Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: pieseň

C: úlomok skla

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: silný zvuk, rev

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y