Úloha č. 1

Citát od akého autora sa nachádza na úvode stránky?

A
B
C
D

A: Jan Amos Komenský

B: Tomáš Garrigue Masaryk

C: Štefan Murín

D: Nikos Kazantzakis

Úloha č. 2

Do akého roku siahá história basketbalu pod Tatrami?

A
B
C
D

A: 1956

B: 1947

C: 1954

D: 1942

Úloha č. 3

Ktorý z uvedeních absolventov nepatrí ku športovcom?

A
B
C
D

A: Mgr. Martin Míčka

B: Jozef Ištok

C: Ing. Jaroslav Mervart

D: Ing. Ján Bulla


Úloha č. 4

V ktorom roku sa basketbalový klub Svit klub dostal na pokraj krachu?

A
B
C
D

A: 1989

B: 2004

C: 2011

D: 1998

Úloha č. 5

Ktorý z absolventov je člen dozornej rady Tatry mountain resorts, a.s?

A
B
C
D

A: Mgr. František Repka

B: doc.Ing.Filip Bureš,Ph.D.

C: Gregor Mareš

D: Ing. Igor Rattaj