Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: poľnohospodári

C: ľudia v domácnosti

D: rodičia

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: strojársky priemysel

C: textilný priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: železo a oceľ

C: cement a vápno

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: hlina

B: voda

C: uhlie

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Prievidza, Handlová, Nováky

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Handlová, Krupina, Trenčín

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slanských vrchoch

B: Malých Karpatoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Malej Fatre


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Slovnaft Bratislava

B: U.S.Steel Košice

C: Kia Motors Slovakia

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: chov oviec a ošípaných

C: pestovanie rastlín a chov dobytka

D: pastierstvo a chovateľstvo

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: nížiny

C: veľhory

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: nížiny

C: vysočiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: repka olejná a ľan

B: pšenica, kukurica, zelenina

C: zemiaky, raž, ovos

D: zemiaky a repka olejná

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: zelenina a zemiaky

C: raž, ovos, zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ovce

C: ošípané a hydinu

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: ošípané a hydinu

C: ovce a kravy

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: roviny

B: najvyššie položené oblasti

C: nížiny

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: ekologických farmách

B: na farmách na vysočinách

C: na farmách na nížinách

D: na všetkých farmách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len listnaté stromy

B: len ihličnaté stromy

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté

B: listnaté a zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté, ihličnaté, zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: vodu

C: škodlivé látky

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: voda

C: uhlie

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, nábytok, hračky

B: papier, sklo, plasty

C: textil, oleje, papier

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, hasiči, zdravotníci

B: lesníci, poľovníci, drevorubači

C: poľovníci, hasiči, vojaci

D: stolári a drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: mladý lesný porast

B: vyrúbanie chorých stromov

C: lesná škôlka

D: vyrúbanie veľkej plochy lesa


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letokruhov

B: zimokruhov

C: zimných kruhov

D: letných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: tis

B: sekvoja

C: smrek

D: baobab