Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: chat

D: NEWS

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: počítače

C: prehliadače

D: servery

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: paket

B: socket

C: pokec

D: pack


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: WWW

B: URL

C: HTML

D: JAWA

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: doména

B: HTML

C: WWW

D: URL

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: internetové odkazy

B: hypermangánové odkazy

C: hypermarketové odkazy

D: hypertextové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: diskusné skupiny

B: e-mail

C: Skype

D: hoax

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: internet explorer

B: opera

C: firefox

D: google

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firefox

B: mozilla

C: firewall

D: antivírus


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: World Wide Web

B: Work Wide Web

C: World Will Web

D: Wo Wohnst Wir

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: Telnet

C: chat

D: FTP

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: domino

B: doména

C: dom

D: domina


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: TCP adresa

B: HDD adresa

C: HTTP adresa

D: IP adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: firewall

B: provider

C: protokol

D: modem

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: skype

B: chat

C: e-mail

D: icq


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: Telnet

B: FTP

C: NEWS

D: chat

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: Telnet

B: FTP

C: NEWS

D: chat

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: producent

B: manager

C: prokurátor

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: google

B: dunco

C: yahoo

D: Internet Explorer

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: grafickú kartu

B: sieťovú kartu

C: grafitovú kartu

D: zvukovú kartu