Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: FTP

C: chat

D: Telnet

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servery

B: prehliadače

C: servisy

D: počítače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pokec

B: pack

C: paket

D: socket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: URL

B: HTML

C: WWW

D: JAWA

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: WWW

B: URL

C: HTML

D: doména

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: hypermarketové odkazy

B: internetové odkazy

C: hypertextové odkazy

D: hypermangánové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: hoax

B: e-mail

C: Skype

D: diskusné skupiny

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: opera

B: firefox

C: google

D: internet explorer

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firewall

B: mozilla

C: antivírus

D: firefox


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: World Will Web

B: World Wide Web

C: Work Wide Web

D: Wo Wohnst Wir

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: chat

C: NEWS

D: Telnet

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: domino

B: domina

C: dom

D: doména


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: HDD adresa

B: HTTP adresa

C: IP adresa

D: TCP adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: modem

B: provider

C: protokol

D: firewall

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: icq

B: chat

C: e-mail

D: skype


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: NEWS

B: chat

C: Telnet

D: FTP

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: chat

D: NEWS

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: prokurátor

B: manager

C: producent

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: dunco

B: Internet Explorer

C: google

D: yahoo

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: zvukovú kartu

B: grafitovú kartu

C: sieťovú kartu

D: grafickú kartu