Úloha č. 1 (variant 1)

Na mise je 100 orechov. Marek si zobral dve pätiny a Tomáš tri desatiny. Koľko orechov zostalo v mise?

A
B
C
D

A: 20

B: 30

C: 70

D: 40

Úloha č. 2 (variant 1)

Z laty odrezali tretinu a zostalo im 120 cm. Koľko metrov mala pôvodne lata?

A
B
C
D

A: 0,4

B: 40

C: 180

D: 1,80

Úloha č. 3 (variant 1)

Do pekárne priviezli 28a1/2 q múky. Koľko to bolo vriec, ak vo vreci sú 3/4 q múky?

A
B
C
D

A: 38

B: 21

C: 48

D: 10


Úloha č. 4 (variant 1)

A
B
C
D

A: 1

B: 1/2

C: 24/150

D: 2

Úloha č. 1 (variant 2)

Z laty odrezali tretinu a zostalo im 120 cm. Koľko metrov mala pôvodne lata?

A
B
C
D

A: 0,4

B: 180

C: 1,80

D: 40

Úloha č. 2 (variant 2)

Do pekárne priviezli 28a1/2 q múky. Koľko to bolo vriec, ak vo vreci sú 3/4 q múky?

A
B
C
D

A: 48

B: 10

C: 38

D: 21

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A: 2

B: 24/150

C: 1/2

D: 1


Úloha č. 4 (variant 2)

Na mise je 100 orechov. Marek si zobral dve pätiny a Tomáš tri desatiny. Koľko orechov zostalo v mise?

A
B
C
D

A: 70

B: 30

C: 40

D: 20