Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2So4

C: H2S

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: hCl

B: HC

C: HCr

D: HCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HN

C: HNO

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO4

B: H2CO3

C: H2SO3

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HI

B: H2IO3

C: H2I

D: Hi

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusitú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu sírovú

C: kyselinu ciničitú

D: kyselinu cínovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fluornu

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu siričitú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlorovodíkovú

C: kyselinu chlorečnú

D: kyselinu chlórovú