Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Kyslé látky

B: Žieraviny

C: Nemajú druhé pomenovanie

D: Acidá

Úloha č. 2

Čo je to Ionizácia roztoku ?

A
B
C
D

A:

B:

C: Odštiepenie katiónu vodíka a zlučenie z vodou

D:

Úloha č. 3

Aké sú to bez kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Také niesu

C:

D: Neobsahujú vodík


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina dusičná?

A
B
C
D

A: HNO3

B: HNO

C: H2NO3

D: H2NO4

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina fluorovodíková ?

A
B
C
D

A: HFO

B: HF

C: H2FO3

D: H2F4O

Úloha č. 6

Aký je názov tejto kyseliný H2CO3? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina uhelná

B: Kyselina uhlovodíková

C: Kyselina uhličitá

D: Kyselina Karboneová


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný HI? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina jódová

B: Kyselina jódovodíková

C: Kyselina jodistá

D: Kyselina octová

Úloha č. 8

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

C: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 9

Vyrába sa s HCl farba ?

A
B
C
D

A: Áno

B: Nie

C:

D:


Úloha č. 10

Ako riedime koncentrovanú kyselinu ?

A
B
C
D

A: Kyseliny sa nesmú riediť

B: Kyselinu nalejeme do vodi a zamiežame

C: Vodu lejeme do kyseliny pomali pri stálom miešaní

D: Kyselinu lejeme do vody pomali pri stálom miešaní

Úloha č. 11

Kyselina askorbová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V celaskone

B: V octe

C: V liekoch

D: V liekoch

Úloha č. 12

Kyselina octová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V liekoch

B: V octe

C: V liekoch

D: V liehu


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina olejová

B: Kyselina octová

C: Kyselina mliečna

D: Kyselina sorbová

Úloha č. 14

Čo sa vyrába s kyseliny dusičnej ?

A
B
C
D

A: Pivo

B: Ocot

C: Jedlo

D: Dynamit

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V jedle

B: Neviem

C: V očnom lekárstve

D: V domácnosti