Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: zánikom západorímskej ríše

B: objavením antibiotík

C: objavením Ameriky

D: vznikom Byzantskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1789

B: 1492

C: 1526

D: 1429

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: renesancia a klasicizmus

B: renesancia a osvietenstvo

C: humanizmus a renesancia

D: humanizmus a romantizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveký Babylon

B: staroveké Grécko

C: Mezopotámsku kultúru

D: staroveký Egypt

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: kompas

B: glóbus

C: astronomický ďalekohľad

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: astronóm

B: moreplavec

C: vynálezca

D: politik


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória veľkého tresku

B: teória, že zem je plochá doska

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória, že stredom vesmíru je slnko

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

B: Posledná večera a Stvorenie sveta

C: Mona Lisa a Posledná večera

D: Mona Lisa a Adam a Eva

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na vesmír

B: na Boha

C: na matematiku

D: na človeka


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Fyzika, Biológia

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

D: Biológia, Matematika, Fyzika

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Anglicko

C: Francúzsko

D: Španielsko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Mikuláš Kopernik

B: Galileo Galilei

C: Krištof Kolumus

D: Giordano Bruno