Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: keyboard

B: monitor

C: speaker

D: desktop

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

B: tlačítka na klavíri

C: vstupné zariadenie

D: výstupné zariadenie

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: len keď zadám heslo

B: nie, priečinky sa dávajú do súborov

C: iba hacker to dokáže

D: áno


Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: KIBI,homeworks

B: (Kibiho homework)

C: "homework Kibi"

D: homework Kibi

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: DNA

B: RNA a SKICÁR

C: PALETKA

D: RANA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + X

B: Ctrl + F

C: Ctrl + C

D: Ctrl + V


Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Space alebo Enter

B: Backspace a Delete

C: Enter a Power button

D: len Shiftom

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie dĺžňov.

B: Na zamknutie vymazávania.

C: Na písanie číslic.

D: Na písanie veľkých písmen.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Word Art

B: Skicár

C: Word

D: Google doc


Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: symbol pre vloženie disku

B: usb symbol

C: pozor križovatka!

D: wifi

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: klávesnica

B: počítačová myš

C: tlačiareň

D: disketa

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

B: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.

C: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

D: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.


Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: telefónne číslo

B: zavináč

C: adresa

D: rodné číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: predmet správy, pozdrav, text, podpis

B: pravopisné chyby

C: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

D: adresa, predmet správy, príloha

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: iba rodičom

B: keď si to predplatím

C: áno

D: nie


Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: zabudnutú domácu úlohu

B: objatie

C: peniaze

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

B: Zbaví počítač vírusu.

C: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

D: Na triedenie elektronickej pošty.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.

B: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

C: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

D: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.


Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

B: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

C: Je zo škodlivého materiálu.

D: Nefunguje v každom počítači.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v newtonoch

B: v bajtoch

C: v bitoch

D: vo voltoch