Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2SO4

C: H2So4

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: HCr

C: HCl

D: hCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HN

B: HNO2

C: HNO3

D: HNO


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO4

B: H2SO3

C: HCO

D: H2CO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: Hi

C: H2I

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusitú

D: kyselinu dusnatú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu ciničitú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu cínovú

D: kyselinu sírovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fluornu

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyselinu sulfánistú

D: kyslinu sírovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlórovú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlorovodíkovú

D: kyselinu chlorečnú