Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: poľnohospodári

C: priemyselné závody

D: ľudia v domácnosti

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: oevný priemysel

B: textilný priemysel

C: strojársky priemysel

D: drevospracujúci priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: oleje a laky


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: cukor a múku

D: oleje a laky

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: železo a oceľ


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: piesok

B: uhlie

C: voda

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Handlová, Krupina, Trenčín

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slanských vrchoch

C: Malých Karpatoch

D: Slovenskom rudohorí


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Bukóza Vranov

B: Kia Motors Slovakia

C: Slovnaft Bratislava

D: U.S.Steel Košice

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: veľhory

B: vysočiny

C: nížiny

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: polia pri riekach

C: nížiny

D: roviny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: repka olejná a ľan

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zelenina a pšenica

C: raž, ovos, zemiaky

D: zelenina a zemiaky


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ovce

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: ovce a kravy

C: ošípané a hydinu

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: najvyššie položené oblasti

B: nížiny

C: pahorkatiny

D: roviny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: ekologických farmách

C: na všetkých farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

B: len listnaté stromy

C: len ihličnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

C: vodu a kyslík

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: kyslík

C: škodlivé látky

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: vzduch

C: voda

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, sklo, plasty

C: papier, nábytok, hračky

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: stolári a drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: lesná škôlka

C: vyrúbanie veľkej plochy lesa

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie všetkých stromov

D: vyrúbanie lesa

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letokruhov

B: zimokruhov

C: zimných kruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: tis

C: sekvoja

D: baobab