Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

B: využíva za účelom dosiahnutia zisku

C: nakupuje

D: používa viac ako jeden rok

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

B: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

C: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

D: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: vzácne, voľné

B: voľné, viazané

C: hmotné, nehmotné

D: osobné, hmotné, nehmotné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: základné, vyššie

B: spotrebné, kapitálové

C: fyzické, duševné sociálne

D: individuálne, kolektívne

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

B: veda, ktorá skúma mieru inflácie

C: veda, zaoberajúca sa výrobou

D: hospodárska činnosť ľudí

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: vrodené alebo získané požiadavky človeka

B: všetko čo voľne existuje

C: je potreba realizovaná spotrebiteľom

D: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: domácnosti, podniky, štát

B: dodávatelia, odberatelia

C: podniky, štát

D: podniky, spotrebiteľia