Úloha č. 1

Urč rozdiel čísel 7 a -2

A
B
C
D

A: -5

B: 5

C: 9

D: -9

Úloha č. 2

Urč súčet čísel -13 a -18

A
B
C
D

A: 31

B: 32

C: - 5

D: - 31

Úloha č. 3

Teplota večer bola 3,8 °C. Do rána klesla o 9,5 °C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: - 5,7 °C

B: - 6,7 °C

C: - 13,3 °C

D: - 6,3 °C


Úloha č. 4

Kde je správne matematicky zapísaná veta (aj s výsledkom): rozdiel čísel 16 a (-5) je ...

A
B
C
D

A: 16 - (+5) = 11

B: 16 - (-5) = - 21

C: 16 + (-5) = 11

D: 16 - (-5) = 21

Úloha č. 5

V ktorom prípade sú správne odstránené zátvorky a vypočítaný výsledok? - 8 + (-4) - (-9) =

A
B
C
D

A: - 8 - 4 + 9 = - 3

B: 8 - 4 + 9 = - 3

C: - 8 + 4 + 9 = 5

D: - 8 - 4 - 9 = - 21

Úloha č. 6

12 + (- 11) - ( - 8 ) + ( - 15) =

A
B
C
D

A: - 6

B: 16

C: 13

D: - 22


Úloha č. 7

V ktorom prípade sú správne odstránené zátvorky a vypočítaný výsledok? 18 - (-4) + (-39) =

A
B
C
D

A: 18 - 4 - 39 = - 17

B: 18 - 4 - 39 = - 25

C: 18 + 4 - 39 = - 27

D: 18 + 4 - 39 = - 17

Úloha č. 8

Nájdi nesprávne vyriešený príklad!

A
B
C
D

A: - 13 + (- 9) - (-3) = - 13 - 9 + 3 = - 19

B: - 10 - (- 9) - (+ 6) = - 10 + 9 - 6 = - 7

C: 8 - (- 4) + ( + 9) = 8 + 4 + 9 = 21

D: - 6 + (- 9) - (- 13) = - 6 - 9 - 13 = - 28

Úloha č. 9

Teplota večer bola - 2,8 °C. Ráno bola - 9,3 °C. Urč teplotný rozdiel. Kde je správny výpočet?

A
B
C
D

A: - 2,8 - (- 9,3) = - 2,8 - 9,3 = - 12,1

B: - 9,3 - 2,8 = - 12,1

C: - 2,8 - (- 9,3) = 2,8 + 9,3 = 12,1

D: - 2,8 - (- 9,3) = - 2,8 + 9,3 = 6,5


Úloha č. 10

Vypočítaj: - 17 + ( -14) - ( + 13) - ( -12) =

A
B
C
D

A: 28

B: -32

C: -22

D: -6