Úloha č. 1

Rovnica $ x^{2}-(2a-1).x+1= 0 $ má jediné riešenie v R, práve vtedy ak a

A
B
C
D

A: nadobúda jednu z dvoch možností, ktorých súčet je 1

B: je z intervalu (-1,5; 0,5)

C: väčšie ako 0,5

D: také a neexistuje

Úloha č. 2

Riešte sústavu metódou determinantov a vyberte správnu možnosť

A
B
C
D

A: D =13, súčet koreňov je 0

B: D(x) =-13, súčet koreňov je 4

C: D(z) =39, súčet koreňov je 0

D: D(y) =-26, súčet koreňov je 4

Úloha č. 3

Rovnica s neznámou x

A
B
C
D

A: nemá riešenie pre dve hodnoty reálneho parametra a

B: nemá riešenie pre jedinú hodnotu reálneho parametra a

C: nemá riešenie pre tri hodnoty reálneho parametra a

D: nemá riešenie pre žiadnu hodnotu reálneho parametra a


Úloha č. 4

Rovnica s neznámou x

A
B
C
D

A: má pre p = 0 nekonečne veľa riešení

B: nemá riešenie pre dve rôzne hodnoty parametra p

C: má pre p rôzne od nuly vždy riešenie

D: má pre p=0 jediné riešenie

Úloha č. 5

Určte číslo „k“ tak, aby jeden koreň rovnice $ x^{2}-5.x+k= 0 $ bol rovný 3

A
B
C
D

A: k je menej ako -2

B: k patrí intervalu (-2, 7)

C: také k neexistuje

D: k je viac ako 7

Úloha č. 6

Vyčíslite determinant

A
B
C
D

A: 0

B: -1

C: 4

D: 1