Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa toho istého vzoru?

A
B
C
D

A: loď, pivnica, pec, sieť, reťaz

B: mama, dáma, hala, líška, babka

C: hodina, krajina, nehoda, hostina, bielizeň

D: krv, hus, os, plač, pláž

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú uvedené vzory v správnom poradí? - babička, čaša, krv, päsť, kytica, myš

A
B
C
D

A: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica , kosť

B: ulica, žena, kosť, kosť, žena, kosť

C: žena, ulica, dlaň, kosť, ulica, ulica

D: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica, dlaň

Úloha č. 3

V ktorej možnosti je podstatné meno ŽR, G množného čísla, vzor dlaň?

A
B
C
D

A: Bez lode na more ani nechoď!

B: Na mori videli havarovať dve lode.

C: Z postelí utekali k stene.

D: Bude nám ťažko bez služieb.


Úloha č. 4

Vyber NESPRÁVNE tvrdenie!

A
B
C
D

A: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále sg. príponu -ou.

B: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále pl. vždy -i .

C: Slovo pamäť sa vždy skloňuje podľa vzoru dlaň.

D: Podstatné mená ŽR majú príponu -y iba pri vzore žena.

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru ulica?

A
B
C
D

A: pivnica, kytica, učebnica, zemeguľa

B: hviezda, brána, slama, tma

C: lyžica, úloha, drevenica, hranica

D: hráčka, futbalista, hokejista, vrana

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru dlaň?

A
B
C
D

A: kolobežka, rieka, kapusta, Snehulienka

B: báseň, pieseň, posteľ, loď

C: myš, pomoc, zmes, bolesť

D: vina, zmija, papuľa, sestra


Úloha č. 7

Podľa vzorov: žena, ulica, dlaň, kosť sa skloňujú v tomto poradí slová v možnosti:

A
B
C
D

A: spievanky, kytice, bez vodární, husami

B: planétami, v požičovni, so skriňou, zo záhrady

C: vrany, so Zdenkou, z básní, s mamkou

D: počas jari, cez zimu, v skrini, bez obuvi

Úloha č. 8

Koľko chýb je vo vete: Do školi chodím z radosťov.

A
B
C
D

A: dve

B: štyri

C: tri

D: jedna

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

A
B
C
D

A: šálky, vázami, s poradou, bez piesni

B: riasy, slzami, višňamy, myši

C: so starkou, bez masti, na tváry, za skriňov

D: kvetiny, o jamkách, v básni, za skriňou


Úloha č. 10

Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru ŽENA a je v A sg.?

A
B
C
D

A: fľašku

B: višňu

C: fľašu

D: malina