Úloha č. 1

Správne zapísané číslo šesťtisíc dvesto štyridsaťpäť je

A
B
C
D

A: 6 245

B: 6 000

C: 6025

D: 6205

Úloha č. 2

Správne zapísané číslo dvetisíc sedemsto dva je

A
B
C
D

A: 2 700

B: 2 702

C: 2 000

D: 27

Úloha č. 3

Správne zapísané číslo tisíc päťdesiatosem je

A
B
C
D

A: 1 008

B: 1 058

C: 1 508

D: 1 050


Úloha č. 4

Správne zapísané číslo tritisíc deväťsto

A
B
C
D

A: 3 900

B: 3 000

C: 390

D: 39

Úloha č. 5

Správne zapísané číslo štyritisíc osemdesiat

A
B
C
D

A: 40

B: 4 080

C: 4 800

D: 48

Úloha č. 6

Správne zapísané číslo deväťtisíc

A
B
C
D

A: 99

B: 900

C: 1 000

D: 9 000


Úloha č. 7

Správne zapísané číslo desaťtisíc je

A
B
C
D

A: 10 000

B: 100

C: 1 000

D: 1

Úloha č. 8

Správne zapísané číslo dvetisíc dvesto

A
B
C
D

A: 2 200

B: 220

C: 2 000

D: 22

Úloha č. 9

Správne zapísané číslo šesťtisíc dvesto tridsaťpäť

A
B
C
D

A: 6 000

B: 6 235

C: 6 200

D: 6 035


Úloha č. 10

Správne zapísané číslo osemtisíc je

A
B
C
D

A: 88

B: 888

C: 800

D: 8 000

Úloha č. 11

Správne zapísané číslo päťtisíc je

A
B
C
D

A: 55

B: 5 000

C: 500

D: 5 555

Úloha č. 12

Správne zapísané číslo päťtisíc dva

A
B
C
D

A: 5 000

B: 5 002

C: 5 200

D: 5 000