Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2S

C: H2So4

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: HCr

C: HCl

D: hCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO

B: HN

C: HNO2

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: HCO

C: H2CO3

D: H2CO4

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: Hi

B: HI

C: H2I

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusičnú

B: kyselinu dusnatú

C: kyselinu dusitú

D: kyselinu dusnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fosforečnú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforistú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyselinu sulfánistú

D: kyslinu sírovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlorovodíkovú