Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: cukru

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: vytvárať kopec

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: cukor

C: kryha

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: hlavné mesto Talianska

C: energia

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: neha

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: y

C: í

D: ý