Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: desktop

B: keyboard

C: speaker

D: monitor

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

B: vstupné zariadenie

C: tlačítka na klavíri

D: výstupné zariadenie

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: áno

B: len keď zadám heslo

C: nie, priečinky sa dávajú do súborov

D: iba hacker to dokáže

Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: (Kibiho homework)

B: KIBI,homeworks

C: homework Kibi

D: "homework Kibi"

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: RANA

B: PALETKA

C: RNA a SKICÁR

D: DNA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Ctrl + X

C: Ctrl + C

D: Ctrl + F

Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: len Shiftom

B: Backspace a Delete

C: Space alebo Enter

D: Enter a Power button

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie číslic.

B: Na písanie veľkých písmen.

C: Na zamknutie vymazávania.

D: Na písanie dĺžňov.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Skicár

B: Word Art

C: Word

D: Google doc

Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: pozor križovatka!

B: usb symbol

C: symbol pre vloženie disku

D: wifi

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: disketa

C: počítačová myš

D: klávesnica

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

B: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

C: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.

D: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.

Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: zavináč

B: telefónne číslo

C: rodné číslo

D: adresa

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

B: pravopisné chyby

C: adresa, predmet správy, príloha

D: predmet správy, pozdrav, text, podpis

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: iba rodičom

B: keď si to predplatím

C: áno

D: nie

Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: zabudnutú domácu úlohu

B: peniaze

C: objatie

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

B: Zbaví počítač vírusu.

C: Na triedenie elektronickej pošty.

D: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

B: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.

C: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

D: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Nefunguje v každom počítači.

B: Je zo škodlivého materiálu.

C: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

D: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v newtonoch

B: vo voltoch

C: v bitoch

D: v bajtoch