Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Kyslé látky

B: Žieraviny

C: Acidá

D: Nemajú druhé pomenovanie

Úloha č. 2

Čo je to Ionizácia roztoku ?

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: Odštiepenie katiónu vodíka a zlučenie z vodou

Úloha č. 3

Aké sú to bez kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Také niesu

C: Neobsahujú vodík

D:


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina dusičná?

A
B
C
D

A: HNO3

B: H2NO3

C: H2NO4

D: HNO

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina fluorovodíková ?

A
B
C
D

A: HF

B: H2FO3

C: H2F4O

D: HFO

Úloha č. 6

Aký je názov tejto kyseliný H2CO3? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina uhelná

B: Kyselina uhličitá

C: Kyselina Karboneová

D: Kyselina uhlovodíková


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný HI? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina jodistá

B: Kyselina octová

C: Kyselina jódová

D: Kyselina jódovodíková

Úloha č. 8

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

C: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 9

Vyrába sa s HCl farba ?

A
B
C
D

A:

B: Áno

C: Nie

D:


Úloha č. 10

Ako riedime koncentrovanú kyselinu ?

A
B
C
D

A: Vodu lejeme do kyseliny pomali pri stálom miešaní

B: Kyseliny sa nesmú riediť

C: Kyselinu lejeme do vody pomali pri stálom miešaní

D: Kyselinu nalejeme do vodi a zamiežame

Úloha č. 11

Kyselina askorbová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V celaskone

B: V liekoch

C: V octe

D: V liekoch

Úloha č. 12

Kyselina octová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V liehu

B: V octe

C: V liekoch

D: V liekoch


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina olejová

C: Kyselina sorbová

D: Kyselina mliečna

Úloha č. 14

Čo sa vyrába s kyseliny dusičnej ?

A
B
C
D

A: Dynamit

B: Pivo

C: Jedlo

D: Ocot

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V jedle

B: Neviem

C: V domácnosti

D: V očnom lekárstve