Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: zánikom západorímskej ríše

B: objavením Ameriky

C: objavením antibiotík

D: vznikom Byzantskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1492

B: 1526

C: 1789

D: 1429

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a renesancia

B: renesancia a klasicizmus

C: humanizmus a romantizmus

D: renesancia a osvietenstvo


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Mezopotámsku kultúru

B: staroveký Egypt

C: staroveký Babylon

D: staroveké Grécko

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: glóbus

B: kompas

C: astronomický ďalekohľad

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: astronóm

B: moreplavec

C: politik

D: vynálezca


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória veľkého tresku

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória, že zem je plochá doska

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

B: Mona Lisa a Adam a Eva

C: Posledná večera a Stvorenie sveta

D: Mona Lisa a Posledná večera

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na človeka

B: na Boha

C: na matematiku

D: na vesmír


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

B: Dejepis, Fyzika, Biológia

C: Biológia, Matematika, Fyzika

D: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Francúzsko

C: Španielsko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Krištof Kolumus

B: Galileo Galilei

C: Mikuláš Kopernik

D: Giordano Bruno