Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: ľudia v domácnosti

C: poľnohospodári

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: oevný priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: textilný priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: cement a vápno

C: železo a oceľ

D: oleje a laky


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cukor a múku

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: múku a cukor


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: piesok

C: voda

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Nováky, Štúrovo, Žilina

C: Prievidza, Handlová, Nováky

D: Handlová, Krupina, Trenčín

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malých Karpatoch

B: Malej Fatre

C: Slanských vrchoch

D: Slovenskom rudohorí


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Kia Motors Slovakia

B: Bukóza Vranov

C: U.S.Steel Košice

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pastierstvo a chovateľstvo

B: pestovanie ľanu a repky olejnej

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: hornatiny

C: veľhory

D: nížiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: roviny

C: polia pri riekach

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: repka olejná a ľan

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a zemiaky

D: zelenina a pšenica


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: ošípané a hydinu

C: len ovce

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len hydinu

C: ošípané a hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: najvyššie položené oblasti

B: roviny

C: nížiny

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na všetkých farmách

B: na farmách na vysočinách

C: ekologických farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: len smreky

C: len listnaté stromy

D: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté a zmiešané

B: ihličnaté a zmiešané

C: listnaté

D: listnaté, ihličnaté, zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: vodu a kyslík

C: slnečné žiarenie a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: škodlivé látky

C: vodu

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: drevo

C: voda

D: vzduch


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, nábytok, hračky

C: železo, okná, papier

D: papier, sklo, plasty

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, hasiči, zdravotníci

B: stolári a drevorubači

C: lesníci, poľovníci, drevorubači

D: poľovníci, hasiči, vojaci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: lesná škôlka

C: vyrúbanie veľkej plochy lesa

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie všetkých stromov

D: vyrúbanie lesa

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: zimných kruhov

C: letokruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: tis

C: baobab

D: sekvoja