosti

C: priemyselné závody

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: textilný priemysel

C: strojársky priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cukor a múku

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: hlina

B: uhlie

C: voda

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Nováky, Štúrovo, Žilina

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malých Karpatoch

B: Slanských vrchoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Malej Fatre

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: U.S.Steel Košice

C: Kia Motors Slovakia

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie rastlín a chov dobytka

C: pestovanie ľanu a repky olejnej

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: vysočiny

C: veľhory

D: hornatiny

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: vysočiny

C: nížiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zemiaky a repka olejná

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: zelenina a zemiaky

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: raž, ovos, zemiaky

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ovce

C: len ošípané

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ovce a kravy

C: len hydinu

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: roviny

C: najvyššie položené oblasti

D: pahorkatiny

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na farmách na nížinách

C: na všetkých farmách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len smreky

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len ihličnaté stromy

D: len listnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: listnaté

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté a zmiešané

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: kyslík

C: slnečné žiarenie a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: slnečné žiarenie

C: kyslík

D: vodu

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: voda

C: vzduch

D: drevo

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, sklo, plasty

B: papier, nábytok, hračky

C: textil, oleje, papier

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: mladý lesný porast

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie chorých stromov

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie lesa

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: zimných kruhov

C: letokruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: tis

B: smrek

C: baobab

D: sekvoja