Úloha č. 1

CH.J. Thomsen

A
B
C
D

A: objavil najstaršieho australopitheca

B: je zakladateľ evolučnej teórie

C: je zakladateľ archeológie

D: rozdelil pravek na dobu kamennú, medenú, bronzovú a železnú

Úloha č. 2

Vyber správne definície pre A ) EVOLÚCIU B) ANTROPOGENÉZU

A
B
C
D

A: A) vývoj života na Zemi B) vývoj neandertálcov

B: A) vývoj života na Zemi B) vývoj človeka

C: A) vývoj rastlín B) vývoj živočíchov

D: A) vývoj človeka B) vývoj života na Zemi

Úloha č. 3

Dobu kamennú delíme na

A
B
C
D

A: paeolit, meozit, nelit

B: pravek, strarovek, stredovek

C: nelit, meozit, paeolit

D: paleolit, mezolit, neolit


Úloha č. 4

Lucy z Hadaru bola

A
B
C
D

A: zakladateľka dejepisu

B: australopithecus

C: homo habilis

D: neandertálec

Úloha č. 5

Vyhynutie veľkých zvierat na konci paleolitu bolo spôsobené

A
B
C
D

A: šírením chorôb

B: tým, že sa im na Zemi nepáčilo

C: tým, že ľudia ich zdomácnili

D: zmenou podnebia

Úloha č. 6

Prechod od lovu a zberu k chovu domácich zvierat a pestovaniu kultúrnych rastlín a usadlému spôsobu života ľudí nazývame

A
B
C
D

A: mezolitická rezolúcia

B: neolitická rezolúcia

C: neolitická revolúcia

D: mezolitická revolúcia


Úloha č. 7

Územie riek Eufrat a Tigris a povodie Nílu, ktoré predstavovalo centrum vzniku nových civilízacií nazývame

A
B
C
D

A: Mezopotámia

B: Európa

C: Úrodný polmesiac

D: Úrodný meiac

Úloha č. 8

Drevená ochrana okolia obydlí, ktorou ľudia chránili svoje majetky na konci mladšej doby kamennej sa nazýva

A
B
C
D

A: palisáda

B: keramika

C: opevnenie

D: plot

Úloha č. 9

V neolitickej spoločnosti ľudia uctievali

A
B
C
D

A: Veľkú matku a Slnko

B: venuše

C: dobytok a hydinu

D: Veľkú matku a Mesiac


Úloha č. 10

Na obrázku je znázornená

A
B
C
D

A: Venuša z Nitrianskeho hrádku

B: Moravianska venuša

C: Veľká bohyňa

D: Veľká matka