Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2S

B: H2So4

C: H2SO4

D: H2SO3

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: hCl

B: HC

C: HCl

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO3

B: HNO2

C: HN

D: HNO


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: H2CO4

C: H2SO3

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: Hi

B: H2I

C: H2IO3

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusitú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu ciničitú

D: kyselinu sírovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforistú

B: kyselinu fluornu

C: kyselinu fosforečnú

D: kyselinu fluorovodíkovú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu siričitú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu sulfánovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlorovodíkovú

D: kyselinu chlorečnú