Úloha č. 1

Podiel čísel 80 a 5 zmenšený o 3,25 je

A
B
C
D

A: 23,08

B: 72,25

C: 4,93

D: 12,75

Úloha č. 2

Hodnota výrazu 5x - 7 pre x = – 2 je:

A
B
C
D

A: 3

B: -17

C: -10

D: -3

Úloha č. 3

Zošit stojí 0,80 €, pero 1,20 € a súprava na rysovanie stojí toľko, ako dva zošity a jedno pero. Koľko zaplatíš za 3 zošity, jedno pero a jednu súpravu na rysovanie?

A
B
C
D

A: 7,20€

B: 6,20€

C: 3€

D: 6,40 €


Úloha č. 4

Ktorý zápis vyjadruje podiel x a 5 zmenšený o dvojnásobok y ?

A
B
C
D

A: ( x - 5 ) - 2y

B: x : 5 + 2y

C: 2y - x : 5

D: x : 5 - 2y

Úloha č. 5

Vydeľ ( 22x - 12y + 8) : 0,5 a označ správny výsledok.

A
B
C
D

A: 44x – 22y + 16

B: 11x – 12y + 8

C: 11x – 6y + 4

D: 44x – 24y + 16

Úloha č. 6

Ktorý výraz dostaneš, ak zjednodušíš výraz (8x - 2y) + (6y - 5x) ?

A
B
C
D

A: 14x + 7y

B: 14x – 7y

C: 3x – 8y

D: 3x + 4y


Úloha č. 7

Uprav výraz (- 4) . ( 2a + 5 ) - 8 a označ správny výsledok

A
B
C
D

A: –8a + 12

B: 8a – 28

C: –8a – 3

D: –8a – 28

Úloha č. 8

Mobilný operátor účtuje za jednu SMS y centov a za 1 minútu hovoru x centov, ale za čas hovoru nad 10 minút už neúčtuje nič. Koľko zaplatíš za 15 minút hovoru a 12 SMS správ?

A
B
C
D

A: 15x + 12y

B: 15y + 12x

C: 10(x + y) +12

D: 10x +12y

Úloha č. 9

Výraz 4 . x : 2 + 5 . y je

A
B
C
D

A: trojčlen

B: päťčlen

C: štvorčlen

D: dvojčlen


Úloha č. 10

Vyber trojčlen

A
B
C
D

A: p + 8.h

B: y - x :2

C: 5x . 8z -10

D: x . 3 + 6:y -5

Úloha č. 11

Výraz 14+(2c - 3d) + (6c + d) – (4c+2d) sa po úprave rovná výrazu:

A
B
C
D

A: 4c -6d +14

B: 4c - 4d + 14

C: 14 + 12c -4d

D: 14 + 12c - 6d

Úloha č. 12

Výraz 2 · ( 3x – 7 ) – 3 · ( 5 – 2x ) + ( 8x – 14 )=

A
B
C
D

A: 20x -43

B: 8x -43

C: 8x -13

D: 20x -13