Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: ľudia v domácnosti

B: priemyselné závody

C: rodičia

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: drevospracujúci priemysel

B: textilný priemysel

C: strojársky priemysel

D: oevný priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: cement a vápno

C: múku a cukor

D: oleje a laky


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: múku a cukor

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: oleje a laky

B: cukor a múku

C: železo a oceľ

D: cement a vápno

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: múku a cukor

C: oleje a laky

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: voda

B: piesok

C: uhlie

D: hlina

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Handlová, Krupina, Trenčín

B: Prievidza, Košice, Detva

C: Nováky, Štúrovo, Žilina

D: Prievidza, Handlová, Nováky

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Malej Fatre

B: Malých Karpatoch

C: Slovenskom rudohorí

D: Slanských vrchoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: Bukóza Vranov

B: Kia Motors Slovakia

C: U.S.Steel Košice

D: Slovnaft Bratislava

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pastierstvo a chovateľstvo

B: pestovanie rastlín a chov dobytka

C: pestovanie ľanu a repky olejnej

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: vysočiny

B: veľhory

C: nížiny

D: hornatiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: roviny

B: nížiny

C: vysočiny

D: polia pri riekach

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zemiaky, raž, ovos

B: zemiaky a repka olejná

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a pšenica

B: zelenina a zemiaky

C: pšenica, kukurica, zelenina

D: raž, ovos, zemiaky


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: len ošípané

B: len ovce

C: ovce a kravy

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: ovce a kravy

C: len hydinu

D: len ošípané

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: nížiny

B: najvyššie položené oblasti

C: roviny

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: ekologických farmách

B: na všetkých farmách

C: na farmách na vysočinách

D: na farmách na nížinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: len ihličnaté stromy

B: len smreky

C: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

D: len listnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: listnaté a zmiešané

B: listnaté, ihličnaté, zmiešané

C: ihličnaté a zmiešané

D: listnaté


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie a kyslík

B: kyslík

C: vodu a kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: kyslík

B: škodlivé látky

C: vodu

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: vzduch

B: uhlie

C: voda

D: drevo


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, sklo, plasty

B: železo, okná, papier

C: papier, nábytok, hračky

D: textil, oleje, papier

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, hasiči, zdravotníci

B: lesníci, poľovníci, drevorubači

C: stolári a drevorubači

D: poľovníci, hasiči, vojaci

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: lesná škôlka

C: mladý lesný porast

D: vyrúbanie chorých stromov


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie listnatých stromov

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie jednotlivých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimokruhov

B: letokruhov

C: letných kruhov

D: zimných kruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: baobab

B: tis

C: sekvoja

D: smrek