Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa toho istého vzoru?

A
B
C
D

A: loď, pivnica, pec, sieť, reťaz

B: hodina, krajina, nehoda, hostina, bielizeň

C: krv, hus, os, plač, pláž

D: mama, dáma, hala, líška, babka

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú uvedené vzory v správnom poradí? - babička, čaša, krv, päsť, kytica, myš

A
B
C
D

A: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica , kosť

B: ulica, žena, kosť, kosť, žena, kosť

C: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica, dlaň

D: žena, ulica, dlaň, kosť, ulica, ulica

Úloha č. 3

V ktorej možnosti je podstatné meno ŽR, G množného čísla, vzor dlaň?

A
B
C
D

A: Bude nám ťažko bez služieb.

B: Bez lode na more ani nechoď!

C: Z postelí utekali k stene.

D: Na mori videli havarovať dve lode.


Úloha č. 4

Vyber NESPRÁVNE tvrdenie!

A
B
C
D

A: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále sg. príponu -ou.

B: Slovo pamäť sa vždy skloňuje podľa vzoru dlaň.

C: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále pl. vždy -i .

D: Podstatné mená ŽR majú príponu -y iba pri vzore žena.

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru ulica?

A
B
C
D

A: hráčka, futbalista, hokejista, vrana

B: lyžica, úloha, drevenica, hranica

C: hviezda, brána, slama, tma

D: pivnica, kytica, učebnica, zemeguľa

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru dlaň?

A
B
C
D

A: myš, pomoc, zmes, bolesť

B: báseň, pieseň, posteľ, loď

C: vina, zmija, papuľa, sestra

D: kolobežka, rieka, kapusta, Snehulienka


Úloha č. 7

Podľa vzorov: žena, ulica, dlaň, kosť sa skloňujú v tomto poradí slová v možnosti:

A
B
C
D

A: vrany, so Zdenkou, z básní, s mamkou

B: planétami, v požičovni, so skriňou, zo záhrady

C: počas jari, cez zimu, v skrini, bez obuvi

D: spievanky, kytice, bez vodární, husami

Úloha č. 8

Koľko chýb je vo vete: Do školi chodím z radosťov.

A
B
C
D

A: jedna

B: tri

C: dve

D: štyri

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

A
B
C
D

A: riasy, slzami, višňamy, myši

B: so starkou, bez masti, na tváry, za skriňov

C: kvetiny, o jamkách, v básni, za skriňou

D: šálky, vázami, s poradou, bez piesni


Úloha č. 10

Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru ŽENA a je v A sg.?

A
B
C
D

A: fľašku

B: fľašu

C: malina

D: višňu