Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: malá

C: magnetická

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: silomer

C: tlakomer

D: pravítko

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: more

B: pohárik

C: vodu

D: prostredie


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a svetlo

B: tmu a večer

C: teplo a zimu

D: svetlo a chládok

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: družica

B: kamarátka

C: hviezda

D: planéta

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: látka

C: energetika

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: prirodzená družina Zeme

B: guľatý útvar Zeme

C: planéta

D: umelá družica Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, dorastá D, cúva C

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, ráno, večer

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Sumstrong

B: Mail Armstrong

C: pes Laika

D: Neil Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: magnetologická

C: veľká

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, naklonená rovina, kladka

B: páka, koleso, kladka

C: naklonená rovina, výťah, fúrik

D: páka, kladka, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrických rozvodoch

B: v žiarovke

C: v zásuvkách

D: v elektrárňach


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

B: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

C: na teplo, zimu, chladno, svetlo

D: na teplo, svetlo, hluk, muziku