Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2SO4

C: H2So4

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCl

B: hCl

C: HC

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HNO

C: HNO3

D: HN


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: HCO

B: H2CO3

C: H2SO3

D: H2CO4

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: Hi

C: HI

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusičnú

B: kyselinu dusitú

C: kyselinu dusnatú

D: kyselinu dusnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fluornu

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyslinu sírovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sulfánovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlórovú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlorovodíkovú

D: kyselinu chlorečnú