Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Zemplínska Šírava

B: Liptovská Mara

C: Oravská priehrada

D: Gabčíkovo

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: Ražný ostrov

C: Pšeničný ostrov

D: Ovsený ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: východe Slovenska

B: juhozápade Slovenska

C: severozápade Slovenska

D: juhovýchode Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Trenčín

B: Košice

C: Bratislava

D: Nitra

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Zoborom

B: Tatrami

C: Ďumbierom

D: Chopkom

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Šali

B: Topoľčiankach

C: Zlatých Moravciach

D: Štúrove


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Tesárskych Mlyňanoch

B: Martine

C: Trenčianskych Tepliciach

D: Veľkom Mederi

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Bojná

B: Svätý Jur

C: Pezinok

D: Bojnice

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Nitra

C: Malý Dunaj

D: Turiec


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Prievidza, Nováky, Handlová

B: Bojnice, Prievidza, Handlová

C: Partizánske, Bojnice, Nováky

D: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Bojnický zámok

B: Trenčiansky hrad

C: Oravský zámok

D: Nitriansky hrad

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Nováky

B: Partizánske

C: Handlová

D: Prievidza