Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: rodičia

B: ľudia v domácnosti

C: poľnohospodári

D: priemyselné závody

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: textilný priemysel

B: drevospracujúci priemysel

C: oevný priemysel

D: strojársky priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: múku a cukor

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cukor a múku

C: cement a vápno

D: železo a oceľ

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: uhlie

C: hlina

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Nováky, Štúrovo, Žilina

B: Handlová, Krupina, Trenčín

C: Prievidza, Košice, Detva

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malých Karpatoch

C: Malej Fatre

D: Slanských vrchoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Bukóza Vranov

B: U.S.Steel Košice

C: Slovnaft Bratislava

D: Kia Motors Slovakia

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: chov oviec a ošípaných

B: pestovanie rastlín a chov dobytka

C: pastierstvo a chovateľstvo

D: pestovanie ľanu a repky olejnej

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: hornatiny

C: nížiny

D: veľhory


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: polia pri riekach

C: roviny

D: nížiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky a repka olejná

B: zemiaky, raž, ovos

C: repka olejná a ľan

D: pšenica, kukurica, zelenina

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a zemiaky

B: zelenina a pšenica

C: raž, ovos, zemiaky

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ošípané

C: len ovce

D: ovce a kravy

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ovce a kravy

B: len ošípané

C: ošípané a hydinu

D: len hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: pahorkatiny

C: roviny

D: najvyššie položené oblasti


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: na farmách na vysočinách

B: na všetkých farmách

C: ekologických farmách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

C: len listnaté stromy

D: len smreky

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: listnaté a zmiešané

D: listnaté


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: vodu a kyslík

D: kyslík

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: škodlivé látky

B: slnečné žiarenie

C: kyslík

D: vodu

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: drevo

C: uhlie

D: vzduch


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: textil, oleje, papier

B: papier, sklo, plasty

C: papier, nábytok, hračky

D: železo, okná, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: poľovníci, hasiči, vojaci

B: lesníci, hasiči, zdravotníci

C: stolári a drevorubači

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: lesná škôlka

B: vyrúbanie veľkej plochy lesa

C: vyrúbanie chorých stromov

D: mladý lesný porast


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie lesa

B: vyrúbanie jednotlivých stromov

C: vyrúbanie všetkých stromov

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: letných kruhov

B: zimných kruhov

C: zimokruhov

D: letokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: smrek

B: tis

C: sekvoja

D: baobab