Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Kyslé látky

B: Žieraviny

C: Nemajú druhé pomenovanie

D: Acidá

Úloha č. 2

Čo je to Ionizácia roztoku ?

A
B
C
D

A:

B: Odštiepenie katiónu vodíka a zlučenie z vodou

C:

D:

Úloha č. 3

Aké sú to bez kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Neobsahujú vodík

C:

D: Také niesu


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina dusičná?

A
B
C
D

A: H2NO3

B: HNO3

C: HNO

D: H2NO4

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina fluorovodíková ?

A
B
C
D

A: HF

B: H2F4O

C: H2FO3

D: HFO

Úloha č. 6

Aký je názov tejto kyseliný H2CO3? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina uhličitá

B: Kyselina Karboneová

C: Kyselina uhelná

D: Kyselina uhlovodíková


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný HI? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina jódovodíková

B: Kyselina octová

C: Kyselina jodistá

D: Kyselina jódová

Úloha č. 8

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

C: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 9

Vyrába sa s HCl farba ?

A
B
C
D

A:

B:

C: Nie

D: Áno


Úloha č. 10

Ako riedime koncentrovanú kyselinu ?

A
B
C
D

A: Kyselinu lejeme do vody pomali pri stálom miešaní

B: Vodu lejeme do kyseliny pomali pri stálom miešaní

C: Kyselinu nalejeme do vodi a zamiežame

D: Kyseliny sa nesmú riediť

Úloha č. 11

Kyselina askorbová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V celaskone

B: V liekoch

C: V octe

D: V liekoch

Úloha č. 12

Kyselina octová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V octe

B: V liehu

C: V liekoch

D: V liekoch


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina mliečna

C: Kyselina olejová

D: Kyselina sorbová

Úloha č. 14

Čo sa vyrába s kyseliny dusičnej ?

A
B
C
D

A: Pivo

B: Ocot

C: Dynamit

D: Jedlo

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V jedle

B: V očnom lekárstve

C: Neviem

D: V domácnosti