Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Zemplínska Šírava

B: Liptovská Mara

C: Oravská priehrada

D: Gabčíkovo

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Ražný ostrov

B: Pšeničný ostrov

C: Ovsený ostrov

D: Žitný ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: juhovýchode Slovenska

B: východe Slovenska

C: juhozápade Slovenska

D: severozápade Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Nitra

B: Bratislava

C: Košice

D: Trenčín

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Zoborom

B: Tatrami

C: Chopkom

D: Ďumbierom

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Štúrove

B: Topoľčiankach

C: Šali

D: Zlatých Moravciach


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Martine

B: Trenčianskych Tepliciach

C: Veľkom Mederi

D: Tesárskych Mlyňanoch

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Pezinok

B: Svätý Jur

C: Bojnice

D: Bojná

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Nitra

B: Dunaj

C: Malý Dunaj

D: Turiec


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Bojnice, Prievidza, Handlová

B: Prievidza, Nováky, Handlová

C: Partizánske, Bojnice, Nováky

D: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Nitriansky hrad

B: Oravský zámok

C: Bojnický zámok

D: Trenčiansky hrad

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Prievidza

B: Nováky

C: Handlová

D: Partizánske