Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je denník?

A
B
C
D

A: je to zošit, kde si píšem, čo som zažil

B: epický žáner, vedie sa formou denných záznamov

C: epický žáner, píše sa každý deň

D: lyrický žáner, píše sa denne

Úloha č. 2 (variant 1)

Aké zážitky zachytáva denník?

A
B
C
D

A: z politického života

B: z osobného života

C: z kultúrneho života

D: zo spoločenského života

Úloha č. 3 (variant 1)

Stávajú sa denníky podkladom pre biografické diela?

A
B
C
D

A: nie

B: nikdy

C: určite nie

D: áno


Úloha č. 4 (variant 1)

Kde sa stal kráľom gróf M.August Beňovský?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Haiti

C: Anglicko

D: Madagaskar

Úloha č. 5 (variant 1)

Aká je literárna forma diela Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského?

A
B
C
D

A: epika

B: lyrika

C: próza

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa volal pes Beňovského, ktorý sa spomína v úryvku?

A
B
C
D

A: Kuznecov

B: Beňovský

C: Meder

D: Nestor


Úloha č. 7 (variant 1)

Aké jedlo pripravil M.A.Beňovský so svojimi druhmi, keď už nemali čo jesť?

A
B
C
D

A: ryby

B: bobrie kožušiny

C: vodu

D: veľrybí tuk

Úloha č. 8 (variant 1)

Aký žart urobil na 1. apríla kamarát A.Molla v diele Tajný denník 13 a polročného A.Molla?

A
B
C
D

A: nasypal svrbľavý prášok do topánok p.učiteľke

B: poslal žartovný odkaz po psovi

C: upozorňoval na špinavé sukne dievčatá

D: pomaľoval tabuľu

Úloha č. 9 (variant 1)

Najlepší kamarát A.Molla sa volal...

A
B
C
D

A: Michael

B: Nigel

C: Lucas

D: Bart


Úloha č. 10 (variant 1)

Prečo mama A. Molla nežije s nimi v jednej domácnosti?

A
B
C
D

A: pracuje v zahraničí

B: odišla za kariérou

C: zomrela

D: má novú známosť a žije s novým partnerom

Úloha č. 11 (variant 1)

Ako sa nazýva skupina slov, ktoré používajú Adrian a Georgia - necekla, kamoška, samoška...?

A
B
C
D

A: spisovné slová

B: nárečové slová

C: skrátené slová

D: slangové slová

Úloha č. 12 (variant 1)

Kto je autor diela Denníky Georgie Nicolsonovej?

A
B
C
D

A: Sue Towsendová

B: Louis Rennison

C: Samo Chalupka

D: Doreen Slaterová


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto pomáhal G.Nicolsonovej s výrobou masky?

A
B
C
D

A: nikto

B: otec

C: mama

D: kamarátka

Úloha č. 14 (variant 1)

V akom kostýme išla na párty hlavná hrdinka G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: plnená oliva

B: mačka

C: ježko

D: plnená paradajka

Úloha č. 15 (variant 1)

Ako cestovala na párty G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: v aute, otec ju zaviezol

B: objednala si taxík

C: pešo, lebo sa nezmestila do auta

D: taxíkom s kamarátkou


Úloha č. 16 (variant 1)

Prečo sa Georgia Nicolsonová zobudila s ochrnutou tvárou?

A
B
C
D

A: išla spať so žĺtkovou maskou na tvári

B: natrela si tvár nočným krémom

C: veľa plakala

D: dala si bielkovú masku na tvár večer

Úloha č. 17 (variant 1)

Vyber správnu možnosť doplnených písmen vo vete: Mnoh_ slovenčinár_ majú v diár_ poznačen_ Medzinárodn_ deň knižníc.

A
B
C
D

A: ý, i,i, í, ý

B: í, i, i, ý, ý,

C: i, i, y, ý, ý

D: ý, ý, i, í, i, í

Úloha č. 18 (variant 1)

"Otvorili nám svoje boľavé srdcia." - Ktoré dva umelecké prostriedky sa nachádzajú vo vete?

A
B
C
D

A: zdrobnenina, personifikácia

B: prirovnanie, epiteton

C: metafora, epiteton

D: metafora, personifikácia


Úloha č. 19 (variant 1)

V ponuke sú už legíns_, džíns_, teplák_ a športové bund_ na chladné dn_. Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: y, y, y, y, i

B: í, i, i, i, y

C: i, y, i, y, y

D: y, y, y, y, y

Úloha č. 20 (variant 1)

Postavy sllečna Elfová, Bert Baxter, Pandora, Nigel vystupujú v diele:

A
B
C
D

A: Denníky Georgie Nicolsonovej

B: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

C: Anna zo Zeleného domu

D: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je denník?

A
B
C
D

A: je to zošit, kde si píšem, čo som zažil

B: lyrický žáner, píše sa denne

C: epický žáner, vedie sa formou denných záznamov

D: epický žáner, píše sa každý deň

Úloha č. 2 (variant 2)

Aké zážitky zachytáva denník?

A
B
C
D

A: zo spoločenského života

B: z kultúrneho života

C: z osobného života

D: z politického života

Úloha č. 3 (variant 2)

Stávajú sa denníky podkladom pre biografické diela?

A
B
C
D

A: určite nie

B: áno

C: nikdy

D: nie


Úloha č. 4 (variant 2)

Kde sa stal kráľom gróf M.August Beňovský?

A
B
C
D

A: Madagaskar

B: Haiti

C: Anglicko

D: Francúzsko

Úloha č. 5 (variant 2)

Aká je literárna forma diela Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského?

A
B
C
D

A: poézia

B: próza

C: epika

D: lyrika

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa volal pes Beňovského, ktorý sa spomína v úryvku?

A
B
C
D

A: Kuznecov

B: Meder

C: Nestor

D: Beňovský


Úloha č. 7 (variant 2)

Aké jedlo pripravil M.A.Beňovský so svojimi druhmi, keď už nemali čo jesť?

A
B
C
D

A: ryby

B: bobrie kožušiny

C: vodu

D: veľrybí tuk

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký žart urobil na 1. apríla kamarát A.Molla v diele Tajný denník 13 a polročného A.Molla?

A
B
C
D

A: nasypal svrbľavý prášok do topánok p.učiteľke

B: pomaľoval tabuľu

C: poslal žartovný odkaz po psovi

D: upozorňoval na špinavé sukne dievčatá

Úloha č. 9 (variant 2)

Najlepší kamarát A.Molla sa volal...

A
B
C
D

A: Michael

B: Bart

C: Nigel

D: Lucas


Úloha č. 10 (variant 2)

Prečo mama A. Molla nežije s nimi v jednej domácnosti?

A
B
C
D

A: pracuje v zahraničí

B: zomrela

C: má novú známosť a žije s novým partnerom

D: odišla za kariérou

Úloha č. 11 (variant 2)

Ako sa nazýva skupina slov, ktoré používajú Adrian a Georgia - necekla, kamoška, samoška...?

A
B
C
D

A: spisovné slová

B: slangové slová

C: skrátené slová

D: nárečové slová

Úloha č. 12 (variant 2)

Kto je autor diela Denníky Georgie Nicolsonovej?

A
B
C
D

A: Sue Towsendová

B: Samo Chalupka

C: Louis Rennison

D: Doreen Slaterová


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto pomáhal G.Nicolsonovej s výrobou masky?

A
B
C
D

A: otec

B: kamarátka

C: mama

D: nikto

Úloha č. 14 (variant 2)

V akom kostýme išla na párty hlavná hrdinka G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: plnená oliva

B: mačka

C: plnená paradajka

D: ježko

Úloha č. 15 (variant 2)

Ako cestovala na párty G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: v aute, otec ju zaviezol

B: pešo, lebo sa nezmestila do auta

C: taxíkom s kamarátkou

D: objednala si taxík


Úloha č. 16 (variant 2)

Prečo sa Georgia Nicolsonová zobudila s ochrnutou tvárou?

A
B
C
D

A: dala si bielkovú masku na tvár večer

B: natrela si tvár nočným krémom

C: veľa plakala

D: išla spať so žĺtkovou maskou na tvári

Úloha č. 17 (variant 2)

Vyber správnu možnosť doplnených písmen vo vete: Mnoh_ slovenčinár_ majú v diár_ poznačen_ Medzinárodn_ deň knižníc.

A
B
C
D

A: i, i, y, ý, ý

B: ý, ý, i, í, i, í

C: í, i, i, ý, ý,

D: ý, i,i, í, ý

Úloha č. 18 (variant 2)

"Otvorili nám svoje boľavé srdcia." - Ktoré dva umelecké prostriedky sa nachádzajú vo vete?

A
B
C
D

A: metafora, epiteton

B: metafora, personifikácia

C: prirovnanie, epiteton

D: zdrobnenina, personifikácia


Úloha č. 19 (variant 2)

V ponuke sú už legíns_, džíns_, teplák_ a športové bund_ na chladné dn_. Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: í, i, i, i, y

B: i, y, i, y, y

C: y, y, y, y, y

D: y, y, y, y, i

Úloha č. 20 (variant 2)

Postavy sllečna Elfová, Bert Baxter, Pandora, Nigel vystupujú v diele:

A
B
C
D

A: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

B: Anna zo Zeleného domu

C: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla

D: Denníky Georgie Nicolsonovej