Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: obrázok v knihe

B: text v knihe

C: výtvarné dielo

D: kniha

Úloha č. 2 (variant 1)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: právo na napísanie knihy

B: kopírovaná kniha

C: kópia knihy

D: autorské právo na knihu

Úloha č. 3 (variant 1)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: autor

C: maliar

D: ilustrátor


Úloha č. 4 (variant 1)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: môžeme si dielo kopírovať

B: môžeme napísať takú istú knihu

C: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

D: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha pre najmenších

B: obrázková kniha s krátkym textom

C: písaná kniha

D: obrázková kniha s dlhým textom

Úloha č. 6 (variant 1)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Harry Potter

B: Homér

C: Sokrates

D: Hevier


Úloha č. 7 (variant 1)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: v tiráži

B: vždy na obálke

C: na zadnej strane

D: na prvej strane

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cervantes

B: Cyril

C: Homér

D: Cipár

Úloha č. 9 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Martin Benka

C: Svetozár Mydlo

D: Daniel Hevier


Úloha č. 10 (variant 1)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: 70 rokov života

B: ešte 65 rokov po smrti

C: celý život až po smrť

D: ešte 70 rokov po smrti

Úloha č. 11 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Vincent Hložník

C: Albín Brunovský

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 12 (variant 1)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: predávam

B: kupujem

C: ponúkam

D: nepredávam


Úloha č. 13 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Miroslav Cipár

B: Albín Brunovský

C: Ľudovít Fulla

D: Martin Benka

Úloha č. 14 (variant 1)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: áno, napísal veľa kníh

B: nie, bol ilustrátor

C: nie, bol dizajnér kníh

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Vincent Hložník

B: Daniel Hevier

C: Ľudovít Fulla

D: Svetozár Mydlo


Úloha č. 16 (variant 1)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 40 kníh

B: 60 kníh

C: 100 kníh

D: jednu knihu

Úloha č. 17 (variant 1)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obsah

B: písmo

C: obrázky

D: rozsah

Úloha č. 18 (variant 1)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú vysmievať

B: sa chcú utajiť

C: chcú zaujať

D: sa chcú zviditeľniť


Úloha č. 19 (variant 1)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: rozsah knihy

B: pútavosť a zaujímavosť knihy

C: obsah knihy

D: veľkosť, šírka, tvar knihy

Úloha č. 20 (variant 1)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: hodnotenie knihy kritikmi

B: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

C: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

D: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

Úloha č. 21 (variant 1)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Antoine de Saint-Exupéry

B: Daniel Hevier

C: Pavol Dobšinský

D: Albín Brunovský


Úloha č. 22 (variant 1)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

B: koľko váži kniha

C: obsah knihy

D: nič dôležité

Úloha č. 23 (variant 1)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: univerzity

B: vydavateľstvá

C: kníhkupectvá

D: knižnice

Úloha č. 24 (variant 1)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: vôbec nie

B: nie

C: ilustráciou môže byť len maľba

D: áno


Úloha č. 25 (variant 1)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na veľtrh kníh v Bratislave

B: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

C: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

D: na Bienále ilustrácií Bratislavy

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: výtvarné dielo

B: kniha

C: text v knihe

D: obrázok v knihe

Úloha č. 2 (variant 2)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: právo na napísanie knihy

B: kópia knihy

C: autorské právo na knihu

D: kopírovaná kniha

Úloha č. 3 (variant 2)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: maliar

C: ilustrátor

D: autor


Úloha č. 4 (variant 2)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

B: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

C: môžeme napísať takú istú knihu

D: môžeme si dielo kopírovať

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s dlhým textom

B: obrázková kniha s krátkym textom

C: obrázková kniha pre najmenších

D: písaná kniha

Úloha č. 6 (variant 2)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Hevier

B: Harry Potter

C: Sokrates

D: Homér


Úloha č. 7 (variant 2)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: na prvej strane

B: na zadnej strane

C: v tiráži

D: vždy na obálke

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cyril

B: Cervantes

C: Cipár

D: Homér

Úloha č. 9 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Albín Brunovský

C: Svetozár Mydlo

D: Daniel Hevier


Úloha č. 10 (variant 2)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 70 rokov po smrti

B: celý život až po smrť

C: ešte 65 rokov po smrti

D: 70 rokov života

Úloha č. 11 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Ľudovít Fulla

B: Vincent Hložník

C: Albín Brunovský

D: Martin Benka

Úloha č. 12 (variant 2)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: ponúkam

B: kupujem

C: predávam

D: nepredávam


Úloha č. 13 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Ľudovít Fulla

C: Albín Brunovský

D: Miroslav Cipár

Úloha č. 14 (variant 2)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol zberateľom

B: nie, bol dizajnér kníh

C: áno, napísal veľa kníh

D: nie, bol ilustrátor

Úloha č. 15 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Svetozár Mydlo

C: Ľudovít Fulla

D: Vincent Hložník


Úloha č. 16 (variant 2)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 40 kníh

B: jednu knihu

C: 100 kníh

D: 60 kníh

Úloha č. 17 (variant 2)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obsah

B: písmo

C: obrázky

D: rozsah

Úloha č. 18 (variant 2)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú vysmievať

B: chcú zaujať

C: sa chcú zviditeľniť

D: sa chcú utajiť


Úloha č. 19 (variant 2)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: veľkosť, šírka, tvar knihy

B: rozsah knihy

C: pútavosť a zaujímavosť knihy

D: obsah knihy

Úloha č. 20 (variant 2)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

B: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

C: hodnotenie knihy kritikmi

D: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

Úloha č. 21 (variant 2)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Pavol Dobšinský

C: Daniel Hevier

D: Antoine de Saint-Exupéry


Úloha č. 22 (variant 2)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

B: obsah knihy

C: koľko váži kniha

D: nič dôležité

Úloha č. 23 (variant 2)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: vydavateľstvá

B: univerzity

C: knižnice

D: kníhkupectvá

Úloha č. 24 (variant 2)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: nie

B: ilustráciou môže byť len maľba

C: áno

D: vôbec nie


Úloha č. 25 (variant 2)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na veľtrh kníh v Bratislave

B: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

C: na Bienále ilustrácií Bratislavy

D: do ktoréhokoľvek kníhkupectva