Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: ľudia v domácnosti

B: rodičia

C: priemyselné závody

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: oevný priemysel

B: strojársky priemysel

C: textilný priemysel

D: drevospracujúci priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: múku a cukor

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cukor a múku

B: cement a vápno

C: železo a oceľ

D: oleje a laky

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: piesok

B: uhlie

C: voda

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Handlová, Nováky

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malých Karpatoch

C: Malej Fatre

D: Slanských vrchoch

Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: U.S.Steel Košice

C: Kia Motors Slovakia

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: hornatiny

C: veľhory

D: nížiny

Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: polia pri riekach

B: vysočiny

C: roviny

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky a repka olejná

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zemiaky, raž, ovos

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ovce

C: ošípané a hydinu

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: ovce a kravy

C: len hydinu

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: pahorkatiny

B: roviny

C: najvyššie položené oblasti

D: nížiny

Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: ekologických farmách

B: na farmách na nížinách

C: na farmách na vysočinách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len listnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté, ihličnaté, zmiešané

B: ihličnaté a zmiešané

C: listnaté

D: listnaté a zmiešané

Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

C: vodu a kyslík

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: slnečné žiarenie

C: vodu

D: kyslík

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: voda

C: uhlie

D: drevo

Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, nábytok, hračky

B: papier, sklo, plasty

C: textil, oleje, papier

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: poľovníci, hasiči, vojaci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie chorých stromov

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: lesná škôlka

D: mladý lesný porast

Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimných kruhov

D: zimokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: tis

C: smrek

D: baobab