Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2S

C: H2SO4

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: hCl

B: HCr

C: HC

D: HCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HNO

C: HN

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: HCO

B: H2CO3

C: H2CO4

D: H2SO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: Hi

C: HI

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnú

B: kyselinu dusitú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusnatú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sírovú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu cínovú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fluorovodíkovú

D: kyselinu fluornu

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánovú

B: kyselinu sulfánistú

C: kyselinu siričitú

D: kyslinu sírovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlorečnú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlórovú