Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: FTP

C: Telnet

D: chat

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servery

B: počítače

C: servisy

D: prehliadače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pokec

B: socket

C: pack

D: paket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: WWW

B: HTML

C: URL

D: JAWA

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: HTML

B: URL

C: doména

D: WWW

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: internetové odkazy

B: hypertextové odkazy

C: hypermarketové odkazy

D: hypermangánové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: diskusné skupiny

B: e-mail

C: Skype

D: hoax

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: firefox

B: opera

C: google

D: internet explorer

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: antivírus

B: firefox

C: mozilla

D: firewall


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: Wo Wohnst Wir

B: Work Wide Web

C: World Wide Web

D: World Will Web

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: chat

D: NEWS

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: dom

B: doména

C: domina

D: domino


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: IP adresa

B: HTTP adresa

C: TCP adresa

D: HDD adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: provider

B: protokol

C: firewall

D: modem

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: chat

B: icq

C: skype

D: e-mail


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: FTP

B: chat

C: Telnet

D: NEWS

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: NEWS

B: chat

C: Telnet

D: FTP

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: manager

B: prokurátor

C: producent

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: yahoo

B: google

C: Internet Explorer

D: dunco

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: grafickú kartu

B: sieťovú kartu

C: grafitovú kartu

D: zvukovú kartu