Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2SO3

C: H2S

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCr

B: HCl

C: hCl

D: HC

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HN

B: HNO

C: HNO2

D: HNO3

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: HCO

C: H2CO4

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: Hi

C: HI

D: H2I

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusičnú

B: kyselinu dusnatú

C: kyselinu dusitú

D: kyselinu dusnú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu sírovú

C: kyselinu ciničitú

D: kyselinu cínovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fluornu

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyslinu sírovú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu sulfánovú

D: kyselinu sulfánistú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlorovodíkovú

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorečnú