Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2S

B: H2SO4

C: H2SO3

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCr

B: HCl

C: hCl

D: HC

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HNO3

C: HN

D: HNO


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: HCO

C: H2CO4

D: H2SO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: HI

C: H2I

D: Hi

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusnatú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu ciničitú

B: kyselinu sírovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu cínovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluornu

B: kyselinu fosforečnú

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fluorovodíkovú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu sulfánovú

D: kyslinu sírovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlorovodíkovú

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlornu