Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: vytvárať kopec

C: časť ľudského tela

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kameň, sklo

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: nádcha

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: neha

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: pozdrav

C: rozkaz

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í