Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: cukru

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: pieseň

C: ľadu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: hra

C: rozkaz

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: y

C: ý

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý