Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2S

C: H2So4

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCl

B: HC

C: HCr

D: hCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HN

B: HNO3

C: HNO

D: HNO2


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: H2SO3

C: H2CO4

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: Hi

C: H2I

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnú

B: kyselinu dusnatú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusitú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforistú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu siričitú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorovodíkovú