Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: časť básne

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: jedlo

C: ľadová

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: pieseň

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý