Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: pieseň

C: ľadu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý