Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetická

C: malá

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silomer

B: silový meter

C: pravítko

D: tlakomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: prostredie

B: more

C: pohárik

D: vodu


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: teplo a svetlo

C: teplo a zimu

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: planéta

B: kamarátka

C: hviezda

D: družica

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: látka

C: energia

D: energetika


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: guľatý útvar Zeme

C: prirodzená družina Zeme

D: umelá družica Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá D, cúva C

B: nov, spln, ráno, večer

C: nov, spln, doobeda, poobede

D: nov, spln, dorastá C, cúva D

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Mail Armstrong

B: Neil Armstrong

C: pes Laika

D: Neil Sumstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: magnetologická

C: veľká

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, kladka, fúrik

B: páka, koleso, kladka

C: naklonená rovina, výťah, fúrik

D: páka, naklonená rovina, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v zásuvkách

B: v elektrárňach

C: v žiarovke

D: v elektrických rozvodoch


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, svetlo, hluk, muziku

B: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

C: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

D: na teplo, zimu, chladno, svetlo