Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: FTP

C: chat

D: Telnet

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: počítače

C: prehliadače

D: servery

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: socket

B: pokec

C: pack

D: paket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: JAWA

B: URL

C: WWW

D: HTML

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: HTML

B: WWW

C: URL

D: doména

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: hypermangánové odkazy

B: internetové odkazy

C: hypermarketové odkazy

D: hypertextové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: Skype

B: diskusné skupiny

C: e-mail

D: hoax

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: opera

B: firefox

C: google

D: internet explorer

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firefox

B: antivírus

C: mozilla

D: firewall


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: World Will Web

B: Work Wide Web

C: World Wide Web

D: Wo Wohnst Wir

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: chat

B: Telnet

C: FTP

D: NEWS

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: domino

B: dom

C: doména

D: domina


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: TCP adresa

B: IP adresa

C: HTTP adresa

D: HDD adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: provider

B: modem

C: firewall

D: protokol

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: skype

B: e-mail

C: icq

D: chat


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: chat

B: FTP

C: Telnet

D: NEWS

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: NEWS

B: Telnet

C: FTP

D: chat

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: manager

B: prokurátor

C: producent

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: Internet Explorer

B: dunco

C: yahoo

D: google

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: sieťovú kartu

B: grafickú kartu

C: zvukovú kartu

D: grafitovú kartu