Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: hlavné mesto Rakúska

C: časť básne

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: priehlbina v povrchu

C: neha

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: i

D: y

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: i

C: í

D: ý