Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2So4

C: H2SO4

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCr

B: hCl

C: HCl

D: HC

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HN

B: HNO

C: HNO2

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: HCO

B: H2CO4

C: H2CO3

D: H2SO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: Hi

B: H2IO3

C: H2I

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusnú

D: kyselinu dusnatú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu cínovú

B: kyselinu ciničitú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforistú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánovú

B: kyslinu sírovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sulfánistú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlorovodíkovú