Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: poľnohospodári

C: rodičia

D: ľudia v domácnosti

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: strojársky priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: železo a oceľ


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: oleje a laky

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cukor a múku

B: cement a vápno

C: oleje a laky

D: železo a oceľ

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: hlina

B: piesok

C: voda

D: uhlie

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Handlová, Krupina, Trenčín

B: Prievidza, Handlová, Nováky

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Prievidza, Košice, Detva

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malých Karpatoch

C: Malej Fatre

D: Slanských vrchoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Kia Motors Slovakia

C: Bukóza Vranov

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: chov oviec a ošípaných

D: pestovanie rastlín a chov dobytka

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: vysočiny

C: veľhory

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: vysočiny

C: nížiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky a repka olejná

B: repka olejná a ľan

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: zemiaky, raž, ovos

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: raž, ovos, zemiaky

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zelenina a zemiaky

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ovce

C: len ošípané

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: len hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: najvyššie položené oblasti

B: roviny

C: pahorkatiny

D: nížiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: ekologických farmách

C: na farmách na vysočinách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: len listnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté a zmiešané

B: ihličnaté a zmiešané

C: listnaté, ihličnaté, zmiešané

D: listnaté


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: kyslík

C: vodu a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: vodu

C: škodlivé látky

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: drevo

C: vzduch

D: voda


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, nábytok, hračky

B: papier, sklo, plasty

C: železo, okná, papier

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: lesná škôlka

C: vyrúbanie chorých stromov

D: mladý lesný porast


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie lesa

C: vyrúbanie všetkých stromov

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: zimných kruhov

C: letokruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: tis

B: baobab

C: smrek

D: sekvoja