Úloha č. 1

Pre pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C platí vzťah :

A
B
C
D

A: c2 = a2 + b2, kde a je prepona a strany b,c sú odvesny.

B: c2 = a2 - b2, kde c je prepona a strany a,b sú odvesny.

C: c2 - a2 = b2, kde strany a,b sú prepony a c je odvesna.

D: a2 + b2 = c2, kde c je prepona a strany a,b sú odvesny.

Úloha č. 2

V trojuholníku STU s pravým uhlom pri vrchole U sa dá vzťah pre Pytagorovu vetu zapísať ako:

A
B
C
D

A: |SU|2 = |TU|2 + |ST|2

B: |ST|2 = |SU|2 - |TU|2

C: |ST|2 = |SU|2 + |UT|2

D: |SU|2 = |TU|2 - |ST|2

Úloha č. 3

Zisti, či ∆ DEF so stranami 9 cm; 50 mm; 0,07 m je pravouhlý.

A
B
C
D

A: ÁNO

B: NIE

C:

D:


Úloha č. 4

Prepona pravouhlého trojuholníka je 25 m, odvesna je 15 m. Vypočítaj jeho druhú odvesnu.

A
B
C
D

A: 625 m

B: 400 m

C: 20 m

D: 10 m

Úloha č. 5

Vypočítaj obsah rovnoramenného trojuholníka so základňou 10 cm a ramenom dlhým 12 cm.

A
B
C
D

A: 32,5 m2

B: 130 cm2

C: 34 m2

D: 54,5 cm2

Úloha č. 6

Tyč dĺžky 7,6 m je opretá o múr. Jej spodný koniec sa opiera o zem vo vodorovnej vzdialenosti 2,2 m od múru. Do akej výšky na múre siaha horný koniec tyče?

A
B
C
D

A: 9,8 m

B: 7,3 m

C: 52,9 m

D: 5,4 m


Úloha č. 7

Pozemok má tvar rovnoramenného lichobežníka s výškou 9 m , základne sú dlhé a=23 m a c=15 m. Koľko celých metrov pletiva treba kúpiť na oplotenie parku?

A
B
C
D

A: 48 m

B: 46 m

C: 58 m

D: 57 m