Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: vytvárať kopec

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: jedlo

C: ľadová

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý