Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: agresívny

B: spoločenský

C: citlivý

D: formálny

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: štruktúru

B: sociálny status

C: konflikt rolí

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: dobré, zlé

B: malé, veľké

C: vlastné, cudzie

D: formálne a neformálne


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: malé, veľké

B: vlastné, cudzie

C: formálne, neformálne

D: dobré, zlé

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: dobré, zlé, priemerné

B: malé, formálne, vlastné

C: podľa nálady

D: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výškou jednotlivca

B: so zamestnaním jednotlivca

C: s duševnou aktivitou jednotlivca

D: s výzorom jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: peniaze a sladkosti

B: láska a porozumenie

C: hnev a krik

D: odmeny a tresty

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pán riaditeľ

B: tvoji rodičia

C: pani učiteľka

D: pani prezidentka

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocity radosti a hnevu

B: pocit spolupatričnosti

C: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

D: rozdielne ciele a hodnoty


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: práve do dvoch

C: iba do jednej

D: do mnohých

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: spoločenská vlastnosť

B: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

C: miera posudzovania

D: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: formálny

B: citlivý

C: agresívny

D: spoločenský

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: konflikt rolí

B: štruktúru

C: sociálny status

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: dobré, zlé

B: malé, veľké

C: formálne a neformálne

D: vlastné, cudzie


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne, neformálne

B: malé, veľké

C: vlastné, cudzie

D: dobré, zlé

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: malé, formálne, vlastné

B: podľa nálady

C: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

D: dobré, zlé, priemerné

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výškou jednotlivca

B: s duševnou aktivitou jednotlivca

C: s výzorom jednotlivca

D: so zamestnaním jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: láska a porozumenie

B: hnev a krik

C: peniaze a sladkosti

D: odmeny a tresty

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pán riaditeľ

B: pani učiteľka

C: pani prezidentka

D: tvoji rodičia

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocit spolupatričnosti

B: rozdielne ciele a hodnoty

C: pocity radosti a hnevu

D: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: iba do jednej

B: najviac do troch

C: práve do dvoch

D: do mnohých

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: miera posudzovania

B: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

C: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

D: spoločenská vlastnosť