Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: oevný priemysel

C: drevospracujúci priemysel

D: textilný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: cement a vápno

D: múku a cukor


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cement a vápno

C: cukor a múku

D: železo a oceľ

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: hlina

C: voda

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Handlová, Krupina, Trenčín

B: Nováky, Štúrovo, Žilina

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slovenskom rudohorí

C: Slanských vrchoch

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: U.S.Steel Košice

C: Bukóza Vranov

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie rastlín a chov dobytka

B: chov oviec a ošípaných

C: pestovanie ľanu a repky olejnej

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: veľhory

B: hornatiny

C: vysočiny

D: nížiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: polia pri riekach

B: nížiny

C: roviny

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: zemiaky, raž, ovos

C: zemiaky a repka olejná

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: raž, ovos, zemiaky

B: zelenina a zemiaky

C: zelenina a pšenica

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ovce

B: len ošípané

C: ovce a kravy

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: ovce a kravy

C: len ošípané

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: najvyššie položené oblasti

B: nížiny

C: pahorkatiny

D: roviny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: ekologických farmách

C: na všetkých farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len smreky

D: len listnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté a zmiešané

D: listnaté


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: vodu a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: škodlivé látky

C: kyslík

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: uhlie

C: drevo

D: vzduch


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: železo, okná, papier

B: textil, oleje, papier

C: papier, nábytok, hračky

D: papier, sklo, plasty

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, poľovníci, drevorubači

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: stolári a drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie všetkých stromov

B: vyrúbanie lesa

C: vyrúbanie jednotlivých stromov

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: letokruhov

C: letných kruhov

D: zimných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: tis

C: sekvoja

D: baobab