Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením Ameriky

B: zánikom západorímskej ríše

C: objavením antibiotík

D: vznikom Byzantskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1492

C: 1789

D: 1429

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: renesancia a osvietenstvo

B: humanizmus a romantizmus

C: renesancia a klasicizmus

D: humanizmus a renesancia


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveký Babylon

B: staroveké Grécko

C: staroveký Egypt

D: Mezopotámsku kultúru

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: kompas

B: astronomický ďalekohľad

C: kníhtlač

D: glóbus

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: politik

B: vynálezca

C: moreplavec

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že zem je plochá doska

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória veľkého tresku

D: teória, že stredom vesmíru je slnko

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Posledná večera

B: Mona Lisa a Adam a Eva

C: Posledná večera a Stvorenie sveta

D: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na vesmír

B: na matematiku

C: na človeka

D: na Boha


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Fyzika, Biológia

B: Biológia, Matematika, Fyzika

C: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

D: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Francúzsko

C: Anglicko

D: Španielsko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Krištof Kolumus

B: Giordano Bruno

C: Galileo Galilei

D: Mikuláš Kopernik