Úloha č. 1

Ako sa povie po španielsky potrebovať?

A
B
C
D

A: hablar

B: necesitar

C: comprar

D: llegar

Úloha č. 2

Ako sa povie po španielsky variť?

A
B
C
D

A: escuchar

B: cocinar

C: trabajar

D: buscar

Úloha č. 3

Ako sa povie po španielsky hľadať?

A
B
C
D

A: beber

B: oir

C: querer

D: buscar


Úloha č. 4

Ako sa povie po španielsky cestovať?

A
B
C
D

A: trabajar

B: despertar

C: cantar

D: viajar

Úloha č. 5

Ako sa povie po španielsky dúfať?

A
B
C
D

A: esperar

B: salir

C: caminar

D: ir

Úloha č. 6

Ako sa povie po španielsky spievať?

A
B
C
D

A: cantar

B: llorar

C: escuchar

D: tocar


Úloha č. 7

Ako sa povie po španielsky vidieť?

A
B
C
D

A: comer

B: bailar

C: ver

D: hacer

Úloha č. 8

Ako sa povie po španielsky pracovať?

A
B
C
D

A: trabajar

B: mirar

C: poder

D: limpiar

Úloha č. 9

Ako sa povie po španielsky hovoriť?

A
B
C
D

A: hablar

B: salir

C: cambiar

D: decidir


Úloha č. 10

Ako sa povie po španielsky chcieť?

A
B
C
D

A: querer

B: decidir

C: caminar

D: necesitar