Úloha č. 1

Rovnica $ x^{2}-(2a-1).x+1= 0 $ má jediné riešenie v R, práve vtedy ak a

A
B
C
D

A: väčšie ako 0,5

B: také a neexistuje

C: nadobúda jednu z dvoch možností, ktorých súčet je 1

D: je z intervalu (-1,5; 0,5)

Úloha č. 2

Riešte sústavu metódou determinantov a vyberte správnu možnosť

A
B
C
D

A: D(y) =-26, súčet koreňov je 4

B: D =13, súčet koreňov je 0

C: D(z) =39, súčet koreňov je 0

D: D(x) =-13, súčet koreňov je 4

Úloha č. 3

Rovnica s neznámou x

A
B
C
D

A: nemá riešenie pre dve hodnoty reálneho parametra a

B: nemá riešenie pre žiadnu hodnotu reálneho parametra a

C: nemá riešenie pre jedinú hodnotu reálneho parametra a

D: nemá riešenie pre tri hodnoty reálneho parametra a


Úloha č. 4

Rovnica s neznámou x

A
B
C
D

A: má pre p = 0 nekonečne veľa riešení

B: má pre p rôzne od nuly vždy riešenie

C: má pre p=0 jediné riešenie

D: nemá riešenie pre dve rôzne hodnoty parametra p

Úloha č. 5

Určte číslo „k“ tak, aby jeden koreň rovnice $ x^{2}-5.x+k= 0 $ bol rovný 3

A
B
C
D

A: k je menej ako -2

B: také k neexistuje

C: k je viac ako 7

D: k patrí intervalu (-2, 7)

Úloha č. 6

Vyčíslite determinant

A
B
C
D

A: 1

B: -1

C: 0

D: 4