Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetická

C: malá

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silomer

B: tlakomer

C: silový meter

D: pravítko

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: prostredie

B: pohárik

C: more

D: vodu

Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a zimu

B: svetlo a chládok

C: tmu a večer

D: teplo a svetlo

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: hviezda

B: kamarátka

C: planéta

D: družica

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: energia

C: energetika

D: látka

Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: prirodzená družina Zeme

C: guľatý útvar Zeme

D: umelá družica Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, ráno, večer

B: nov, spln, doobeda, poobede

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, dorastá D, cúva C

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Armstrong

B: pes Laika

C: Neil Sumstrong

D: Mail Armstrong

Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: magnetologická

C: gravitačná

D: veľká

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: naklonená rovina, výťah, fúrik

B: páka, kladka, fúrik

C: páka, naklonená rovina, kladka

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrárňach

B: v žiarovke

C: v elektrických rozvodoch

D: v zásuvkách

Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

B: na teplo, svetlo, hluk, muziku

C: na teplo, zimu, chladno, svetlo

D: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie