Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: kniha

B: výtvarné dielo

C: text v knihe

D: obrázok v knihe

Úloha č. 2 (variant 1)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: právo na napísanie knihy

B: kopírovaná kniha

C: autorské právo na knihu

D: kópia knihy

Úloha č. 3 (variant 1)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: autor

C: ilustrátor

D: maliar


Úloha č. 4 (variant 1)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

B: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

C: môžeme napísať takú istú knihu

D: môžeme si dielo kopírovať

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s krátkym textom

B: obrázková kniha pre najmenších

C: písaná kniha

D: obrázková kniha s dlhým textom

Úloha č. 6 (variant 1)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Sokrates

B: Hevier

C: Harry Potter

D: Homér


Úloha č. 7 (variant 1)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: na zadnej strane

B: v tiráži

C: na prvej strane

D: vždy na obálke

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cipár

B: Homér

C: Cyril

D: Cervantes

Úloha č. 9 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Albín Brunovský

C: Martin Benka

D: Daniel Hevier


Úloha č. 10 (variant 1)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 65 rokov po smrti

B: ešte 70 rokov po smrti

C: celý život až po smrť

D: 70 rokov života

Úloha č. 11 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Ľudovít Fulla

B: Albín Brunovský

C: Vincent Hložník

D: Martin Benka

Úloha č. 12 (variant 1)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: ponúkam

B: nepredávam

C: predávam

D: kupujem


Úloha č. 13 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Miroslav Cipár

C: Albín Brunovský

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 14 (variant 1)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol ilustrátor

B: nie, bol dizajnér kníh

C: áno, napísal veľa kníh

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Daniel Hevier

C: Ľudovít Fulla

D: Vincent Hložník


Úloha č. 16 (variant 1)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 60 kníh

B: 100 kníh

C: jednu knihu

D: 40 kníh

Úloha č. 17 (variant 1)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obrázky

B: obsah

C: rozsah

D: písmo

Úloha č. 18 (variant 1)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú utajiť

B: sa chcú vysmievať

C: chcú zaujať

D: sa chcú zviditeľniť


Úloha č. 19 (variant 1)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: pútavosť a zaujímavosť knihy

B: rozsah knihy

C: obsah knihy

D: veľkosť, šírka, tvar knihy

Úloha č. 20 (variant 1)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

B: hodnotenie knihy kritikmi

C: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

D: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

Úloha č. 21 (variant 1)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Pavol Dobšinský

B: Albín Brunovský

C: Antoine de Saint-Exupéry

D: Daniel Hevier


Úloha č. 22 (variant 1)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

B: obsah knihy

C: koľko váži kniha

D: nič dôležité

Úloha č. 23 (variant 1)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: kníhkupectvá

B: vydavateľstvá

C: univerzity

D: knižnice

Úloha č. 24 (variant 1)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: ilustráciou môže byť len maľba

B: áno

C: nie

D: vôbec nie


Úloha č. 25 (variant 1)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na Bienále ilustrácií Bratislavy

B: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

C: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

D: na veľtrh kníh v Bratislave

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: obrázok v knihe

B: výtvarné dielo

C: text v knihe

D: kniha

Úloha č. 2 (variant 2)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: autorské právo na knihu

B: právo na napísanie knihy

C: kopírovaná kniha

D: kópia knihy

Úloha č. 3 (variant 2)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: ilustrátor

C: autor

D: maliar


Úloha č. 4 (variant 2)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

B: môžeme si dielo kopírovať

C: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

D: môžeme napísať takú istú knihu

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s krátkym textom

B: obrázková kniha pre najmenších

C: písaná kniha

D: obrázková kniha s dlhým textom

Úloha č. 6 (variant 2)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Sokrates

B: Homér

C: Harry Potter

D: Hevier


Úloha č. 7 (variant 2)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: v tiráži

B: na prvej strane

C: na zadnej strane

D: vždy na obálke

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cyril

B: Homér

C: Cipár

D: Cervantes

Úloha č. 9 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Daniel Hevier

C: Martin Benka

D: Albín Brunovský


Úloha č. 10 (variant 2)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 70 rokov po smrti

B: celý život až po smrť

C: ešte 65 rokov po smrti

D: 70 rokov života

Úloha č. 11 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Martin Benka

C: Ľudovít Fulla

D: Vincent Hložník

Úloha č. 12 (variant 2)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: ponúkam

B: kupujem

C: nepredávam

D: predávam


Úloha č. 13 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Miroslav Cipár

B: Albín Brunovský

C: Ľudovít Fulla

D: Martin Benka

Úloha č. 14 (variant 2)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol dizajnér kníh

B: nie, bol zberateľom

C: áno, napísal veľa kníh

D: nie, bol ilustrátor

Úloha č. 15 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Svetozár Mydlo

C: Vincent Hložník

D: Ľudovít Fulla


Úloha č. 16 (variant 2)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 60 kníh

B: 40 kníh

C: 100 kníh

D: jednu knihu

Úloha č. 17 (variant 2)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: rozsah

B: písmo

C: obrázky

D: obsah

Úloha č. 18 (variant 2)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú utajiť

B: sa chcú vysmievať

C: sa chcú zviditeľniť

D: chcú zaujať


Úloha č. 19 (variant 2)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: rozsah knihy

B: veľkosť, šírka, tvar knihy

C: obsah knihy

D: pútavosť a zaujímavosť knihy

Úloha č. 20 (variant 2)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: hodnotenie knihy kritikmi

B: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

C: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

D: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

Úloha č. 21 (variant 2)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Daniel Hevier

C: Antoine de Saint-Exupéry

D: Pavol Dobšinský


Úloha č. 22 (variant 2)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

B: obsah knihy

C: koľko váži kniha

D: nič dôležité

Úloha č. 23 (variant 2)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: vydavateľstvá

B: knižnice

C: univerzity

D: kníhkupectvá

Úloha č. 24 (variant 2)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: vôbec nie

B: ilustráciou môže byť len maľba

C: nie

D: áno


Úloha č. 25 (variant 2)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na Bienále ilustrácií Bratislavy

B: na veľtrh kníh v Bratislave

C: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

D: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave