Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: magnetická

B: malá

C: gravitačná

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: pravítko

C: silomer

D: tlakomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: vodu

B: pohárik

C: prostredie

D: more


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: tmu a večer

C: teplo a svetlo

D: teplo a zimu

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: planéta

B: hviezda

C: družica

D: kamarátka

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: energetika

B: látka

C: kvapalina

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: prirodzená družina Zeme

C: umelá družica Zeme

D: guľatý útvar Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá C, cúva D

B: nov, spln, ráno, večer

C: nov, spln, doobeda, poobede

D: nov, spln, dorastá D, cúva C

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Armstrong

B: pes Laika

C: Mail Armstrong

D: Neil Sumstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: veľká

B: gravitačná

C: magnetologická

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, koleso, kladka

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: páka, kladka, fúrik

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrárňach

B: v žiarovke

C: v elektrických rozvodoch

D: v zásuvkách


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

B: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

C: na teplo, zimu, chladno, svetlo

D: na teplo, svetlo, hluk, muziku