Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: FTP

C: Telnet

D: chat

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servery

B: servisy

C: počítače

D: prehliadače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pack

B: paket

C: pokec

D: socket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: WWW

B: URL

C: JAWA

D: HTML

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: WWW

B: doména

C: HTML

D: URL

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: internetové odkazy

B: hypertextové odkazy

C: hypermarketové odkazy

D: hypermangánové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: hoax

B: diskusné skupiny

C: Skype

D: e-mail

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: opera

B: firefox

C: internet explorer

D: google

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: mozilla

B: antivírus

C: firefox

D: firewall


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: Work Wide Web

B: World Wide Web

C: World Will Web

D: Wo Wohnst Wir

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: FTP

C: chat

D: Telnet

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: domina

B: dom

C: doména

D: domino


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: TCP adresa

B: HTTP adresa

C: IP adresa

D: HDD adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: provider

B: firewall

C: protokol

D: modem

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: skype

B: e-mail

C: icq

D: chat


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: NEWS

D: chat

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: Telnet

B: NEWS

C: FTP

D: chat

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: manager

B: provider

C: prokurátor

D: producent


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: yahoo

B: dunco

C: Internet Explorer

D: google

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: grafickú kartu

B: sieťovú kartu

C: zvukovú kartu

D: grafitovú kartu