Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: kniha

B: obrázok v knihe

C: výtvarné dielo

D: text v knihe

Úloha č. 2 (variant 1)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: kópia knihy

B: kopírovaná kniha

C: autorské právo na knihu

D: právo na napísanie knihy

Úloha č. 3 (variant 1)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: maliar

C: autor

D: ilustrátor


Úloha č. 4 (variant 1)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

B: môžeme si dielo kopírovať

C: môžeme napísať takú istú knihu

D: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha pre najmenších

B: písaná kniha

C: obrázková kniha s dlhým textom

D: obrázková kniha s krátkym textom

Úloha č. 6 (variant 1)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Hevier

B: Harry Potter

C: Sokrates

D: Homér


Úloha č. 7 (variant 1)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: vždy na obálke

B: na prvej strane

C: na zadnej strane

D: v tiráži

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cipár

B: Cyril

C: Homér

D: Cervantes

Úloha č. 9 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Daniel Hevier

C: Martin Benka

D: Svetozár Mydlo


Úloha č. 10 (variant 1)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 65 rokov po smrti

B: celý život až po smrť

C: ešte 70 rokov po smrti

D: 70 rokov života

Úloha č. 11 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Vincent Hložník

B: Albín Brunovský

C: Martin Benka

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 12 (variant 1)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: predávam

B: kupujem

C: nepredávam

D: ponúkam


Úloha č. 13 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Miroslav Cipár

C: Albín Brunovský

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 14 (variant 1)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol dizajnér kníh

B: nie, bol ilustrátor

C: áno, napísal veľa kníh

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Svetozár Mydlo

C: Vincent Hložník

D: Ľudovít Fulla


Úloha č. 16 (variant 1)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: jednu knihu

B: 100 kníh

C: 60 kníh

D: 40 kníh

Úloha č. 17 (variant 1)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obsah

B: obrázky

C: rozsah

D: písmo

Úloha č. 18 (variant 1)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú zviditeľniť

B: sa chcú utajiť

C: chcú zaujať

D: sa chcú vysmievať


Úloha č. 19 (variant 1)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: rozsah knihy

B: pútavosť a zaujímavosť knihy

C: obsah knihy

D: veľkosť, šírka, tvar knihy

Úloha č. 20 (variant 1)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

B: hodnotenie knihy kritikmi

C: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

D: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

Úloha č. 21 (variant 1)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Antoine de Saint-Exupéry

B: Albín Brunovský

C: Daniel Hevier

D: Pavol Dobšinský


Úloha č. 22 (variant 1)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: koľko váži kniha

B: nič dôležité

C: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

D: obsah knihy

Úloha č. 23 (variant 1)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: univerzity

B: vydavateľstvá

C: knižnice

D: kníhkupectvá

Úloha č. 24 (variant 1)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: ilustráciou môže byť len maľba

B: nie

C: áno

D: vôbec nie


Úloha č. 25 (variant 1)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na veľtrh kníh v Bratislave

B: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

C: na Bienále ilustrácií Bratislavy

D: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: výtvarné dielo

B: kniha

C: obrázok v knihe

D: text v knihe

Úloha č. 2 (variant 2)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: autorské právo na knihu

B: kópia knihy

C: kopírovaná kniha

D: právo na napísanie knihy

Úloha č. 3 (variant 2)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: výtvarník

B: maliar

C: ilustrátor

D: autor


Úloha č. 4 (variant 2)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: môžeme si dielo kopírovať

B: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

C: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

D: môžeme napísať takú istú knihu

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s krátkym textom

B: obrázková kniha s dlhým textom

C: písaná kniha

D: obrázková kniha pre najmenších

Úloha č. 6 (variant 2)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Harry Potter

B: Hevier

C: Homér

D: Sokrates


Úloha č. 7 (variant 2)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: vždy na obálke

B: na zadnej strane

C: v tiráži

D: na prvej strane

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cyril

B: Cervantes

C: Homér

D: Cipár

Úloha č. 9 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Albín Brunovský

C: Martin Benka

D: Daniel Hevier


Úloha č. 10 (variant 2)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 65 rokov po smrti

B: celý život až po smrť

C: 70 rokov života

D: ešte 70 rokov po smrti

Úloha č. 11 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Martin Benka

C: Vincent Hložník

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 12 (variant 2)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: kupujem

B: nepredávam

C: ponúkam

D: predávam


Úloha č. 13 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Ľudovít Fulla

B: Martin Benka

C: Miroslav Cipár

D: Albín Brunovský

Úloha č. 14 (variant 2)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol dizajnér kníh

B: áno, napísal veľa kníh

C: nie, bol ilustrátor

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Svetozár Mydlo

C: Ľudovít Fulla

D: Vincent Hložník


Úloha č. 16 (variant 2)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 40 kníh

B: 100 kníh

C: jednu knihu

D: 60 kníh

Úloha č. 17 (variant 2)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obsah

B: rozsah

C: obrázky

D: písmo

Úloha č. 18 (variant 2)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú vysmievať

B: sa chcú utajiť

C: chcú zaujať

D: sa chcú zviditeľniť


Úloha č. 19 (variant 2)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: rozsah knihy

B: veľkosť, šírka, tvar knihy

C: pútavosť a zaujímavosť knihy

D: obsah knihy

Úloha č. 20 (variant 2)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: hodnotenie knihy kritikmi

B: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

C: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

D: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

Úloha č. 21 (variant 2)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Antoine de Saint-Exupéry

B: Pavol Dobšinský

C: Albín Brunovský

D: Daniel Hevier


Úloha č. 22 (variant 2)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: koľko váži kniha

B: obsah knihy

C: nič dôležité

D: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

Úloha č. 23 (variant 2)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: univerzity

B: knižnice

C: vydavateľstvá

D: kníhkupectvá

Úloha č. 24 (variant 2)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: ilustráciou môže byť len maľba

B: áno

C: nie

D: vôbec nie


Úloha č. 25 (variant 2)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na veľtrh kníh v Bratislave

B: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

C: na Bienále ilustrácií Bratislavy

D: do ktoréhokoľvek kníhkupectva