Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Talianska

C: hlavné mesto Rakúska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: časť ľudského tela

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: cukor

C: kameň, sklo

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: hra

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í