Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: zvuková zhoda slabík

C: časť básne

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: cukru

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: robiť jamu, priehlbinu

C: časť ľudského tela

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: neha

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: pieseň

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í