Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: monitor

B: speaker

C: keyboard

D: desktop

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: tlačítka na klavíri

B: vstupné zariadenie

C: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

D: výstupné zariadenie

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: len keď zadám heslo

B: iba hacker to dokáže

C: nie, priečinky sa dávajú do súborov

D: áno


Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: "homework Kibi"

B: KIBI,homeworks

C: (Kibiho homework)

D: homework Kibi

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: PALETKA

B: RNA a SKICÁR

C: DNA

D: RANA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Ctrl + F

C: Ctrl + C

D: Ctrl + X


Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Space alebo Enter

B: Enter a Power button

C: Backspace a Delete

D: len Shiftom

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie číslic.

B: Na písanie veľkých písmen.

C: Na písanie dĺžňov.

D: Na zamknutie vymazávania.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Word

B: Skicár

C: Google doc

D: Word Art


Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: symbol pre vloženie disku

B: wifi

C: usb symbol

D: pozor križovatka!

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: počítačová myš

C: klávesnica

D: disketa

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

B: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.

C: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

D: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.


Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: zavináč

B: rodné číslo

C: adresa

D: telefónne číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: pravopisné chyby

B: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

C: predmet správy, pozdrav, text, podpis

D: adresa, predmet správy, príloha

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: áno

B: keď si to predplatím

C: nie

D: iba rodičom


Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: objatie

B: zabudnutú domácu úlohu

C: peniaze

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Zbaví počítač vírusu.

B: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

C: Na triedenie elektronickej pošty.

D: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

B: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

C: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.

D: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.


Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Je zo škodlivého materiálu.

B: Nefunguje v každom počítači.

C: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

D: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v bitoch

B: v bajtoch

C: vo voltoch

D: v newtonoch