Úloha č. 1

Odkiaľ si?

A
B
C
D

A: Ano

B: Nie

C: Hej

D: Mozno

Úloha č. 2

Si slovak?

A
B
C
D

A: Nie

B: Hej

C: Ano

D: Mozno

Úloha č. 3

Kolko mas rokov?

A
B
C
D

A: Hej

B: Mozno

C: Nie

D: Ano