Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: nakupuje

B: využíva za účelom dosiahnutia zisku

C: používa viac ako jeden rok

D: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

B: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

C: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

D: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: hmotné, nehmotné

B: vzácne, voľné

C: voľné, viazané

D: osobné, hmotné, nehmotné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: fyzické, duševné sociálne

B: základné, vyššie

C: spotrebné, kapitálové

D: individuálne, kolektívne

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, zaoberajúca sa výrobou

B: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

C: hospodárska činnosť ľudí

D: veda, ktorá skúma mieru inflácie

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: vrodené alebo získané požiadavky človeka

B: je potreba realizovaná spotrebiteľom

C: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka

D: všetko čo voľne existuje


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: podniky, štát

B: podniky, spotrebiteľia

C: domácnosti, podniky, štát

D: dodávatelia, odberatelia