Úloha č. 1

Ako sa volali dvaja najdôležitejší predstavitelia komunistickej diktatúry v Rusku v medzivojnovom období?

A
B
C
D

A: Bucharin, Stalin

B: Lenin, Stalin

C: Trocki, Lenin

D: Stalin, Trocki

Úloha č. 2

V ktorej krajine vzniklo pomenovanie fašizmus?

A
B
C
D

A: Nemecko

B: Maďarsko

C: Taliansko

D: Francúzsko

Úloha č. 3

Ktorý nový štát nevznikol po 1. svetovej vojne?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Estónsko

C: Československo

D: Litva


Úloha č. 4

V ktorom roku sa stal Hitler v Nemecku kancelárom?

A
B
C
D

A: 1933

B: 1918

C: 1930

D: 1935

Úloha č. 5

Ako sa nazýval pracovný tábor zriadený v Rusku počas komunizmu?

A
B
C
D

A: Koncentračný tábor

B: Fasces

C: Kolektivizácia

D: Gulag