Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: desktop

B: keyboard

C: monitor

D: speaker

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: vstupné zariadenie

B: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

C: tlačítka na klavíri

D: výstupné zariadenie

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: iba hacker to dokáže

B: nie, priečinky sa dávajú do súborov

C: áno

D: len keď zadám heslo


Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: KIBI,homeworks

B: homework Kibi

C: (Kibiho homework)

D: "homework Kibi"

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: DNA

B: RNA a SKICÁR

C: PALETKA

D: RANA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + F

B: Ctrl + X

C: Ctrl + C

D: Ctrl + V


Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Enter a Power button

B: Space alebo Enter

C: Backspace a Delete

D: len Shiftom

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie číslic.

B: Na písanie veľkých písmen.

C: Na zamknutie vymazávania.

D: Na písanie dĺžňov.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Google doc

B: Word Art

C: Skicár

D: Word


Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: symbol pre vloženie disku

B: pozor križovatka!

C: wifi

D: usb symbol

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: počítačová myš

B: klávesnica

C: tlačiareň

D: disketa

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.

B: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

C: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

D: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.


Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: adresa

B: telefónne číslo

C: zavináč

D: rodné číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: pravopisné chyby

B: adresa, predmet správy, príloha

C: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

D: predmet správy, pozdrav, text, podpis

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: áno

B: nie

C: keď si to predplatím

D: iba rodičom


Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: peniaze

B: objatie

C: zabudnutú domácu úlohu

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

B: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

C: Zbaví počítač vírusu.

D: Na triedenie elektronickej pošty.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

B: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

C: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

D: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.


Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Nefunguje v každom počítači.

B: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

C: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

D: Je zo škodlivého materiálu.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v bajtoch

B: v bitoch

C: vo voltoch

D: v newtonoch