Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2S

C: H2SO3

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: HCl

C: hCl

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO

B: HNO2

C: HN

D: HNO3

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO4

B: H2SO3

C: HCO

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: Hi

B: H2I

C: H2IO3

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusičnú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusitú

D: kyselinu dusnatú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu cínovú

B: kyselinu ciničitú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sírovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fluornu

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlorovodíkovú