Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2SO3

C: H2S

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCl

B: HC

C: HCr

D: hCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HN

B: HNO3

C: HNO

D: HNO2


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO4

B: H2SO3

C: HCO

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: H2I

C: Hi

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusnatú

C: kyselinu dusnú

D: kyselinu dusičnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sírovú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforistú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyslinu sírovú

C: kyselinu sulfánovú

D: kyselinu sulfánistú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlórovú

B: kyselinu chlorovodíkovú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlorečnú