Úloha č. 1

Pre pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C platí vzťah :

A
B
C
D

A: b2=c2-a2, kde a, b sú odvesny a c je prepona

B: a2+b2=c2, kde a, b sú prepony a c odvesna

C: c2+b2=a2, kde a, b sú odvesny a c prepona

D: a2+b2=c2, kde a, b sú odvesny a c je výška na preponu

Úloha č. 2

V trojuholníku EFG s pravým uhlom pri vrchole E sa dá vzťah pre Pytagorovu vetu zapísať ako:

A
B
C
D

A: |EG|2 = |EF|2 + |FG|2

B: |FG|2 = |EF|2 + |EG|2

C: |FG|2 = |EF|2 - |EG|2

D: |EF|2 = |FG|2 + |EG|2

Úloha č. 3

Zisti, či ∆ KLM so stranami 5 cm; 60 mm; 0,08 m je pravouhlý.

A
B
C
D

A:

B: ÁNO

C: NIE

D:


Úloha č. 4

Prepona pravouhlého trojuholníka je 17 m, odvesna je 15 m. Vypočítaj jeho druhú odvesnu.

A
B
C
D

A: 8 m

B: 64 m

C: 16 m

D: 12 m

Úloha č. 5

Uhlopriečky kosoštvorca majú dĺžky 10 cm a 24 cm. Vypočítaj obvod kosoštvorca.

A
B
C
D

A: 169 cm

B: 13 cm

C: 104 cm

D: 52 cm

Úloha č. 6

Tyč dĺžky 9,6 m je opretá o múr. Jej spodný koniec sa opiera o zem vo vodorovnej vzdialenosti 2,4 m od múru. Do akej výšky na múre siaha horný koniec tyče?

A
B
C
D

A: 9,9 m

B: 7,2 m

C: iné ako sú uvedené možnosti

D: 9,3 m


Úloha č. 7

Park má tvar rovnoramenného lichobežníka s výškou 7m , základne sú dlhé a=23 m a c=11m. Koľko celých metrov pletiva treba kúpiť na oplotenie parku?

A
B
C
D

A: 53 m

B: 52 m

C: iné ako sú uvedené možnosti

D: 48 m