Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2S

C: H2SO3

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: hCl

C: HCr

D: HCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HNO

C: HN

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO4

B: HCO

C: H2SO3

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: HI

C: Hi

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusnatú

C: kyselinu dusnú

D: kyselinu dusičnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu ciničitú

B: kyselinu sírovú

C: kyselinu cínovú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fosforečnú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforistú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu siričitú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlorečnú

D: kyselinu chlorovodíkovú