Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2S

B: H2So4

C: H2SO3

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: hCl

B: HC

C: HCl

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HNO

C: HN

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2CO4

C: HCO

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: H2IO3

C: HI

D: Hi

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusnatú

D: kyselinu dusnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sírovú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu ciničitú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fosforečnú

D: kyselinu fluornu

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyslinu sírovú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sulfánistú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorečnú