Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Liptovská Mara

B: Gabčíkovo

C: Zemplínska Šírava

D: Oravská priehrada

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Ovsený ostrov

B: Ražný ostrov

C: Žitný ostrov

D: Pšeničný ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: juhozápade Slovenska

B: východe Slovenska

C: severozápade Slovenska

D: juhovýchode Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Trenčín

B: Košice

C: Bratislava

D: Nitra

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Ďumbierom

B: Tatrami

C: Zoborom

D: Chopkom

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Zlatých Moravciach

B: Štúrove

C: Topoľčiankach

D: Šali


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Martine

B: Veľkom Mederi

C: Trenčianskych Tepliciach

D: Tesárskych Mlyňanoch

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Pezinok

B: Bojná

C: Bojnice

D: Svätý Jur

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Turiec

C: Nitra

D: Malý Dunaj


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Partizánske, Bojnice, Nováky

B: Prievidza, Nováky, Handlová

C: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

D: Bojnice, Prievidza, Handlová

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Trenčiansky hrad

B: Bojnický zámok

C: Nitriansky hrad

D: Oravský zámok

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Partizánske

B: Handlová

C: Prievidza

D: Nováky