Úloha č. 1

V ktorej možnosti sa slová skloňujú podľa vzorov: 1. dub, 2. chlap, 3. stroj, 4. hrdina

A
B
C
D

A: kniha, učiteľ, palec, huslista

B: topoľ, chlapec, kľúč, traktorista

C: tulipán, žiak, peľ, knieža

D: strom, školník, štetec, kolega

Úloha č. 2

Ktorá možnosť je pravdivým tvrdením, čo sa skloňuje podľa vzoru dub

A
B
C
D

A: podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

B: neživ. podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

C: neživ. p. m. MR zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku

D: neživ. podst. mená MR zakončené na ľubovoľnú spoluhlásku

Úloha č. 3

"Princ Bajaja bojoval na hrade." Ani jedno z podstatných mien vo vete sa neskloňuje podľa vzoru:

A
B
C
D

A: chlap

B: hrdina

C: dub

D: stroj


Úloha č. 4

V ktorej možnosti sa neskloňujú všetky podstatné mená podľa rovnakého vzoru?

A
B
C
D

A: pri ujovi, s Maťom, o lekárovi, priatelia

B: traktorista, s futbalistom, flautisti, klaviristovi

C: v lavici, s udicou, o ponožke, so Soňou

D: mrkvy, na rukách, s Martinou, o soche

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza pravopisná chyba

A
B
C
D

A: o opravárovi, s hríbmi, nové domy

B: so spolužiakmi, chlapi, žirafy

C: staré motori, o Petrovi, s kamarátmi

D: drevené stoly, kapustné hlavy, s konármi

Úloha č. 6

Doplň správne prípony: dobrí kuchár_, tuhé mraz_, v susednom chotár_, zimné kabát_, ležať na zemi_

A
B
C
D

A: i, y, i, y, i

B: y, y, y, y, i

C: i, y, y, y, i

D: y, y, i, y, i


Úloha č. 7

V ktorej z možností sa podstatné mená skloňujú v danom poradí podľa týchto vzorov: kosť, dievča, ulica, žena, hrdina

A
B
C
D

A: bez rečí, mača, do skrine, žirafy, knieža

B: pieseň, húsa, udica, stuha, ujo

C: na osi, jahňatá, Soňa, bez chýb, s dozorcom

D: bez husi, deva, s hadicami, netere, darcom

Úloha č. 8

Podstatné meno vo vete "Pec nám spadla." má nasledujúce kategórie:

A
B
C
D

A: ženský rod, sg., N, dlaň

B: ženský rod, sg., A, kosť

C: ženský rod, sg., N, kosť

D: ženský rod, sg. A, dlaň

Úloha č. 9

Doplň správne prípony: uložiť do pamät_ počítača, vypadlo mi to z pamät_, drží ma ako na reťaz_, nachádzame sa v step_

A
B
C
D

A: e, i, i, e

B: e, i, i, i

C: i, e, i, i

D: i, e, i, e


Úloha č. 10

Koľko podstatných mien ženského rodu sa nachádza v nasledujúcich vetách: Postavou drobné žieňa, na tvári vždy vľúdny úsmev. Vedela upiecť ten najlepší koláč s jahodami.

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 5

Úloha č. 11

V ktorej možnosti je podstatné meno v G sg?

A
B
C
D

A: z náhodného stretnutia

B: v parku

C: nad stromami

D: videl som lietajúceho draka

Úloha č. 12

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa neskloňujú podľa rovnakého vzoru?

A
B
C
D

A: kamarát, dedko, Vilo

B: na námestí, stretnutia, väzňa

C: stromami, v parku, záujmu

D: radosť, veľkosťou, farebnosťou


Úloha č. 13

Prečo je v slove "z koruny" y?

A
B
C
D

A: po n sa vždy píše Y

B: podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru žena

C: podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru dub

D: je to vybrané slovo

Úloha č. 14

Jedno podstatné meno sa od ostatných líši jednou gramatickou kategóriou, Ktoré?

A
B
C
D

A: v lete

B: o jeseni

C: o jari

D: na zime

Úloha č. 15

V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená napísané správne?

A
B
C
D

A: mrkvy a kaleráby, lipy a brezy, husy a kravy

B: zo školy do kina, pod papierovov hviezdou, tri výkresy

C: mojim kamarátkám, tvojim rodičom, našich srdiec

D: idem do Bratislavy, z Nitry do Spišskej Novej Vsi


Úloha č. 16

V ktorej vete je podstatné meno stredného rodu, množného čísla, v G, vzor mesto?

A
B
C
D

A: V celozrnnom rožku je veľa zŕn.

B: Z divadla sme išli rovno domov.

C: Dnes všetci nosia na tvárach rúška.

D: Nevzdali sme sa našich úloh.

Úloha č. 17

V ktorej vete sú podstatné mená, ktoré sa všetky skloňujú podľa vzoru žena?

A
B
C
D

A: Aká matka, taká Katka.

B: Dostal sa z blata do kaluže.

C: Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.

D: Bez práce nie sú koláče.

Úloha č. 18

V ktorých podstatných menách neplatí pravidlo o rytmickom krátení?

A
B
C
D

A: lietanie, vysvedčenie, plávanie

B: skálie, prútie, ústie

C: nábrežie, bezvetrie, perie

D: kázanie, prítmie, mávanie


Úloha č. 19

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa rovnakého vzoru.

A
B
C
D

A: pole, kroje, more

B: ujo, muž, knieža

C: za mestom, za mostom, s cestom

D: chlapča, dievča, levíča

Úloha č. 20

Doplň správne prípony: Dva večer_ po večer_ sedíme v teplom svetr_. Uhynuli už posledné zver_. Prečo na zemskej os_ nesedia žiadne os_?

A
B
C
D

A: i, i, y, y, i, i

B: y, i, i, y, i, y

C: i, y, y, i, y, y

D: y, i, i, i, y , i