Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: NEWS

D: chat

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: servery

C: počítače

D: prehliadače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pack

B: paket

C: pokec

D: socket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: URL

B: JAWA

C: WWW

D: HTML

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: HTML

B: WWW

C: URL

D: doména

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: hypermarketové odkazy

B: internetové odkazy

C: hypertextové odkazy

D: hypermangánové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: e-mail

B: hoax

C: diskusné skupiny

D: Skype

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: opera

B: google

C: firefox

D: internet explorer

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: antivírus

B: firefox

C: mozilla

D: firewall


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: World Wide Web

B: World Will Web

C: Work Wide Web

D: Wo Wohnst Wir

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: chat

B: FTP

C: NEWS

D: Telnet

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: doména

B: domina

C: dom

D: domino


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: HTTP adresa

B: TCP adresa

C: IP adresa

D: HDD adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: firewall

B: modem

C: protokol

D: provider

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: chat

B: skype

C: e-mail

D: icq


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: FTP

B: chat

C: NEWS

D: Telnet

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: Telnet

B: chat

C: NEWS

D: FTP

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: producent

B: manager

C: prokurátor

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: dunco

B: yahoo

C: google

D: Internet Explorer

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: zvukovú kartu

B: grafickú kartu

C: sieťovú kartu

D: grafitovú kartu