Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: agresívny

B: formálny

C: citlivý

D: spoločenský

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: konflikt rolí

B: sociálny status

C: štruktúru

D: schopnosť

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne a neformálne

B: vlastné, cudzie

C: dobré, zlé

D: malé, veľké


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: dobré, zlé

C: malé, veľké

D: formálne, neformálne

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: dobré, zlé, priemerné

B: malé, formálne, vlastné

C: podľa nálady

D: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výškou jednotlivca

B: s duševnou aktivitou jednotlivca

C: so zamestnaním jednotlivca

D: s výzorom jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: hnev a krik

B: odmeny a tresty

C: láska a porozumenie

D: peniaze a sladkosti

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pani učiteľka

B: pani prezidentka

C: pán riaditeľ

D: tvoji rodičia

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: rozdielne ciele a hodnoty

B: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

C: pocity radosti a hnevu

D: pocit spolupatričnosti


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: do mnohých

C: iba do jednej

D: práve do dvoch

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: spoločenská vlastnosť

B: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

C: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

D: miera posudzovania

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: citlivý

B: spoločenský

C: formálny

D: agresívny

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: schopnosť

B: štruktúru

C: sociálny status

D: konflikt rolí

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne a neformálne

B: vlastné, cudzie

C: dobré, zlé

D: malé, veľké


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne, neformálne

B: dobré, zlé

C: vlastné, cudzie

D: malé, veľké

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

B: dobré, zlé, priemerné

C: malé, formálne, vlastné

D: podľa nálady

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výškou jednotlivca

B: s duševnou aktivitou jednotlivca

C: s výzorom jednotlivca

D: so zamestnaním jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: odmeny a tresty

B: láska a porozumenie

C: peniaze a sladkosti

D: hnev a krik

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: tvoji rodičia

B: pani učiteľka

C: pani prezidentka

D: pán riaditeľ

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocit spolupatričnosti

B: rozdielne ciele a hodnoty

C: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

D: pocity radosti a hnevu


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: iba do jednej

B: do mnohých

C: najviac do troch

D: práve do dvoch

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

B: spoločenská vlastnosť

C: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

D: miera posudzovania