Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením Ameriky

B: zánikom západorímskej ríše

C: vznikom Byzantskej ríše

D: objavením antibiotík

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1789

C: 1429

D: 1492

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a romantizmus

B: humanizmus a renesancia

C: renesancia a osvietenstvo

D: renesancia a klasicizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Mezopotámsku kultúru

B: staroveký Babylon

C: staroveký Egypt

D: staroveké Grécko

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: astronomický ďalekohľad

B: kompas

C: glóbus

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: politik

B: astronóm

C: moreplavec

D: vynálezca


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že stredom vesmíru je slnko

B: teória veľkého tresku

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória, že zem je plochá doska

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Posledná večera a Stvorenie sveta

B: Mona Lisa a Adam a Eva

C: Mona Lisa a Posledná večera

D: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na matematiku

B: na vesmír

C: na človeka

D: na Boha


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

B: Dejepis, Fyzika, Biológia

C: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

D: Biológia, Matematika, Fyzika

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Španielsko

C: Francúzsko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Krištof Kolumus

B: Galileo Galilei

C: Mikuláš Kopernik

D: Giordano Bruno