Úloha č. 1

1. Text "Stratený robot" je:

A
B
C
D

A: detektívka s prvkami sci-fi

B: novela s prvkami sci-fi

C: sci-fi román

D: sci-fi poviedka s prvkami detektívnej literatúry

Úloha č. 2

2. V texte je tento typ rozprávača :

A
B
C
D

A: rozprávač ako postava

B:

C: autorský, patrí do zobrazenej skutočnosti

D: autorský, nepatrí do zobrazovanej skutočnosti

Úloha č. 3

3. Dej je založený na :

A
B
C
D

A: na plynutí času

B: na priestore

C: dianí, na príbehu

D: na charakteroch postáv


Úloha č. 4

4. Vyšetrovateľom prípadu strateného robota je :

A
B
C
D

A:

B: doktor Bogert, riaditeľ Americkej korporácie pre roboty

C: fyzik Gerald Black

D: A  psychologička Susan Calvinová

Úloha č. 5

5. Označ príčinu zmiznutia robota Nestora 10!

A
B
C
D

A: Bol iný, preto mal byť zlikvidovaný.

B: Fyzik Black mu nechtiac vydal príkaz, aby zmizol...

C: Bál sa o svoj život.

D: Skryl ho mechanik, ktorý ho zdokonalil.

Úloha č. 6

Urč postavu Bogerta

A
B
C
D

A: nadradený, povýšený, chladný

B: zmierlivý, hľadajúci kompromis, spravodlivý, čestný

C: fyzik, ktorý svojou neskúsenosťou vyprovokoval situáciu...

D: psychológ, rázny, energický


Úloha č. 7

7. Prečítaj si nasledovnú ukážku: "Ťažko sa počítalo, koľko detí vlastne spoločníci vypustili z Astériovho labyrintu. Drobci sa totiž stále hmýrili. Charles odhadoval, že ich je od sto do dvesto. Väčšinu tvorili Stratení chlapci, takže sa radostne vítali a objímali s Laurou Lep a s Aven. Zvyšok detí, asi tak tri desiatky, pochádzal z rozličných ostrovov Súostrovia snov. Bert, John a Charles si povedali, že Asterios je neškodný, no príbehy o Kirké31 sú pravdivé, a nik z nich sa s čarodejnicou netúžil stretnúť. Rozhodne nie so stovkami detí za chrbtom." Ide o:

A
B
C
D

A: epický text

B: lyrický text

C: dramatický text

D: lyricko-epický text

Úloha č. 8

8. Príbeh je:

A
B
C
D

A: reálny

B: fantastický

C:

D: