Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením antibiotík

B: zánikom západorímskej ríše

C: objavením Ameriky

D: vznikom Byzantskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1429

C: 1492

D: 1789

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: renesancia a klasicizmus

B: humanizmus a romantizmus

C: humanizmus a renesancia

D: renesancia a osvietenstvo


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Mezopotámsku kultúru

B: staroveké Grécko

C: staroveký Babylon

D: staroveký Egypt

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: astronomický ďalekohľad

B: kompas

C: glóbus

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: vynálezca

B: politik

C: moreplavec

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že stredom vesmíru je slnko

B: teória, že zem je plochá doska

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória veľkého tresku

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Adam a Eva

B: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

C: Posledná večera a Stvorenie sveta

D: Mona Lisa a Posledná večera

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na človeka

B: na vesmír

C: na Boha

D: na matematiku


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Fyzika, Biológia

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

D: Biológia, Matematika, Fyzika

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Anglicko

C: Francúzsko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Giordano Bruno

B: Krištof Kolumus

C: Galileo Galilei

D: Mikuláš Kopernik