Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: rodičia

C: ľudia v domácnosti

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: oevný priemysel

C: drevospracujúci priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: železo a oceľ

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: cukor a múku

C: železo a oceľ

D: oleje a laky

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: múku a cukor

C: oleje a laky

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: uhlie

C: piesok

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Handlová, Nováky

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Slanských vrchoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Malých Karpatoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Kia Motors Slovakia

C: Slovnaft Bratislava

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: pastierstvo a chovateľstvo

C: chov oviec a ošípaných

D: pestovanie rastlín a chov dobytka

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: veľhory

B: vysočiny

C: hornatiny

D: nížiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: vysočiny

C: polia pri riekach

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: repka olejná a ľan

C: zemiaky, raž, ovos

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a zemiaky

B: zelenina a pšenica

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: raž, ovos, zemiaky


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len ovce

C: ošípané a hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: len ošípané

C: ošípané a hydinu

D: ovce a kravy

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: roviny

B: pahorkatiny

C: nížiny

D: najvyššie položené oblasti


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na všetkých farmách

B: ekologických farmách

C: na farmách na vysočinách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: len ihličnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté a zmiešané

B: listnaté

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté, ihličnaté, zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: vodu a kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: vodu

B: kyslík

C: škodlivé látky

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: uhlie

B: vzduch

C: voda

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, sklo, plasty

C: papier, nábytok, hračky

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: stolári a drevorubači

B: poľovníci, hasiči, vojaci

C: lesníci, hasiči, zdravotníci

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: vyrúbanie chorých stromov

C: lesná škôlka

D: mladý lesný porast


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie listnatých stromov

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: letokruhov

C: zimokruhov

D: zimných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: sekvoja

B: smrek

C: tis

D: baobab