Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: malá

B: gravitačná

C: magnetická

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silomer

B: tlakomer

C: pravítko

D: silový meter

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: vodu

B: prostredie

C: more

D: pohárik


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a zimu

B: teplo a svetlo

C: svetlo a chládok

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: hviezda

B: kamarátka

C: planéta

D: družica

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: látka

B: energetika

C: kvapalina

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: umelá družica Zeme

B: prirodzená družina Zeme

C: planéta

D: guľatý útvar Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, ráno, večer

B: nov, spln, doobeda, poobede

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, dorastá D, cúva C

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Neil Armstrong

C: Neil Sumstrong

D: Mail Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: veľká

C: magnetologická

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, koleso, kladka

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: naklonená rovina, výťah, fúrik

D: páka, kladka, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v žiarovke

B: v elektrických rozvodoch

C: v zásuvkách

D: v elektrárňach


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na teplo, svetlo, hluk, muziku

C: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

D: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie