Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: malá

B: magnetická

C: gravitačná

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silomer

B: silový meter

C: tlakomer

D: pravítko

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: pohárik

B: prostredie

C: more

D: vodu


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: teplo a zimu

C: teplo a svetlo

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: hviezda

B: planéta

C: kamarátka

D: družica

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: energia

B: látka

C: energetika

D: kvapalina


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: guľatý útvar Zeme

B: planéta

C: umelá družica Zeme

D: prirodzená družina Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, dorastá D, cúva C

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, ráno, večer

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Neil Armstrong

C: Neil Sumstrong

D: Mail Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetologická

C: veľká

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, naklonená rovina, kladka

B: páka, koleso, kladka

C: páka, kladka, fúrik

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v žiarovke

B: v zásuvkách

C: v elektrárňach

D: v elektrických rozvodoch


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, svetlo, hluk, muziku

B: na teplo, zimu, chladno, svetlo

C: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

D: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie