Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: silná

B: gravitačná

C: malá

D: magnetická

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: tlakomer

C: pravítko

D: silomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: vodu

B: prostredie

C: more

D: pohárik


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a zimu

B: svetlo a chládok

C: teplo a svetlo

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: hviezda

B: planéta

C: kamarátka

D: družica

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: energia

B: energetika

C: látka

D: kvapalina


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: guľatý útvar Zeme

B: umelá družica Zeme

C: planéta

D: prirodzená družina Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá D, cúva C

B: nov, spln, ráno, večer

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, doobeda, poobede

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Mail Armstrong

C: Neil Sumstrong

D: Neil Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: magnetologická

C: veľká

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, naklonená rovina, kladka

B: naklonená rovina, výťah, fúrik

C: páka, kladka, fúrik

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v zásuvkách

B: v elektrických rozvodoch

C: v elektrárňach

D: v žiarovke


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

B: na teplo, zimu, chladno, svetlo

C: na teplo, svetlo, hluk, muziku

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk