Úloha č. 1

V ktorej možnosti sa slová skloňujú podľa vzorov: 1. dub, 2. chlap, 3. stroj, 4. hrdina

A
B
C
D

A: kniha, učiteľ, palec, huslista

B: topoľ, chlapec, kľúč, traktorista

C: strom, školník, štetec, kolega

D: tulipán, žiak, peľ, knieža

Úloha č. 2

Ktorá možnosť je pravdivým tvrdením, čo sa skloňuje podľa vzoru dub

A
B
C
D

A: neživ. podst. mená MR zakončené na ľubovoľnú spoluhlásku

B: podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

C: neživ. p. m. MR zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku

D: neživ. podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

Úloha č. 3

"Princ Bajaja bojoval na hrade." Ani jedno z podstatných mien vo vete sa neskloňuje podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: chlap

C: hrdina

D: stroj


Úloha č. 4

V ktorej možnosti sa neskloňujú všetky podstatné mená podľa rovnakého vzoru?

A
B
C
D

A: pri ujovi, s Maťom, o lekárovi, priatelia

B: mrkvy, na rukách, s Martinou, o soche

C: v lavici, s udicou, o ponožke, so Soňou

D: traktorista, s futbalistom, flautisti, klaviristovi

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza pravopisná chyba

A
B
C
D

A: so spolužiakmi, chlapi, žirafy

B: o opravárovi, s hríbmi, nové domy

C: drevené stoly, kapustné hlavy, s konármi

D: staré motori, o Petrovi, s kamarátmi

Úloha č. 6

Doplň správne prípony: dobrí kuchár_, tuhé mraz_, v susednom chotár_, zimné kabát_, ležať na zemi_

A
B
C
D

A: y, y, y, y, i

B: i, y, y, y, i

C: y, y, i, y, i

D: i, y, i, y, i


Úloha č. 7

V ktorej z možností sa podstatné mená skloňujú v danom poradí podľa týchto vzorov: kosť, dievča, ulica, žena, hrdina

A
B
C
D

A: bez husi, deva, s hadicami, netere, darcom

B: bez rečí, mača, do skrine, žirafy, knieža

C: pieseň, húsa, udica, stuha, ujo

D: na osi, jahňatá, Soňa, bez chýb, s dozorcom

Úloha č. 8

Podstatné meno vo vete "Pec nám spadla." má nasledujúce kategórie:

A
B
C
D

A: ženský rod, sg., N, dlaň

B: ženský rod, sg. A, dlaň

C: ženský rod, sg., N, kosť

D: ženský rod, sg., A, kosť

Úloha č. 9

Doplň správne prípony: uložiť do pamät_ počítača, vypadlo mi to z pamät_, drží ma ako na reťaz_, nachádzame sa v step_

A
B
C
D

A: i, e, i, e

B: e, i, i, e

C: e, i, i, i

D: i, e, i, i


Úloha č. 10

Koľko podstatných mien ženského rodu sa nachádza v nasledujúcich vetách: Postavou drobné žieňa, na tvári vždy vľúdny úsmev. Vedela upiecť ten najlepší koláč s jahodami.

A
B
C
D

A: 3

B: 5

C: 4

D: 2

Úloha č. 11

V ktorej možnosti je podstatné meno v G sg?

A
B
C
D

A: videl som lietajúceho draka

B: nad stromami

C: v parku

D: z náhodného stretnutia

Úloha č. 12

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa neskloňujú podľa rovnakého vzoru?

A
B
C
D

A: stromami, v parku, záujmu

B: radosť, veľkosťou, farebnosťou

C: na námestí, stretnutia, väzňa

D: kamarát, dedko, Vilo


Úloha č. 13

Prečo je v slove "z koruny" y?

A
B
C
D

A: podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru žena

B: po n sa vždy píše Y

C: podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru dub

D: je to vybrané slovo

Úloha č. 14

Jedno podstatné meno sa od ostatných líši jednou gramatickou kategóriou, Ktoré?

A
B
C
D

A: v lete

B: na zime

C: o jeseni

D: o jari

Úloha č. 15

V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená napísané správne?

A
B
C
D

A: mrkvy a kaleráby, lipy a brezy, husy a kravy

B: mojim kamarátkám, tvojim rodičom, našich srdiec

C: zo školy do kina, pod papierovov hviezdou, tri výkresy

D: idem do Bratislavy, z Nitry do Spišskej Novej Vsi


Úloha č. 16

V ktorej vete je podstatné meno stredného rodu, množného čísla, v G, vzor mesto?

A
B
C
D

A: Z divadla sme išli rovno domov.

B: Nevzdali sme sa našich úloh.

C: Dnes všetci nosia na tvárach rúška.

D: V celozrnnom rožku je veľa zŕn.

Úloha č. 17

V ktorej vete sú podstatné mená, ktoré sa všetky skloňujú podľa vzoru žena?

A
B
C
D

A: Aká matka, taká Katka.

B: Bez práce nie sú koláče.

C: Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.

D: Dostal sa z blata do kaluže.

Úloha č. 18

V ktorých podstatných menách neplatí pravidlo o rytmickom krátení?

A
B
C
D

A: lietanie, vysvedčenie, plávanie

B: nábrežie, bezvetrie, perie

C: skálie, prútie, ústie

D: kázanie, prítmie, mávanie


Úloha č. 19

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa rovnakého vzoru.

A
B
C
D

A: ujo, muž, knieža

B: chlapča, dievča, levíča

C: pole, kroje, more

D: za mestom, za mostom, s cestom

Úloha č. 20

Doplň správne prípony: Dva večer_ po večer_ sedíme v teplom svetr_. Uhynuli už posledné zver_. Prečo na zemskej os_ nesedia žiadne os_?

A
B
C
D

A: i, y, y, i, y, y

B: y, i, i, i, y , i

C: i, i, y, y, i, i

D: y, i, i, y, i, y