Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: magnetická

B: silná

C: malá

D: gravitačná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: tlakomer

C: pravítko

D: silomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: prostredie

B: pohárik

C: more

D: vodu

Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: teplo a svetlo

C: tmu a večer

D: teplo a zimu

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: planéta

B: kamarátka

C: družica

D: hviezda

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: látka

B: energia

C: energetika

D: kvapalina

Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: umelá družica Zeme

B: guľatý útvar Zeme

C: prirodzená družina Zeme

D: planéta

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, dorastá D, cúva C

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, ráno, večer

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Sumstrong

B: pes Laika

C: Mail Armstrong

D: Neil Armstrong

Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetologická

C: veľká

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, koleso, kladka

B: páka, kladka, fúrik

C: páka, naklonená rovina, kladka

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrických rozvodoch

B: v zásuvkách

C: v elektrárňach

D: v žiarovke

Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

B: na teplo, zimu, chladno, svetlo

C: na teplo, svetlo, hluk, muziku

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk