Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: NEWS

C: chat

D: Telnet

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: prehliadače

C: servery

D: počítače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: paket

B: socket

C: pokec

D: pack


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: HTML

B: URL

C: WWW

D: JAWA

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: HTML

B: doména

C: URL

D: WWW

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: internetové odkazy

B: hypermarketové odkazy

C: hypertextové odkazy

D: hypermangánové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: hoax

B: Skype

C: diskusné skupiny

D: e-mail

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: firefox

B: google

C: internet explorer

D: opera

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firefox

B: antivírus

C: firewall

D: mozilla


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: Wo Wohnst Wir

B: World Will Web

C: Work Wide Web

D: World Wide Web

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: chat

C: Telnet

D: NEWS

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: domina

B: dom

C: domino

D: doména


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: HDD adresa

B: HTTP adresa

C: IP adresa

D: TCP adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: modem

B: firewall

C: provider

D: protokol

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: icq

B: e-mail

C: skype

D: chat


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: chat

B: NEWS

C: Telnet

D: FTP

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: NEWS

B: Telnet

C: FTP

D: chat

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: manager

B: producent

C: provider

D: prokurátor


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: yahoo

B: Internet Explorer

C: google

D: dunco

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: sieťovú kartu

B: grafickú kartu

C: zvukovú kartu

D: grafitovú kartu