Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Zemplínska Šírava

B: Gabčíkovo

C: Oravská priehrada

D: Liptovská Mara

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Pšeničný ostrov

B: Ovsený ostrov

C: Žitný ostrov

D: Ražný ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: juhovýchode Slovenska

B: juhozápade Slovenska

C: severozápade Slovenska

D: východe Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Košice

C: Nitra

D: Trenčín

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Chopkom

B: Ďumbierom

C: Zoborom

D: Tatrami

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Štúrove

B: Šali

C: Topoľčiankach

D: Zlatých Moravciach


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Trenčianskych Tepliciach

B: Veľkom Mederi

C: Martine

D: Tesárskych Mlyňanoch

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Pezinok

B: Bojná

C: Svätý Jur

D: Bojnice

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Malý Dunaj

C: Nitra

D: Turiec


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Prievidza, Nováky, Handlová

B: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

C: Partizánske, Bojnice, Nováky

D: Bojnice, Prievidza, Handlová

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Bojnický zámok

B: Nitriansky hrad

C: Oravský zámok

D: Trenčiansky hrad

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Partizánske

B: Prievidza

C: Handlová

D: Nováky