Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: malá

B: silná

C: magnetická

D: gravitačná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: pravítko

B: tlakomer

C: silomer

D: silový meter

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: vodu

B: more

C: pohárik

D: prostredie


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: tmu a večer

B: teplo a svetlo

C: svetlo a chládok

D: teplo a zimu

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: družica

B: planéta

C: hviezda

D: kamarátka

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: energia

C: energetika

D: látka


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: guľatý útvar Zeme

B: planéta

C: prirodzená družina Zeme

D: umelá družica Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, dorastá C, cúva D

C: nov, spln, dorastá D, cúva C

D: nov, spln, ráno, večer

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Armstrong

B: Mail Armstrong

C: Neil Sumstrong

D: pes Laika


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: veľká

B: gravitačná

C: magnetologická

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, koleso, kladka

B: páka, kladka, fúrik

C: páka, naklonená rovina, kladka

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v zásuvkách

B: v elektrárňach

C: v elektrických rozvodoch

D: v žiarovke


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na teplo, svetlo, hluk, muziku

C: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

D: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie