Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: ľudia v domácnosti

C: priemyselné závody

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: oevný priemysel

C: strojársky priemysel

D: textilný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: oleje a laky


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: hlina

C: uhlie

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Nováky, Štúrovo, Žilina

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Prievidza, Handlová, Nováky

D: Handlová, Krupina, Trenčín

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slanských vrchoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Kia Motors Slovakia

B: Bukóza Vranov

C: Slovnaft Bratislava

D: U.S.Steel Košice

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: vysočiny

C: veľhory

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: nížiny

C: polia pri riekach

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zemiaky a repka olejná

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a zemiaky

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len ovce

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ošípané

C: len hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: najvyššie položené oblasti

C: roviny

D: nížiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na nížinách

B: na farmách na vysočinách

C: na všetkých farmách

D: ekologických farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len smreky

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len ihličnaté stromy

D: len listnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: ihličnaté a zmiešané

C: listnaté

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: slnečné žiarenie a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: kyslík

C: vodu

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: voda

C: uhlie

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: železo, okná, papier

B: papier, sklo, plasty

C: papier, nábytok, hračky

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, poľovníci, drevorubači

D: lesníci, hasiči, zdravotníci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: vyrúbanie chorých stromov

D: mladý lesný porast


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie listnatých stromov

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie všetkých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: letných kruhov

C: zimných kruhov

D: letokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: sekvoja

C: tis

D: baobab