Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: zánikom západorímskej ríše

B: vznikom Byzantskej ríše

C: objavením Ameriky

D: objavením antibiotík

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1492

B: 1789

C: 1429

D: 1526

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a romantizmus

B: renesancia a klasicizmus

C: renesancia a osvietenstvo

D: humanizmus a renesancia


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Mezopotámsku kultúru

B: staroveké Grécko

C: staroveký Babylon

D: staroveký Egypt

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: kompas

B: kníhtlač

C: glóbus

D: astronomický ďalekohľad

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: politik

B: moreplavec

C: vynálezca

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že stredom vesmíru je slnko

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že zem je plochá doska

D: teória veľkého tresku

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Posledná večera

B: Posledná večera a Stvorenie sveta

C: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

D: Mona Lisa a Adam a Eva

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na Boha

B: na vesmír

C: na človeka

D: na matematiku


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

B: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

C: Dejepis, Fyzika, Biológia

D: Biológia, Matematika, Fyzika

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Španielsko

C: Anglicko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Galileo Galilei

B: Giordano Bruno

C: Mikuláš Kopernik

D: Krištof Kolumus