Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: speaker

B: desktop

C: monitor

D: keyboard

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: výstupné zariadenie

B: vstupné zariadenie

C: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

D: tlačítka na klavíri

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: nie, priečinky sa dávajú do súborov

B: len keď zadám heslo

C: áno

D: iba hacker to dokáže


Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: homework Kibi

B: KIBI,homeworks

C: "homework Kibi"

D: (Kibiho homework)

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: PALETKA

B: RANA

C: DNA

D: RNA a SKICÁR

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + X

B: Ctrl + C

C: Ctrl + F

D: Ctrl + V


Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Enter a Power button

B: len Shiftom

C: Space alebo Enter

D: Backspace a Delete

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie číslic.

B: Na písanie dĺžňov.

C: Na zamknutie vymazávania.

D: Na písanie veľkých písmen.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Google doc

B: Word

C: Word Art

D: Skicár


Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: wifi

B: symbol pre vloženie disku

C: usb symbol

D: pozor križovatka!

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: disketa

C: počítačová myš

D: klávesnica

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

B: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.

C: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.

D: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.


Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: adresa

B: rodné číslo

C: zavináč

D: telefónne číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: pravopisné chyby

B: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

C: predmet správy, pozdrav, text, podpis

D: adresa, predmet správy, príloha

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: iba rodičom

B: keď si to predplatím

C: nie

D: áno


Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: peniaze

B: zabudnutú domácu úlohu

C: objatie

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Zbaví počítač vírusu.

B: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

C: Na triedenie elektronickej pošty.

D: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

B: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

C: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

D: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.


Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Je zo škodlivého materiálu.

B: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

C: Nefunguje v každom počítači.

D: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v newtonoch

B: v bitoch

C: v bajtoch

D: vo voltoch