Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: silná

B: gravitačná

C: magnetická

D: malá

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: tlakomer

C: silomer

D: pravítko

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: more

B: vodu

C: pohárik

D: prostredie


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a svetlo

B: teplo a zimu

C: tmu a večer

D: svetlo a chládok

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: družica

B: kamarátka

C: planéta

D: hviezda

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: látka

B: kvapalina

C: energetika

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: umelá družica Zeme

C: prirodzená družina Zeme

D: guľatý útvar Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá D, cúva C

B: nov, spln, doobeda, poobede

C: nov, spln, ráno, večer

D: nov, spln, dorastá C, cúva D

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Armstrong

B: Mail Armstrong

C: Neil Sumstrong

D: pes Laika


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: veľká

B: magnetologická

C: gravitačná

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, koleso, kladka

B: naklonená rovina, výťah, fúrik

C: páka, naklonená rovina, kladka

D: páka, kladka, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v zásuvkách

B: v elektrických rozvodoch

C: v žiarovke

D: v elektrárňach


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

C: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

D: na teplo, svetlo, hluk, muziku