Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením Ameriky

B: objavením antibiotík

C: vznikom Byzantskej ríše

D: zánikom západorímskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1789

C: 1429

D: 1492

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: renesancia a klasicizmus

B: renesancia a osvietenstvo

C: humanizmus a romantizmus

D: humanizmus a renesancia


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveký Babylon

B: Mezopotámsku kultúru

C: staroveké Grécko

D: staroveký Egypt

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: glóbus

B: astronomický ďalekohľad

C: kníhtlač

D: kompas

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: vynálezca

B: moreplavec

C: astronóm

D: politik


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že zem je plochá doska

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória veľkého tresku

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Posledná večera a Stvorenie sveta

B: Mona Lisa a Adam a Eva

C: Mona Lisa a Posledná večera

D: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na človeka

B: na matematiku

C: na vesmír

D: na Boha


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Fyzika, Biológia

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

D: Biológia, Matematika, Fyzika

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Francúzsko

C: Španielsko

D: Anglicko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Giordano Bruno

B: Krištof Kolumus

C: Mikuláš Kopernik

D: Galileo Galilei