Úloha č. 1

Výrobky, s ktorými denne prichádzame do styku, vyrábajú

A
B
C
D

A: priemyselné závody

B: ľudia v domácnosti

C: rodičia

D: poľnohospodári

Úloha č. 2

Najdôležitejším odvetvím na Slovensku je

A
B
C
D

A: strojársky priemysel

B: oevný priemysel

C: textilný priemysel

D: drevospracujúci priemysel

Úloha č. 3

Hutnícky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cement a vápno


Úloha č. 4

Chemický priemysel vyrába

A
B
C
D

A: železo a oceľ

B: oleje a laky

C: cement a vápno

D: múku a cukor

Úloha č. 5

Stavebný priemysel vyrába

A
B
C
D

A: cement a vápno

B: železo a oceľ

C: oleje a laky

D: cukor a múku

Úloha č. 6

Potravinársky priemysel vyrába

A
B
C
D

A: múku a cukor

B: oleje a laky

C: železo a oceľ

D: cement a vápno


Úloha č. 7

V baniach sa ťaží dôležitá energetická surovina

A
B
C
D

A: uhlie

B: hlina

C: voda

D: piesok

Úloha č. 8

Významné bane na ťažbu uhlia sú pri mestách

A
B
C
D

A: Prievidza, Košice, Detva

B: Prievidza, Handlová, Nováky

C: Handlová, Krupina, Trenčín

D: Nováky, Štúrovo, Žilina

Úloha č. 9

Železná ruda sa ťaží v

A
B
C
D

A: Slovenskom rudohorí

B: Malých Karpatoch

C: Malej Fatre

D: Slanských vrchoch


Úloha č. 10

Najvýznamnejší hutnícky podnik u nás je

A
B
C
D

A: U.S.Steel Košice

B: Slovnaft Bratislava

C: Kia Motors Slovakia

D: Bukóza Vranov

Úloha č. 11

Základom poľnohospodárskej výroby je

A
B
C
D

A: pestovanie ľanu a repky olejnej

B: pestovanie rastlín a chov dobytka

C: pastierstvo a chovateľstvo

D: chov oviec a ošípaných

Úloha č. 12

Teplé podnebie a úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: nížiny

B: hornatiny

C: veľhory

D: vysočiny


Úloha č. 13

Chladnejšie podnebie a menej úrodnú pôdu majú

A
B
C
D

A: polia pri riekach

B: nížiny

C: roviny

D: vysočiny

Úloha č. 14

Na nížinách sa pestuje

A
B
C
D

A: pšenica, kukurica, zelenina

B: zemiaky a repka olejná

C: zemiaky, raž, ovos

D: repka olejná a ľan

Úloha č. 15

Na vysočinách sa pestuje

A
B
C
D

A: zelenina a zemiaky

B: raž, ovos, zemiaky

C: zelenina a pšenica

D: pšenica, kukurica, zelenina


Úloha č. 16

Na nížinách chovajú

A
B
C
D

A: ošípané a hydinu

B: len ovce

C: ovce a kravy

D: len ošípané

Úloha č. 17

Na vysočinách chovajú

A
B
C
D

A: len hydinu

B: len ošípané

C: ovce a kravy

D: ošípané a hydinu

Úloha č. 18

Na turistiku a zimné športy slúžia

A
B
C
D

A: najvyššie položené oblasti

B: nížiny

C: roviny

D: pahorkatiny


Úloha č. 19

Biopotraviny sa pestujú na

A
B
C
D

A: ekologických farmách

B: na všetkých farmách

C: na farmách na nížinách

D: na farmách na vysočinách

Úloha č. 20

Najlepší les je taký, kde sú

A
B
C
D

A: rozmanité druhy stromov rôzneho veku

B: len listnaté stromy

C: len smreky

D: len ihličnaté stromy

Úloha č. 21

U nás rastú lesy

A
B
C
D

A: ihličnaté a zmiešané

B: listnaté

C: listnaté, ihličnaté, zmiešané

D: listnaté a zmiešané


Úloha č. 22

Les pohlcuje

A
B
C
D

A: vodu a kyslík

B: slnečné žiarenie a kyslík

C: kyslík

D: škodlivé látky, vodu, slnečné žiarenie

Úloha č. 23

Les produkuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: vodu

C: kyslík

D: škodlivé látky

Úloha č. 24

Z lesov sa získava

A
B
C
D

A: voda

B: vzduch

C: drevo

D: uhlie


Úloha č. 25

Z dreva sa vyrába

A
B
C
D

A: papier, sklo, plasty

B: železo, okná, papier

C: textil, oleje, papier

D: papier, nábytok, hračky

Úloha č. 26

O lesy sa starajú

A
B
C
D

A: lesníci, hasiči, zdravotníci

B: poľovníci, hasiči, vojaci

C: stolári a drevorubači

D: lesníci, poľovníci, drevorubači

Úloha č. 27

Holorub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie veľkej plochy lesa

B: mladý lesný porast

C: vyrúbanie chorých stromov

D: lesná škôlka


Úloha č. 28

Výrub je

A
B
C
D

A: vyrúbanie jednotlivých stromov

B: vyrúbanie všetkých stromov

C: vyrúbanie lesa

D: vyrúbanie listnatých stromov

Úloha č. 29

Vek stromov sa určuje podľa

A
B
C
D

A: zimných kruhov

B: letokruhov

C: letných kruhov

D: zimokruhov

Úloha č. 30

Najvyšší strom na svete je

A
B
C
D

A: baobab

B: sekvoja

C: smrek

D: tis