Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: FTP

C: Telnet

D: chat

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: prehliadače

C: servery

D: počítače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pokec

B: socket

C: pack

D: paket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: JAWA

B: HTML

C: URL

D: WWW

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: doména

B: WWW

C: HTML

D: URL

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: hypermarketové odkazy

B: internetové odkazy

C: hypermangánové odkazy

D: hypertextové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: e-mail

B: Skype

C: diskusné skupiny

D: hoax

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: google

B: opera

C: firefox

D: internet explorer

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firefox

B: firewall

C: mozilla

D: antivírus


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: Wo Wohnst Wir

B: World Wide Web

C: Work Wide Web

D: World Will Web

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: chat

B: NEWS

C: Telnet

D: FTP

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: doména

B: domino

C: domina

D: dom


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: HDD adresa

B: IP adresa

C: HTTP adresa

D: TCP adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: modem

B: firewall

C: protokol

D: provider

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: e-mail

B: chat

C: icq

D: skype


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: NEWS

B: Telnet

C: chat

D: FTP

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: chat

B: NEWS

C: FTP

D: Telnet

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: provider

B: producent

C: manager

D: prokurátor


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: Internet Explorer

B: dunco

C: yahoo

D: google

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: grafickú kartu

B: zvukovú kartu

C: grafitovú kartu

D: sieťovú kartu