Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením Ameriky

B: objavením antibiotík

C: zánikom západorímskej ríše

D: vznikom Byzantskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1492

B: 1789

C: 1526

D: 1429

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a romantizmus

B: renesancia a klasicizmus

C: humanizmus a renesancia

D: renesancia a osvietenstvo


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveké Grécko

B: staroveký Babylon

C: Mezopotámsku kultúru

D: staroveký Egypt

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: glóbus

B: astronomický ďalekohľad

C: kompas

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: vynálezca

B: astronóm

C: moreplavec

D: politik


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že zem je plochá doska

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória veľkého tresku

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

B: Mona Lisa a Posledná večera

C: Posledná večera a Stvorenie sveta

D: Mona Lisa a Adam a Eva

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na vesmír

B: na človeka

C: na matematiku

D: na Boha


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

B: Biológia, Matematika, Fyzika

C: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

D: Dejepis, Fyzika, Biológia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Španielsko

C: Francúzsko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Krištof Kolumus

B: Giordano Bruno

C: Mikuláš Kopernik

D: Galileo Galilei