Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: časť básne

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: sklo

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kameň, sklo

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: jedlo

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: pieseň

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: í

C: ý

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í