Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je denník?

A
B
C
D

A: lyrický žáner, píše sa denne

B: epický žáner, vedie sa formou denných záznamov

C: je to zošit, kde si píšem, čo som zažil

D: epický žáner, píše sa každý deň

Úloha č. 2 (variant 1)

Aké zážitky zachytáva denník?

A
B
C
D

A: z kultúrneho života

B: zo spoločenského života

C: z politického života

D: z osobného života

Úloha č. 3 (variant 1)

Stávajú sa denníky podkladom pre biografické diela?

A
B
C
D

A: nikdy

B: nie

C: áno

D: určite nie


Úloha č. 4 (variant 1)

Kde sa stal kráľom gróf M.August Beňovský?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Madagaskar

C: Francúzsko

D: Haiti

Úloha č. 5 (variant 1)

Aká je literárna forma diela Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského?

A
B
C
D

A: próza

B: poézia

C: epika

D: lyrika

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa volal pes Beňovského, ktorý sa spomína v úryvku?

A
B
C
D

A: Beňovský

B: Kuznecov

C: Meder

D: Nestor


Úloha č. 7 (variant 1)

Aké jedlo pripravil M.A.Beňovský so svojimi druhmi, keď už nemali čo jesť?

A
B
C
D

A: vodu

B: bobrie kožušiny

C: veľrybí tuk

D: ryby

Úloha č. 8 (variant 1)

Aký žart urobil na 1. apríla kamarát A.Molla v diele Tajný denník 13 a polročného A.Molla?

A
B
C
D

A: poslal žartovný odkaz po psovi

B: upozorňoval na špinavé sukne dievčatá

C: pomaľoval tabuľu

D: nasypal svrbľavý prášok do topánok p.učiteľke

Úloha č. 9 (variant 1)

Najlepší kamarát A.Molla sa volal...

A
B
C
D

A: Nigel

B: Bart

C: Michael

D: Lucas


Úloha č. 10 (variant 1)

Prečo mama A. Molla nežije s nimi v jednej domácnosti?

A
B
C
D

A: pracuje v zahraničí

B: zomrela

C: odišla za kariérou

D: má novú známosť a žije s novým partnerom

Úloha č. 11 (variant 1)

Ako sa nazýva skupina slov, ktoré používajú Adrian a Georgia - necekla, kamoška, samoška...?

A
B
C
D

A: spisovné slová

B: skrátené slová

C: slangové slová

D: nárečové slová

Úloha č. 12 (variant 1)

Kto je autor diela Denníky Georgie Nicolsonovej?

A
B
C
D

A: Samo Chalupka

B: Doreen Slaterová

C: Louis Rennison

D: Sue Towsendová


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto pomáhal G.Nicolsonovej s výrobou masky?

A
B
C
D

A: kamarátka

B: nikto

C: mama

D: otec

Úloha č. 14 (variant 1)

V akom kostýme išla na párty hlavná hrdinka G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: plnená paradajka

B: plnená oliva

C: mačka

D: ježko

Úloha č. 15 (variant 1)

Ako cestovala na párty G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: pešo, lebo sa nezmestila do auta

B: objednala si taxík

C: v aute, otec ju zaviezol

D: taxíkom s kamarátkou


Úloha č. 16 (variant 1)

Prečo sa Georgia Nicolsonová zobudila s ochrnutou tvárou?

A
B
C
D

A: dala si bielkovú masku na tvár večer

B: veľa plakala

C: natrela si tvár nočným krémom

D: išla spať so žĺtkovou maskou na tvári

Úloha č. 17 (variant 1)

Vyber správnu možnosť doplnených písmen vo vete: Mnoh_ slovenčinár_ majú v diár_ poznačen_ Medzinárodn_ deň knižníc.

A
B
C
D

A: i, i, y, ý, ý

B: ý, i,i, í, ý

C: ý, ý, i, í, i, í

D: í, i, i, ý, ý,

Úloha č. 18 (variant 1)

"Otvorili nám svoje boľavé srdcia." - Ktoré dva umelecké prostriedky sa nachádzajú vo vete?

A
B
C
D

A: metafora, epiteton

B: zdrobnenina, personifikácia

C: prirovnanie, epiteton

D: metafora, personifikácia


Úloha č. 19 (variant 1)

V ponuke sú už legíns_, džíns_, teplák_ a športové bund_ na chladné dn_. Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: y, y, y, y, i

B: i, y, i, y, y

C: í, i, i, i, y

D: y, y, y, y, y

Úloha č. 20 (variant 1)

Postavy sllečna Elfová, Bert Baxter, Pandora, Nigel vystupujú v diele:

A
B
C
D

A: Anna zo Zeleného domu

B: Denníky Georgie Nicolsonovej

C: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla

D: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je denník?

A
B
C
D

A: lyrický žáner, píše sa denne

B: je to zošit, kde si píšem, čo som zažil

C: epický žáner, vedie sa formou denných záznamov

D: epický žáner, píše sa každý deň

Úloha č. 2 (variant 2)

Aké zážitky zachytáva denník?

A
B
C
D

A: zo spoločenského života

B: z kultúrneho života

C: z politického života

D: z osobného života

Úloha č. 3 (variant 2)

Stávajú sa denníky podkladom pre biografické diela?

A
B
C
D

A: áno

B: nikdy

C: určite nie

D: nie


Úloha č. 4 (variant 2)

Kde sa stal kráľom gróf M.August Beňovský?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Francúzsko

C: Madagaskar

D: Haiti

Úloha č. 5 (variant 2)

Aká je literárna forma diela Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského?

A
B
C
D

A: próza

B: epika

C: poézia

D: lyrika

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa volal pes Beňovského, ktorý sa spomína v úryvku?

A
B
C
D

A: Meder

B: Beňovský

C: Nestor

D: Kuznecov


Úloha č. 7 (variant 2)

Aké jedlo pripravil M.A.Beňovský so svojimi druhmi, keď už nemali čo jesť?

A
B
C
D

A: bobrie kožušiny

B: veľrybí tuk

C: vodu

D: ryby

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký žart urobil na 1. apríla kamarát A.Molla v diele Tajný denník 13 a polročného A.Molla?

A
B
C
D

A: poslal žartovný odkaz po psovi

B: upozorňoval na špinavé sukne dievčatá

C: pomaľoval tabuľu

D: nasypal svrbľavý prášok do topánok p.učiteľke

Úloha č. 9 (variant 2)

Najlepší kamarát A.Molla sa volal...

A
B
C
D

A: Michael

B: Lucas

C: Nigel

D: Bart


Úloha č. 10 (variant 2)

Prečo mama A. Molla nežije s nimi v jednej domácnosti?

A
B
C
D

A: odišla za kariérou

B: má novú známosť a žije s novým partnerom

C: pracuje v zahraničí

D: zomrela

Úloha č. 11 (variant 2)

Ako sa nazýva skupina slov, ktoré používajú Adrian a Georgia - necekla, kamoška, samoška...?

A
B
C
D

A: skrátené slová

B: slangové slová

C: nárečové slová

D: spisovné slová

Úloha č. 12 (variant 2)

Kto je autor diela Denníky Georgie Nicolsonovej?

A
B
C
D

A: Louis Rennison

B: Doreen Slaterová

C: Sue Towsendová

D: Samo Chalupka


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto pomáhal G.Nicolsonovej s výrobou masky?

A
B
C
D

A: otec

B: kamarátka

C: mama

D: nikto

Úloha č. 14 (variant 2)

V akom kostýme išla na párty hlavná hrdinka G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: ježko

B: mačka

C: plnená paradajka

D: plnená oliva

Úloha č. 15 (variant 2)

Ako cestovala na párty G.Nicolsonová?

A
B
C
D

A: v aute, otec ju zaviezol

B: taxíkom s kamarátkou

C: pešo, lebo sa nezmestila do auta

D: objednala si taxík


Úloha č. 16 (variant 2)

Prečo sa Georgia Nicolsonová zobudila s ochrnutou tvárou?

A
B
C
D

A: dala si bielkovú masku na tvár večer

B: natrela si tvár nočným krémom

C: veľa plakala

D: išla spať so žĺtkovou maskou na tvári

Úloha č. 17 (variant 2)

Vyber správnu možnosť doplnených písmen vo vete: Mnoh_ slovenčinár_ majú v diár_ poznačen_ Medzinárodn_ deň knižníc.

A
B
C
D

A: i, i, y, ý, ý

B: ý, ý, i, í, i, í

C: í, i, i, ý, ý,

D: ý, i,i, í, ý

Úloha č. 18 (variant 2)

"Otvorili nám svoje boľavé srdcia." - Ktoré dva umelecké prostriedky sa nachádzajú vo vete?

A
B
C
D

A: metafora, epiteton

B: prirovnanie, epiteton

C: metafora, personifikácia

D: zdrobnenina, personifikácia


Úloha č. 19 (variant 2)

V ponuke sú už legíns_, džíns_, teplák_ a športové bund_ na chladné dn_. Vyber správnu možnosť.

A
B
C
D

A: i, y, i, y, y

B: í, i, i, i, y

C: y, y, y, y, y

D: y, y, y, y, i

Úloha č. 20 (variant 2)

Postavy sllečna Elfová, Bert Baxter, Pandora, Nigel vystupujú v diele:

A
B
C
D

A: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla

B: Denníky Georgie Nicolsonovej

C: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

D: Anna zo Zeleného domu