Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Talianska

C: časť básne

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: nádcha

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: jedlo

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: ľadu

C: úlomok skla

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: hra

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i