Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: hlavné mesto Rakúska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: tvorivo konať

C: robiť jamu, priehlbinu

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: cukor

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í