Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Talianska

C: časť básne

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i