Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: výtvarné dielo

B: kniha

C: obrázok v knihe

D: text v knihe

Úloha č. 2 (variant 1)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: kópia knihy

B: právo na napísanie knihy

C: kopírovaná kniha

D: autorské právo na knihu

Úloha č. 3 (variant 1)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: maliar

C: autor

D: ilustrátor


Úloha č. 4 (variant 1)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

B: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

C: môžeme napísať takú istú knihu

D: môžeme si dielo kopírovať

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: písaná kniha

B: obrázková kniha pre najmenších

C: obrázková kniha s dlhým textom

D: obrázková kniha s krátkym textom

Úloha č. 6 (variant 1)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Sokrates

B: Homér

C: Harry Potter

D: Hevier


Úloha č. 7 (variant 1)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: na prvej strane

B: vždy na obálke

C: na zadnej strane

D: v tiráži

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cervantes

B: Cipár

C: Homér

D: Cyril

Úloha č. 9 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Martin Benka

C: Svetozár Mydlo

D: Daniel Hevier


Úloha č. 10 (variant 1)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 65 rokov po smrti

B: 70 rokov života

C: ešte 70 rokov po smrti

D: celý život až po smrť

Úloha č. 11 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Vincent Hložník

B: Martin Benka

C: Ľudovít Fulla

D: Albín Brunovský

Úloha č. 12 (variant 1)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: predávam

B: nepredávam

C: ponúkam

D: kupujem


Úloha č. 13 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Ľudovít Fulla

C: Albín Brunovský

D: Miroslav Cipár

Úloha č. 14 (variant 1)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: áno, napísal veľa kníh

B: nie, bol ilustrátor

C: nie, bol dizajnér kníh

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Ľudovít Fulla

C: Daniel Hevier

D: Vincent Hložník


Úloha č. 16 (variant 1)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 60 kníh

B: 100 kníh

C: jednu knihu

D: 40 kníh

Úloha č. 17 (variant 1)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obrázky

B: rozsah

C: písmo

D: obsah

Úloha č. 18 (variant 1)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú utajiť

B: sa chcú vysmievať

C: chcú zaujať

D: sa chcú zviditeľniť


Úloha č. 19 (variant 1)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: pútavosť a zaujímavosť knihy

B: obsah knihy

C: veľkosť, šírka, tvar knihy

D: rozsah knihy

Úloha č. 20 (variant 1)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: hodnotenie knihy kritikmi

B: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

C: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

D: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

Úloha č. 21 (variant 1)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Antoine de Saint-Exupéry

B: Pavol Dobšinský

C: Albín Brunovský

D: Daniel Hevier


Úloha č. 22 (variant 1)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

B: nič dôležité

C: koľko váži kniha

D: obsah knihy

Úloha č. 23 (variant 1)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: univerzity

B: kníhkupectvá

C: knižnice

D: vydavateľstvá

Úloha č. 24 (variant 1)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: vôbec nie

B: nie

C: áno

D: ilustráciou môže byť len maľba


Úloha č. 25 (variant 1)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na veľtrh kníh v Bratislave

B: na Bienále ilustrácií Bratislavy

C: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

D: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: text v knihe

B: kniha

C: obrázok v knihe

D: výtvarné dielo

Úloha č. 2 (variant 2)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: autorské právo na knihu

B: právo na napísanie knihy

C: kopírovaná kniha

D: kópia knihy

Úloha č. 3 (variant 2)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: autor

B: maliar

C: výtvarník

D: ilustrátor


Úloha č. 4 (variant 2)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

B: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

C: môžeme si dielo kopírovať

D: môžeme napísať takú istú knihu

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha pre najmenších

B: obrázková kniha s krátkym textom

C: písaná kniha

D: obrázková kniha s dlhým textom

Úloha č. 6 (variant 2)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Sokrates

B: Homér

C: Hevier

D: Harry Potter


Úloha č. 7 (variant 2)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: na prvej strane

B: v tiráži

C: na zadnej strane

D: vždy na obálke

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cervantes

B: Cyril

C: Cipár

D: Homér

Úloha č. 9 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Svetozár Mydlo

C: Albín Brunovský

D: Martin Benka


Úloha č. 10 (variant 2)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 70 rokov po smrti

B: 70 rokov života

C: ešte 65 rokov po smrti

D: celý život až po smrť

Úloha č. 11 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Ľudovít Fulla

C: Martin Benka

D: Vincent Hložník

Úloha č. 12 (variant 2)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: ponúkam

B: nepredávam

C: predávam

D: kupujem


Úloha č. 13 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Miroslav Cipár

B: Albín Brunovský

C: Ľudovít Fulla

D: Martin Benka

Úloha č. 14 (variant 2)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol ilustrátor

B: nie, bol zberateľom

C: áno, napísal veľa kníh

D: nie, bol dizajnér kníh

Úloha č. 15 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Ľudovít Fulla

C: Svetozár Mydlo

D: Vincent Hložník


Úloha č. 16 (variant 2)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 60 kníh

B: 100 kníh

C: jednu knihu

D: 40 kníh

Úloha č. 17 (variant 2)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obrázky

B: obsah

C: písmo

D: rozsah

Úloha č. 18 (variant 2)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú zviditeľniť

B: sa chcú vysmievať

C: sa chcú utajiť

D: chcú zaujať


Úloha č. 19 (variant 2)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: rozsah knihy

B: obsah knihy

C: veľkosť, šírka, tvar knihy

D: pútavosť a zaujímavosť knihy

Úloha č. 20 (variant 2)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

B: hodnotenie knihy kritikmi

C: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

D: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

Úloha č. 21 (variant 2)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Antoine de Saint-Exupéry

C: Pavol Dobšinský

D: Albín Brunovský


Úloha č. 22 (variant 2)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

B: nič dôležité

C: koľko váži kniha

D: obsah knihy

Úloha č. 23 (variant 2)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: kníhkupectvá

B: univerzity

C: vydavateľstvá

D: knižnice

Úloha č. 24 (variant 2)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: vôbec nie

B: ilustráciou môže byť len maľba

C: áno

D: nie


Úloha č. 25 (variant 2)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

B: na veľtrh kníh v Bratislave

C: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

D: na Bienále ilustrácií Bratislavy