Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením antibiotík

B: zánikom západorímskej ríše

C: vznikom Byzantskej ríše

D: objavením Ameriky

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1492

B: 1429

C: 1789

D: 1526

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a romantizmus

B: renesancia a klasicizmus

C: renesancia a osvietenstvo

D: humanizmus a renesancia


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveké Grécko

B: staroveký Egypt

C: staroveký Babylon

D: Mezopotámsku kultúru

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: glóbus

B: kníhtlač

C: kompas

D: astronomický ďalekohľad

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: moreplavec

B: vynálezca

C: politik

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že zem je plochá doska

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória veľkého tresku

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Adam a Eva

B: Posledná večera a Stvorenie sveta

C: Mona Lisa a Posledná večera

D: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na vesmír

B: na Boha

C: na človeka

D: na matematiku


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

B: Biológia, Matematika, Fyzika

C: Dejepis, Fyzika, Biológia

D: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Španielsko

C: Taliansko

D: Anglicko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Krištof Kolumus

B: Galileo Galilei

C: Mikuláš Kopernik

D: Giordano Bruno